رخشای اولین دستیار هوش مصنوعی ایرانی رخشای اولین دستیار هوش مصنوعی ایرانی
ایران در دوران معاصر

سرهنگ موسی خان معروف به رستم لرستان

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻬﺮﻩ ﻭ ﺩﻻﻭﺭﯼ ﻭ ﺟﺴﺎﺭﺗﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺳﺘﻢ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻥ . ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﻮﻣﻦ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ . ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻩ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﮕﺎﻭﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺭﻭﺳﻬﺎ ﻭ ﻋﺪﻡ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺷﺪ ﻟﻘﺐ ﺳﺮﺩﺍﺭﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩ . ﻭﯼ ﺩﺭ ﻫﻨﺮ ﻗﯿﻘﺎﺝ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﻧﺸﺪ .

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮﻣﺮﺩﯼﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻨﯽﺍﻭﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺯﺍ ﺑﻮﺩﻧﺪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﺮﮎ ﺷﺎﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪﮐﻤﺮ ﻣﯿﺒﺴﺘﻨﺪ ( ﯾﮏ ﺑﺎﻭﺭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻬﺎﯼ ﻧﺎﺯﺍ ﺷﺎﻝ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺯﻧﺎ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ )ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺍﻟﯿﺰﺍﺩﻩ ﻣﻌﺠﺰﯼ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎﻥ ﺭﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﯿﺮﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺣﺴﻨﻮﻧﺪ ﺭﯾﯿﺲ ﻭ ﺳﺮﮐﺮﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩ ﻭﯼ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺭﺳﺎ ﻭ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﭘﻬﻦ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﺯﯾﻨﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻗﺎﺭ ﺗﻨﺶ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﻧﯿﻦ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻼﺭﻗﯿﺐ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﺯﺍﯾﺪ ﺍﻟﻮﺻﻔﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﻮﺭ ﻭ ﺑﯽ ﺑﺎﮐﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﺮ ﺗﯿﭗ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺘﺢ ﻭ ﻓﯿﺮﻭﺯﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺍﯾﻠﯽ ﻭ ﻋﺸﺎﯾﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮﺩ .

رخشای اولین دستیار هوش مصنوعی ایرانی رخشای اولین دستیار هوش مصنوعی ایرانی

شمشاد امیری خراسانی

شناخت تاریخ و فرهنگ ایران به نمونه ورود به دنیایی است که جز عشق و افتخار و گاهی اندوه چیزی انتظار ما را نمی کشد ، شاید تاریخ ما در حافظه ژن های ما ذخیره شده است تا بتوانیم با آن آگاهی به خود و فرا خود را گسترش دهیم .

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest

5 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حسین

سرهنگ موسی خان یکی از بزرگترین وقدرتمندترین خوانین ایل حسنوند ولرستان بوده است.

حسین

سرهنگ موسی خان حسنوند یکی خوانین وبزرگان لرستان بود

حسین

سرهنگ موسی خان حسنوند یکی ازدلاوران وخوانین ایل حسنوند است که به رستم لرستان معروف است

صمد

با سلام
بسیار عالی بود .
سرهنگ موسی خان از بزرگان لرستان بوده که روسها را شکست میده و سربازان اونارو به اسارت در میاره .

سردار

سرهنگ موسی خان یکی از بزگ مردان خوانین لرستان بوده و نام او همچنان آوازه خاص و عام هست و پاک دامنیش بهترین صفت سردار جنگ بود . او همراه قیطول خود در سرزمینش در سرابتخ زندگی میگرد و همیشه در مقابل ظلم ایستادگی و یار و پشتیبان مردمان ضعیف بود.

دکمه بازگشت به بالا