خانه برچسب‌ها آرشام

برچسب: آرشام

آرسام یکی از گمنام ترین و دلیرترین سرداران ایران زمین

آرسام یا آرشام برادر کوچک خشایارشاه بزرگ و پسر داریوش شاه بود که در جنگ ترموپیل در سِمَت یکی از فرماندهان سپاه ایران گماشته...

محبوب‌ترین ها