آموزش جوانا به شکار در ایران باستان

  • ایران باستان

    شکار در ایران باستان(هخامنشیان)

    به بررسی شکار در زمان ایران باستان(هخامنشیان) می پردازیم: ﺭﺳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﺎﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺟﻨﮕﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﺵ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻓﻨﻮﻥ ﺣﺮﺑﻰ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا