خانه برچسب‌ها اشعار ملی

برچسب: اشعار ملی

این وطن مهد اهوراست اگر دریابند خط ایزد یکتاست اگر دریابند

این وطن مهد اهوراست اگر دریابند خط ایزد یکتاست اگر دریابند دشت عشق است که از آن بوی محبت خیزد مهر در مهریه ماست اگر دریابند دشت...

گرچه آتش هدیه ی اسکندر یونانی است

گرچـــه آتش هدیه ی اسکندر یونانی است هیزم این شعله ی پیشینه سوز، ایرانی است در تماشاخانـــه ی تاریــــخ تنها کار ما واقعی ظاهر شدن در نقش...

ایرانم،به یاد غربت سربازان وطنم در جنگ قادسیه-تصنیف ملی

ایرانم سرزمین اریایی من سرزمین پاکی من هنوز خاکت بوی خون میدهد بوی غیرت میدهد اما... چه غریبانه صدای مادری در باد میپیچد آه شیر مردان سرزمینم چه شده که بر زمین...

ایران بخوان

شاعر و فرستنده:امیر حسین کوثری ایران بخوان ایرانی ای آزاده خوان ایرانی و ایران، نمان! در دام هر آواره جان ایران همیشه پایدار ایران همیشه...

محبوب‌ترین ها