خانه برچسب‌ها استاد بادکوبه ای و کورش بزرگ

برچسب: استاد بادکوبه ای و کورش بزرگ

مصاحبه اختصاصی با استاد بادکوبه ای – هفتم آبان

به نمایندگی ازفرزندان ایران حضور استاد بادکوبه ای را درآرامگاه کورش گرامی میداریم تشکرمیکنیم ازهمراهی شما درروزکورش بزرگ و قدردانی میکنیم اززحماتی که شما برای شعر...

محبوب‌ترین ها