Home ایران باستان سرداران و فرماندهان دلیر سپاه ایران زمین

سرداران و فرماندهان دلیر سپاه ایران زمین

سرداران دلیر ایران زمین از دیرباز تا کنون

درود بر فرزندان ایران زمین ، در این نوشتار می خواهم نام ، نشان و دلاوری های سرداران دلیر ایران زمین که در برابر یورش بیگانگان و دشمنان بد سگال و ددمنش این مرزوبوم قد برافراشتند و تا پای جان ایستادند برایتان بگویم. صد البته بسیارند سرداران دلیر سپاه ایران زمین که برای شکوه این سرزمین اهورایی جنگیدند همانند مردونیه ، ماسیست ، داتیس ، ستاسپ و بسیار سرداران دیگر ، اما از کسانی که نام برده می شود فرماندهان و دلاورانی هستند که در برابر یورش دشمن بپاخاستند…

۱-    سردار آریوبرزن هخامنشی

 

آریوبرزن یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران است که در برابر یورش اسکندر مقدونی به ایران زمین، دلیرانه از سرزمین خود پاسداری کرد و در این راه جان باخت و حماسه‌ی «در بند پارس» یا «دروازه پارس» را از خود در تاریخ به یادگار گذاشته است.در جنگ دربند پارس آخرین پاسداران ایران با شماری اندک به فرماندهی «آریوبرزن» دربرابر سپاهیان پرشمار اسکندر دلاورانه دفاع کردند و سپاهیان مقدونی را ناچار به پس نشینی نمودند.

آریوبرزن با ۴۰ سوار و ۵۰۰۰ پیاده و وارد کردن تلفات سنگین به دشمن، خط محاصره را شکست و برای یاری به پایتخت به سوی پارسه (Persepolis) شتافت. ولی سپاهیانی که به دستور اسکندر از راه جلگه به طرف پارسه رفته بودند، پیش از رسیدن او ، به پارسه (تخت جمشید) دست یافته بودند. آریوبرزن با وجود واژگونی پایتخت و در حالی که سخت در تعقیب سپاهیان دشمن بود، حاضر به تسلیم نشد و آنقدر در پیکار با دشمن پافشرد تا گذشته از خود او  همه یارانش از پای درافتادند و جنگ هنگامی به پایان رسید که آخرین سرباز پارسی زیر فرمان آریوبرزن به خاک افتاده بود.

نامش پاینده و یادش گرامی باد


۲-سردار سورنا


سورنا یکی از سرداران بزرگ و نامدار تاریخ در زمان اشکانیان است که سپاه ایران را در نخستین جنگ با رومیان فرماندهی کرد و رومی‌ها را که تا آن زمان در همه جا پیروز بودند، برای اولین بار با شکستگی سخت و تاریخی روبرو ساخت. کراسوس فرمانروای بخش شرقی کشور روم آن زمان؛ یعنی شام بود و برای گسترش دولت روم در آسیا، قصد حمله به ایران و هند را داشت. کراسوس با سپاهی مرکب از ۴۲ هزار نفر از لژیون‌های ورزیده روم که خود فرماندهی آنان رابرعهده داشت به سوی ایران روانه شد و اشک۱۳ پادشاه اشکانی، سورنا سردار نامی ایران را مأمور جنگ با کراسوس و دفع یورش رومی‌ها کرد. نبرد میان دو کشور در سال ۵۳ پیش از میلاد در جلگه‌های میانرودان و در نزدیکی شهر حران روی داد. در جنگ حران، سورنا با یک نقشه نظامی ماهرانه و به یاری سواران پارتی که تیراندازان چیره‌دستی بودند، توانست یک‌سوم سپاه روم را نابود و اسیر کند.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۳-سردار بهمن جادویه

 

بهمن جادویه یا بهمن مردانشاه در پایان دوران ساسانی و در طی حملهٔ اعراب به ایران فرمانده سپاه ایران در منطقه سواد (عراق) بود. نام او بیشتر بخاطر فرماندهی در جنگ پل ، میان ایران و اعراب بود که به پیروزی ایرانیان منجر شد. در سال ۶۳۴ میلادی بهمن جادویه ازسوی رستم فرخزاد از تیسفون به همراه سپاه و فیلان جنگی به سواد فرستاده شد؛ از آن سوی ابوعبیده مسعود ثقفی با لشگر خویش از روی پلی که  بر روی رود فرات بود گذشت و در طی جنگی سخت ابوعبیده با حدود چهار هزار نفر از لشکریانش در این جنگ که جنگ پل نامیده می‌شود، کشته شدند و گروه باقی‌مانده فرار کردند. بهمن جادویه می خواست تا فراریان را دنبال کند لیکن خبر رسید که در تیسفون  شورش رخ داده است ، از این رو بهمن راه تیسفون را در پیش گرفت. بر اساس گفته هایی، پس از این شکست سنگین عمر بن خطاب تا یکسال دیگر نام عراق را نمی‌آورد.در سال ۶۳۷ میلادی در جنگ قادسیه در روز دوم لشکر کمکی اعراب که از شام رسیده ‌بود، وارد میدان شد و نبردهای تن به تن بین پهلوانان دو سپاه صورت گرفت. هنگام مبارزه سه نفر از سرداران ایرانی که بهمن جادویه هم یکی از آنان بود، کشته‌شدند.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۴- سردار رستم فرخ زاد

 

رستم فرخزاد فرمانروای خراسان ، فرزند سپهبد فرخ هرمز ، سردار نامدار و کاردان و دلیر پایان دوره ساسانیان بود. در سال ۶۳۶ میلادى از سوی شاهنشاه ایران ، یزدگرد سوم مامور جمع آوری سپاه و جنگ برای بیرون راندن اعراب شد. سپاهیان او به فرماندهی بهمن جادویه با اعراب جنگیدند. در این جنگ (جنگ پل) اعراب شكست خوردند و متواری شدند. یكسال پس از این شكست، عمر بن خطاب خلیفه اعراب سپاه دیگری برای حمله به ایران تدارك دید و فرماندهی آن را به سعد بن ابی وقاص سپرد و برای مقابله با یورش اعراب بار دیگر رستم فرخزاد به فرماندهی سپاهیان ایران برگزیده شد و خود شخصا فرماندهی کل نیروی لشکری را به عهده گرفت و درفش كاویانى (پرچم ایران) را در برابر خود قرار داد. دو سپاه در قادسیه (در ۳۰ كیلومترى كوفه ) در برابر هم صف آرایى كردند. این جنگ (جنگ قادسیه) چهار روز به دازا كشید و با وجود برتری ایرانیان در روز نخست، به سبب ورود نیروهاى کمکی سورى به سپاه اعراب در روز سوم  و برخاستن توفان شن به سمت نیروى ایران ، جنگ برای سپاه ایران سخت شد ، رستم در صحنه جنگ از پا افتاد و جنگ در روز چهارم به سود اعراب پایان گرفت و درفش كاویانى به دست تازیان افتاد. هنگامی که تن رستم را یافتند جای صد ضربه شمشیر و نیزه بر تنش بود…

 

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

 

۵-سردار پیروز نهاوندی

 

فیروزان سرباز گمنام و بنامی است که برای نجات ایران با اعراب مهاجم جنگید و سمبل مقاومت مردم ایران در مقابل اعراب مهاجم است. در جنگی که به سقوط تیسفون منجر شد به دست اعراب اسیر شد و به عنوان برده به یک نفر عرب  ( به قولی حاکم بصره یا کوفه ) فروخته شد. آنگونه که در کتاب (تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی) گفته شده ، فیروزان کسی بود که عمربن خطاب خلیفه مسلمین و کسی را که به ایران لشکر کشید را کشت و به نوعی انتقام ایرانیان را گرفت . فیروز دختری داشت که گویا مروارید نام داشت و از آنجا که در زبان عربی به مروارید، لولو میگویند به فیروزان ابو لولو یا پدر مروارید گفته میشد. پیروز نهاوندی که تا آن زمان همچنان پایبند به آیین نیاکان بود ، به سال ۲۳  هجری ، در یک فرصت مناسب « عمر » خلیفه اعراب را  که دستور تجاوز به خاک پاک ایران را صادر کرده بود را ( به عنوان یک متجاوز ) به خونخواهی یزدگرد سوم ، رستم فرخ زاد و  زنان و دختران ایرانی که توسط اعراب متجاوز به بردگی گرفته شده بودند ، با خنجری دو دم از پای در آورد. عبدالله ابن عمر، پس از قتل پدرش، فیروزان را همراه با دخترش مروارید، هرمزان سردار معروف ایرانی و یک مسیحی ایرانی را ناجوانمردانه به قتل رسانید.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۶-سردار سلطان جلال الدین خوارزمشاهی

6

در زمان حمله مغولان به ایران سلطان جلال الدین خوارزمشاهی در برابر مغولان وحشی قد برافراشت و چندین جنگ بین سلطان جلال الدین و مغولان در گرفت. پس از جنگ پروان که با شکست سنگین مغولان پایان یافته بود ، چنگیز خان مغول خود وارد جنگ شد ، در گذرگاهی بنام نیلاب در رود سند دو سپاه به هم رسیدند چنگیز گذرگاه را بست ، سلطان از یک سو رودخانه ای خروشان و ژرف و از سویی دیگر دشتی پهناور پر از مغولان وحشی را پیش روی خود می دید. با این وجود امید خود را از دست نداد و وارد کارزار شد بطوری که کاتب سلطان ، جنگ را چنین توصیف کرده است : (مردانه با اندک سپاه در برابر چنگیز ایستاد و حمله برد وآن جمع را به هر سوی بتاخت ، چنگیز روی شکست بدید پشت نموده بگریخت…) در ابتدا پیروزی با سلطان بود اما ده هزار نفر از افراد زبده لشکر مغول بنام بهادر که کمین کرده بودند حمله کردند و چیدمان سپاه ایران را برهم زدند و سپاه سلطان یکپارچگی خود را از دست داد گروهی کشته شدند و گروهی خود را به آب زدند و فرو رفتند جنگ هر دم سخت تر می شد. مادر ، همسر و کنیزان سلطان از او خواستند تا آنها را به آب بیندازد تا به دست مغولان نیفتند و سلطان ناچار چنین کرد

شبی آمد که می باید فدا کرد                         به راه مملکت فرزند و زن را

به پیش دشمنان ایستاد و جنگید                   رهاند از بند اهریمن وطن را

 پس از آن ، سلطان ، مرگ در دل امواج خروشان سند را بر ننگ سرافکنده ایستادن در برابر چنگیز به جان خرید و سوار بر اسب و شجاعانه بی هراس از مرگ خود را در میان امواج سهمگین سند انداخت وتوانست پیروزمندانه خود را از چنگال مرگ بیرون بکشد. حمداله مستوفی می گوید : (سلطان جلال الدین با هفتصد مرد ، بی کشتی از آب سند گذر کرد) چنگیز وقتی این صحنه را دید رو به پسران کرده گفت : (از پدر ، چنین پسر باید…)

همچنین چنگیز درباره سلطان جلال الدین گفته بود : اگر من صد مرد جنگی چون او داشتم جهان را می گرفتم…

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۷- سردار نادرقلی افشار

7

 

نادرقلی ملقب به نادر شاه از ایل افشار پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه است. او از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسلام است و بسیاری از مورخین او راقدرتمندترین پادشاه ایرانی بعد اسلام می دانندکه سرکوب افغانها و بیرون راندن عثمانی و روسیه از کشور و تجدید استقلال ایران و نیز فتح هندوستان و ترکستان و جنگهای پیرزومندانه او سبب شهرت بسیارش گشت. به او در اروپا لقب «آخرین جهانگشای شرق» داده‌اند. در آن زمان افغان‌ها به رهبری محمود افغان اصفهان را تصرف کرده و شاه سلطان حسین صفوی را به قتل رسانده بودند. محمود افغان نیز که تنها بر اصفهان و نواحی اطراف آن حکومت می‌کرد، کمی بعد به‌دست پسر عمویش به‌نام اشرف افغان به‌قتل رسید. نادر به شاه طهماسب دوم پیوست و در سردار سپاه او شد. سپس خراسان را به تصرف خود در آورد. وی پس از آن، برای به‌قدرت رساندن شاه طهماسب با افغان ها وارد جنگ شد رییس افغانها یعنی اشرف افغان را در مهماندوست در نزدیکی دامغان و سپس در مورچه خورت اصفهان و برای بار سوم در زرقان فارس شکست داد. او سپس در تعقیب اشرف، افغانستان را مورد تاخت و تاز قرار داد و قبایل این دیار را مطیع خود نمود. بدین ترتیب پس از هفت سال شورش افغان‌ها به پایان رسید.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۸- سردار رییسعلی دلواری

8

 

رئیس‌علی دلواری در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در روستای دلوار از توابع تنگستان متولد شد. دوران جوانی او همزمان با حضور گسترده استعمار انگلیس در خلیج فارس بود. وی نقشی کلیدی در قیام جنوب داشت. قیام مردم تنگستان به رهبری وی روی هم هفت سال طول کشید و در این مدت دلیران تنگستانی دو هدف عمده را دنبال می‌کردند، پاسداری از بوشهر و دشستسان و تنگستان به عنوان منطقه سکونت خود و جلوگیری از حرکت قوای بیگانه به درون مرزهای ایران و دفاع از استقلال وطن. در آغاز جنگ جهانی اول قوای روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب، ایران را در معرض هجوم قرار دادند. رئیس علی آمادگی خود را برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیسی اعلام داشت. قیام دلیران تنگستان علیه اشغالگران آغاز شد و نیروهای متجاوز انگلیسی که قریب به پنج هزار نفر بودند در دام دلیر مردان تنگستانی گرفتار آمدند و عده زیادی از متجاوزان انگلیسی در این حمله کشته شدند انگلیسی‌ها مجبور شدند نیروهای کمکی از عراق و هند به بوشهر اعزام کنند و دلوار را به شدت بمباران کردند.

جنگ میان دلیران تنگستان به رهبری رئیس علی از یک سو و نیروهای بریتانیا تا شهریور ۱۲۹۴ خورشیدی ادامه یافت و انگلیسی‌ها نتوانستند بر رئیس علی و یارانش برتری یابند. رئیس‌علی در محلی به نام «تنگک صفر» هنگام شبیخون به قوای بریتانیا توسط فردی نفوذی و اجیر شده، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و در سن ۳۳ سالگی کشته شد.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۹-سردار میرزا کوچک خان جنگلی

9

 

یونس استادسرایی مشهور به میرزا کوچک‌خان جنگلی در اعتراض به نقض تمامیت ارضی و استقلال ایران از سوی بیگانگان بعد از مشروطه قیام کرد.میرزا یونس معروف به میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ در سال ۱۲۵۷ در محله قدیمی استادسرا شهر رشت چشم به جهان گشود. او مردی قوی بنیه، زاغ چشم و دارای سیمایی متبسم بود و از نظر اجتماعی مردی باادب، فروتن، خوش برخورد، مومن به اصول اخلاقی، طرفدار عدل و آزادی و حامی مظلومان بود. میرزا کوچک‌خان اهل ورزش بود و از مصرف مشروبات الکلی و دخانیات خودداری می‌کرد. در سال ۱۲۹۳ ه. ش میرزا که تازه از تبعید آزاد شده و به رشت آمده بود به شدت تحت تاثیر ظلم و ستم نیروهای روس بر مردم گیلان قرار گرفت و تصمیم گرفت که دوباره دست به قیام بزند. اما این بار به دنبال نجات ایران وبویژه گیلان از اشغال آشکار نیروهای نظامی نیز بود.میرزا پس از جمع کردن دوستان و همفکرانش به جنگل رفت و قیامش را آغاز کرد. قوای روس و البته نیروهای داخلی وابسته به آنها بارها تلاش کردند جنگلی‌ها را سرکوب کنند اما کاری از پیش نبردند و عمدتاً شکست خوردند.پس از مدتی قزاق‌ها، به فرماندهی سردار سپه برای دعوت او به مرکز به مذاکره رفتند و بنا به دلایل فراوانی مذاکرات به شکست انجامید. در نهایت قوای قزاق از فرصت استفاده کرده و طی شبیخون‌های متعدد نیروهای جنگل را وادار به عقب نشینی کردند و بعضی از سران تسلیم یا کشته شدند. میرزا همراه با تنها یار وفادارش،گائوک آلمانی معروف به هوشنگ به طرف کوه‌های خلخال حرکت کردند، ولی گرفتار بوران و طوفان گردیدند و سرانجام زیر فشار سرما و برف ، درحالی که میرزا هوشنگ را به کول گرفته بود، از پای درآمدند.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۱۰- سردار محمد ابراهیم همت

hemat

 

به روز ۱۲ فروردين  سال ۱۳۳۴ هـ.ش در شهرضا چشم به جهان گشود. در شهریور سال ۱۳۵۹ اعراب بعثی عراق به میهن ما یورش آوردند. شهيد همت به صحنه کارزار وارد شد و در طي ساليان حضور در جبهه هاي نبرد، افتخارها آفريد. شهيد همت در جريان عمليات خيبر به دیگر دلاوران گفته بود: «بايد ایستادگی کرده و مانع از بازپسگيري مناطق تصرف شده، توسط دشمن شد. يا همه اينجا شهيد مي شويم و يا جزيره مجنون را نگه مي داريم.» رزمندگان لشکر نيز با تمام توان در برابر دشمن مردانه ايستادگي کردند. حاجي جلو رفته بود تا وضع جبهه توحيد را از نزديک بررسي کند، که گلوله توپ در نزديکي اش اصابت مي کند و اين سردار دلاور در راه آزادی میهن در عملیات خیبر دعوت حق را لبيک گفت و در ۲۴ اسفند سال ۶۲ به دیدار خداوند شتافت.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

 

 

۱۱-سردار عباس بابایی

11

عباس بابایی در سال ۱۳۲۹، در شهرستان قزوین دیده به جهان گشود. در سال ۱۳۴۸، به دانشکده خلبانی نیروی هوایی راه یافت و در سال ۱۳۴۹، برای گذراندن دوره خلبانی به آمریکا رفت.
با دلیری بی اندازه در جبهه های مبارزه با دشمن ، صفحات نوین و زرینی به تاریخ دفاع مقدس و نیروهای هوایی ارتش نگاشت و با بیش از ۳۰۰۰ ساعت پرواز با انواع هواپیماهای جنگنده، قسمت اعظم وقت خویش را در پرواز های عملیاتی و یا قرارگاه ها و جبهه های جنگ در غرب و جنوب کشور سپری کرد  و تنها از سال ۱۳۶۴ تا هنگام شهادت، بیش از ۶۰ مأموریت جنگی را با موفقیت کامل به انجام رسانید. عباس بابایی درصورتی که برای تشرف به خانه خدا انتخاب شده بود از رفتن به حج سرباز زد و گفت ((جنگ حج من است)) و همسرش بدون عباس بابایی راهی حج شد و عباس به همسرش قول داد که در در روز عید قربان در مکه به او بپیوندد تیمسار عباس بابایی صبح روز پانزدهم مرداد ماه روز عید قربان با یک فروند هواپیمای آموزشی اف–۵ از پایگاه هوایی تبریز به پرواز درآمد و وارد آسمان عراق شد تیمسار بابایی معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به هنگام بازگشت از مأموریت هدف گلوله ضد هوایی قرار گرفت و به شهادت رسید…
نامش پاینده و یادش گرامی باد

۱۲-سردار شهید گمنام

12

حرفی نمیزنی چرا «بابای جعبه ای»؟ 

… خسته شدم … بیرون بیا بابای جعبه ای
لطفا بلندتر کمی بابای جعبه ای… … این جا نمی رسد صدا بابای جعبه ای

با آن قدت تو جا شدی آنجا ببین مرا…جا میشوم ببر مرا بابای جعبه ای…

قد عروسکم شده ای باور کن ای عزیز… من‌‌ مادرت قبول؟ ها؟ بابای جعبه ای…

بابا عروسکی چرا لالا نمی کنی؟   شب شد لالا لالا بابای جعبه ای…

 

بابای جعبه ای به خدا میسپارمت…

 

یادشان گرامی باد…

 

بدرود فرزندان ایران… دان

 

مشاهده محتوا بیشتر
ادامه مطلب شمشاد امیری خراسانی
بارگذاری بیشتر در ایران باستان
اشتراک در
اطلاع از
guest
104 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حسن جعفری نیارکی

درود بر تمامیه سرداران ایران زمین عزیزمان

امین

لطفا در مورد سردار فاتح(سردار اسعد بختیاری)مطلب بزارید،با تشکز

ایرانی نسب

درود بر سرداران رشید ایران زمین از آریوبرزن تا شهید بابایی و امثالهم درود بر شرف و غیرتشان یادشان گرامی

بببب

ایران مال ایرانی بوده وهست.ترکزبانان عزیزکردها لرها عربهاسیستانی ها بختیاریها..برادران تنی هستندکه فقط وعفط تکلمشان فرق میکندولی رگهایی هستنددرکل وبنام ایران.پس میخوانیم بنام ایران وبرای ایران..جان میدهیم نه بنام خخدای تازیان که بنام ایران

مسعود

بادرود،دربحث فیروزان،وفیروز،ایندوجداهستند،فیروزان سرداری بوده،که به اسارت درآمده وفیروز شخص دیگریست که عمررا بقتل میرساند،وگویندهم اکنون قبرش در کاشان است(ومن آنجارادیده ام)لفا”ایندوراقاطی نکنید.

جعفر

نام سردار دلها ” سپهبد قاسم سلیمانی” هم باید به این لیست اضافه بشه.

هرگاه کفتارها و روباه ها از مرگی خوشحالی می کنند حتما شیری در بیشه فوت کرده…

مهدی

سلام لطفا کتابی در رابطه با جنگ قادسیه معرفی کنید

علی

همه اش همین ..!!!؟

علی

به نظرم یا شما تاریخ نمیدانید و یا نمیخواهید بدانید .! و خواسته و ناخواسته تیشه به ریشه ایران و ایرانیان میزنید . !

علی

سلام و خسته نباشید اگر نگاهی به جنگهای مشروطه بیاندازید ستارخان تنها وفقط با اندکی از یاران هم قوای کشوری را شکست داد و هم قوای شوروی را که تبریز را چندین ماه محاصره کرده بودند و پس از پیروزی بافریب انگلیسیها در نهایت جان خودش را فدای میهن کرد.

Mohammad

سلام،من چند ماه پیش عکس یه سردار دیدم که نقاب داشت،لباس زره ای و یه نیزه توی دستش بود ولی اسمشو یادم نمیاد لطفاً اگه کسی می دونه اسمشو بگه فکر میکنم توی زندگی نامش به بی رحمی هم اشاره شده بود

متین عرب پوریان

اسمش فرخان اسپهد طبرستانی است که جلوی تهاجم اعراب و ترکان را به شمال ایران را گرفت و رهبر خوارج را به درک واصل کرد

نامش پاینده و یادش گرامی باد

محمد امین

به نام خدا
سلام ، خیلی کار بسیار خوبی کردین که ما را با این بزرگواران آشنا کردید.
به نظر من نام شهید سردار سلیمانی از دوران معاصر و نام سردار بهرام چوبین که دلاوری بسیار زیادی مقابل ارتش صد ها هزار نفری ترکان نشان داد ، از دوران باستان در این لیست خالیست.

ایرونی ریکا

درود و عرض ادب خدمت هم میهنان عزیز کشورم زیادی طولانی نمیگم ادامه نمیدم ولی این سایت و این فرمانده ها متاسفانه بدون هیچ تاریخی اول یا دوم شدن نادر شاه غیر ممکن دیده باشین کی بوده بعد این و فرمانده حساب‌کنین اون شاه بوده بعد تنها سپهبد یا فرمانده ای که در ایران لقب بزرگ یا کبیر و دریافت کرده اسپهبدان طبرستان(مازندران) فروخان بزرگ بزرگترین و اولین فرمانده توسط مقاله های بهرام مشیری و ریچاد فرای داده شده…یکی از جنگ های او…
سپاه ۲۰ هزار نفری فروخان بزرگ تونست سپاه ۵۰ هزار نفری یزید با سعد بن وقاص و پدر مختار دو شخص دیگه که بودن اسمشون و نمیارم چون الان اشخاص دینی بزرگ مردم ایران هستن شکست خوردن فرض کن عربا بهش لقب خدایی جنگ ها داده بودن…بعد هم اریا برزن و سپهبد سورنا به ترتیب میتونن ۲ و ۳ باشن..فرض کن سعد بن وقاص با لشکر ۳۰ هزاری تونست رستم و ایران شکست بده بعد خود سعد بن وقاص پدر مختار و یزید و ۲ شخص مرموز دیگه با سپاه ۵۰ هزار نفری توسط فروخان بزرگ شکست خوردن بعد اسم رستم هست اسم این نیست البته رستم هم رستمی بود?

حرف راست

داداش خدایی نامردید ها بهرام چوبین با ۱۲ هزار سرباز ۳۰۰ هزار سرباز شاه خاقان رو شکست داد و شاه خاقان رو کشت و پسرش رو زندانی کرد و کمبوجیه یکم مصر رو فتح کرد

پارسا

کاش به جای ستایش وتمجیدازبزرگان عرب ازسرداران نامی ایران باستان برای مردم کشورمان به ویژه نسل جوان بگوییم وبنویسیم تا بیشترپی به عظمت وقدرت ایران درآن زمان ببرند. درود بر کورش بزرگ ونادرشاه افشار ویعقوب لیث وآریوبرزن وامیرکبیرو رئیسعلی دلواری وصدها سردارنام آورایرانی??????

صادق

د چرت و پرت نگو
شاهان صفوی و قاجار و زندیه و دلواری که شیعه بودند هیچ ربطی به کوروش و زرتشتیان کافر نداره

آیلین کشکولی

سلام
چرا اسمی از صولت الدوله قشقایی نبود؟!
که چقدر بیگانه ستیزی کردند
صولت الدوله نبود که سهراب خانِش جزیره هرمز رو پس گرفت و شمشیر طلا از شاه هدیه گرفت!؟
نذاشتند تَه ایران بره!

Amir

تا جایی که من میبینم و همه میدانن از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران تاریخ ایران کاملا با تاریخ عرب عوض شده تمام بزرگداشتها و تمام تقویم همه بنام اعراب نامگذاری شده من مخالف اسلام نیستم ولی بحث تاریخ با دین جداست اما متاسفانه بجای اینکه اصل تاریخ رو نشون بدن یه عده کل تاریخ و تقویم ایران رو بنام محمد (ص) علی حسن حسین و فاطمه و رضا و مهدی (عج) تموم کردن و نامی از بزرگان تاریخ در هیچ کجای تاریخ و تقویم ایران نبردن»

Sorena Azargashtasb

درود. جای آخرین شمشیر زن شرق؛ پهلوان لطفعلی خان زند خالی است.

همچنین ببینید

شکل صحیح نگارش نام آذربایجان یا آزربایجان

شکل صحیح نگارش نام آذربایجان بر اساس اسناد معتبر تاریخی در این جستار برآنیم تا با استفاده …