خانه برچسب‌ها آتشکده ها و مسیتگاه ها (زیارتگاه)

برچسب: آتشکده ها و مسیتگاه ها (زیارتگاه)

آتشکده ها و مسیتگاه ها (زیارتگاه)

  آتشکده کاریان : نام دیگر آن آتشکده آذرفرنبغ یا آذر خورداد است که در معنی می شود آتش فره ایزدی . مکان آن...

ویران کردن آتشکده ها در زمان سلطه اعراب

ویران کردن آتشکده ها آتشکده کاریان یا آتشکده آذر فرنبغ آتشکده کاریان در قصر اردشر بابکان - فیروزآباد - فارس اعراب تاسیسات موبدان در عراق را...

محبوب‌ترین ها