اهورامزدا شاهی را به من اهدا کرد.

دکمه بازگشت به بالا