اوستا چیست

  • زرتشت پاک

    سرگذشت (اوستا)

    سرگذشت اوستا : اوستا سرگذشتی بس دردناک دارد. در فراز و نشیب تاریخ این سرزمین، بارها مورد تاراج و دستبرد قرار گرفت. در زمان جنگ های درازمدت ایرانیان، تورانیان، یونانیان، تازیان، ترکان و… به دلیل تعصب آنان بارها دزدیده، سوزانده یا به آب ریخته شده. می گویند که سروده و…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا