ایران باستانایران در دوران معاصر

نام شرکت مزدا(mazda) از اهورا مزداست

نام شرکت مزدا(mazda) از اهورا مزداست

نام شرکت مزدا(mazda) از اهورا مزداست

 آیا میدانستید شرکت بزرگ ماشین سازی mazda نام خود را از اهورا مزدا الهام گرفته؟

لطفا به لینک زیر از شرکت مزدا سمت راست پایین بروید و ببنید نوشته که این نام از اهورامزدا گرفته شده ولی اینقدر مروت نداشته بگه که این نام ایرانی است.

در قسمت The origin and meaning of  Mazda  سمت راست پایین

به شرکت ایمیل بزنیم بپرسیم چرا نام ایران رو درج نمی کنه و پیشنهاد بدیم این کار رو بکنه

لینک شرکت مزدا

لطفا برای دیدن متن پیشنهادی ما برای ایمیل کردن به شرکت مزدا و خاندن ادامه ماجرا به ادامه مطلب بروید

ادامه نوشتار را از دست ندهید

و این متن انگلیسی شرکت

The company’s name, “Mazda,” derives from Ahura Mazda, a god of the earliest civilizations in West Asia. We have interpreted Ahura Mazda, the god of wisdom, intelligence and harmony, as the symbol of the origin of both Eastern and Western civilizations, and also as a symbol of automobile culture. It incorporates a desire to achieve world peace and the development of the automobile manufacturing industry. It also derives from the name of our founder, Jujiro Matsuda.

ترجمه ماشینی : نام شرکت “مزدا” ، مشتق شده از اهورا مزدا ، خدای اولین تمدن ها در غرب آسیا است. در حال حاضر تفسیر اهورا مزدا ، خدای عقل ، هوش و هماهنگی ، به عنوان نمادی از منشاء هر دو تمدن شرقی و غربی ، و نیز به عنوان نمادی از فرهنگ خودرو. این تکنولوژی از تمایل به دستیابی به صلح جهانی و توسعه صنعت خودروسازی انجام شد. همچنین از نام موسس ما ، Jujiro Matsuda مشتق شده.

متن پایین پیشنهادی است به شرکت مزدا که از این شرکت خواسته شده که نام ایران را در مطلب فوق قرار دهد

لطفا شما هم اگربه ایران مهر میورزید متن زیر را برای شرکت مزدا ایمیل کنید

Dear president of Mazda company

we as Iranian students are very grateful for explanation about Mazda name in your website.  we are very happy because of this selection.

It would be better than you mention in your text that Mazda is an Iranian name and today Zoroasterian in Iran use this name yet and is very famous name in Iran even muslim like this name and choose it for children name and Hormoz strait is a Abbreviation name of Ahuramazda.

we would be very grateful that you edit this description and insert this additive text

Best regards

ایمیل شرکت مزدا:

[email protected]

شمشاد امیری خراسانی

شناخت تاریخ و فرهنگ ایران به نمونه ورود به دنیایی است که جز عشق و افتخار و گاهی اندوه چیزی انتظار ما را نمی کشد ، شاید تاریخ ما در حافظه ژن های ما ذخیره شده است تا بتوانیم با آن آگاهی به خود و فرا خود را گسترش دهیم .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا