خانه برچسب‌ها آرسام و خشایارشا

برچسب: آرسام و خشایارشا

آرسام یکی از گمنام ترین و دلیرترین سرداران ایران زمین

آرسام یا آرشام برادر کوچک خشایارشاه بزرگ و پسر داریوش شاه بود که در جنگ ترموپیل در سِمَت یکی از فرماندهان سپاه ایران گماشته...

محبوب‌ترین ها