ارتش بینظیر هخامنشی

  • ایران باستان

    ارتش هخامنشی

    شالوده‌ی ارتش هخامنشی، ارتش بزرگ ایران در زمان امپراتوری کورش بزرگ به دست توانای آن شاهنشاه بزرگ ریخته شد و در اثر فداکاری و جان بازی همان ارتش بود که حدود و ثغور کشور پهناور او همواره در طول چند قرن از تجاوز بیگانگان محفوظ ماند…        …

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا