ایران باستانایران در دوران معاصر

سرداران و فرماندهان دلیر سپاه ایران زمین

سرداران دلیر ایران زمین از دیرباز تا کنون

درود بر فرزندان ایران زمین ، در این نوشتار می خواهم نام ، نشان و دلاوری های سرداران دلیر ایران زمین که در برابر یورش بیگانگان و دشمنان بد سگال و ددمنش این مرزوبوم قد برافراشتند و تا پای جان ایستادند برایتان بگویم. صد البته بسیارند سرداران دلیر سپاه ایران زمین که برای شکوه این سرزمین اهورایی جنگیدند همانند مردونیه ، ماسیست ، داتیس ، ستاسپ و بسیار سرداران دیگر ، اما از کسانی که نام برده می شود فرماندهان و دلاورانی هستند که در برابر یورش دشمن بپاخاستند…

۱-    سردار آریوبرزن هخامنشی

 

آریوبرزن یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران است که در برابر یورش اسکندر مقدونی به ایران زمین، دلیرانه از سرزمین خود پاسداری کرد و در این راه جان باخت و حماسه‌ی «در بند پارس» یا «دروازه پارس» را از خود در تاریخ به یادگار گذاشته است.در جنگ دربند پارس آخرین پاسداران ایران با شماری اندک به فرماندهی «آریوبرزن» دربرابر سپاهیان پرشمار اسکندر دلاورانه دفاع کردند و سپاهیان مقدونی را ناچار به پس نشینی نمودند.

آریوبرزن با ۴۰ سوار و ۵۰۰۰ پیاده و وارد کردن تلفات سنگین به دشمن، خط محاصره را شکست و برای یاری به پایتخت به سوی پارسه (Persepolis) شتافت. ولی سپاهیانی که به دستور اسکندر از راه جلگه به طرف پارسه رفته بودند، پیش از رسیدن او ، به پارسه (تخت جمشید) دست یافته بودند. آریوبرزن با وجود واژگونی پایتخت و در حالی که سخت در تعقیب سپاهیان دشمن بود، حاضر به تسلیم نشد و آنقدر در پیکار با دشمن پافشرد تا گذشته از خود او  همه یارانش از پای درافتادند و جنگ هنگامی به پایان رسید که آخرین سرباز پارسی زیر فرمان آریوبرزن به خاک افتاده بود.

نامش پاینده و یادش گرامی باد


۲-سردار سورنا


سورنا یکی از سرداران بزرگ و نامدار تاریخ در زمان اشکانیان است که سپاه ایران را در نخستین جنگ با رومیان فرماندهی کرد و رومی‌ها را که تا آن زمان در همه جا پیروز بودند، برای اولین بار با شکستگی سخت و تاریخی روبرو ساخت. کراسوس فرمانروای بخش شرقی کشور روم آن زمان؛ یعنی شام بود و برای گسترش دولت روم در آسیا، قصد حمله به ایران و هند را داشت. کراسوس با سپاهی مرکب از ۴۲ هزار نفر از لژیون‌های ورزیده روم که خود فرماندهی آنان رابرعهده داشت به سوی ایران روانه شد و اشک۱۳ پادشاه اشکانی، سورنا سردار نامی ایران را مأمور جنگ با کراسوس و دفع یورش رومی‌ها کرد. نبرد میان دو کشور در سال ۵۳ پیش از میلاد در جلگه‌های میانرودان و در نزدیکی شهر حران روی داد. در جنگ حران، سورنا با یک نقشه نظامی ماهرانه و به یاری سواران پارتی که تیراندازان چیره‌دستی بودند، توانست یک‌سوم سپاه روم را نابود و اسیر کند.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۳-سردار بهمن جادویه

 

بهمن جادویه یا بهمن مردانشاه در پایان دوران ساسانی و در طی حملهٔ اعراب به ایران فرمانده سپاه ایران در منطقه سواد (عراق) بود. نام او بیشتر بخاطر فرماندهی در جنگ پل ، میان ایران و اعراب بود که به پیروزی ایرانیان منجر شد. در سال ۶۳۴ میلادی بهمن جادویه ازسوی رستم فرخزاد از تیسفون به همراه سپاه و فیلان جنگی به سواد فرستاده شد؛ از آن سوی ابوعبیده مسعود ثقفی با لشگر خویش از روی پلی که  بر روی رود فرات بود گذشت و در طی جنگی سخت ابوعبیده با حدود چهار هزار نفر از لشکریانش در این جنگ که جنگ پل نامیده می‌شود، کشته شدند و گروه باقی‌مانده فرار کردند. بهمن جادویه می خواست تا فراریان را دنبال کند لیکن خبر رسید که در تیسفون  شورش رخ داده است ، از این رو بهمن راه تیسفون را در پیش گرفت. بر اساس گفته هایی، پس از این شکست سنگین عمر بن خطاب تا یکسال دیگر نام عراق را نمی‌آورد.در سال ۶۳۷ میلادی در جنگ قادسیه در روز دوم لشکر کمکی اعراب که از شام رسیده ‌بود، وارد میدان شد و نبردهای تن به تن بین پهلوانان دو سپاه صورت گرفت. هنگام مبارزه سه نفر از سرداران ایرانی که بهمن جادویه هم یکی از آنان بود، کشته‌شدند.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۴- سردار رستم فرخ زاد

 

رستم فرخزاد فرمانروای خراسان ، فرزند سپهبد فرخ هرمز ، سردار نامدار و کاردان و دلیر پایان دوره ساسانیان بود. در سال ۶۳۶ میلادى از سوی شاهنشاه ایران ، یزدگرد سوم مامور جمع آوری سپاه و جنگ برای بیرون راندن اعراب شد. سپاهیان او به فرماندهی بهمن جادویه با اعراب جنگیدند. در این جنگ (جنگ پل) اعراب شكست خوردند و متواری شدند. یكسال پس از این شكست، عمر بن خطاب خلیفه اعراب سپاه دیگری برای حمله به ایران تدارك دید و فرماندهی آن را به سعد بن ابی وقاص سپرد و برای مقابله با یورش اعراب بار دیگر رستم فرخزاد به فرماندهی سپاهیان ایران برگزیده شد و خود شخصا فرماندهی کل نیروی لشکری را به عهده گرفت و درفش كاویانى (پرچم ایران) را در برابر خود قرار داد. دو سپاه در قادسیه (در ۳۰ كیلومترى كوفه ) در برابر هم صف آرایى كردند. این جنگ (جنگ قادسیه) چهار روز به دازا كشید و با وجود برتری ایرانیان در روز نخست، به سبب ورود نیروهاى کمکی سورى به سپاه اعراب در روز سوم  و برخاستن توفان شن به سمت نیروى ایران ، جنگ برای سپاه ایران سخت شد ، رستم در صحنه جنگ از پا افتاد و جنگ در روز چهارم به سود اعراب پایان گرفت و درفش كاویانى به دست تازیان افتاد. هنگامی که تن رستم را یافتند جای صد ضربه شمشیر و نیزه بر تنش بود…

 

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

 

۵-سردار پیروز نهاوندی

 

فیروزان سرباز گمنام و بنامی است که برای نجات ایران با اعراب مهاجم جنگید و سمبل مقاومت مردم ایران در مقابل اعراب مهاجم است. در جنگی که به سقوط تیسفون منجر شد به دست اعراب اسیر شد و به عنوان برده به یک نفر عرب  ( به قولی حاکم بصره یا کوفه ) فروخته شد. آنگونه که در کتاب (تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی) گفته شده ، فیروزان کسی بود که عمربن خطاب خلیفه مسلمین و کسی را که به ایران لشکر کشید را کشت و به نوعی انتقام ایرانیان را گرفت . فیروز دختری داشت که گویا مروارید نام داشت و از آنجا که در زبان عربی به مروارید، لولو میگویند به فیروزان ابو لولو یا پدر مروارید گفته میشد. پیروز نهاوندی که تا آن زمان همچنان پایبند به آیین نیاکان بود ، به سال ۲۳  هجری ، در یک فرصت مناسب « عمر » خلیفه اعراب را  که دستور تجاوز به خاک پاک ایران را صادر کرده بود را ( به عنوان یک متجاوز ) به خونخواهی یزدگرد سوم ، رستم فرخ زاد و  زنان و دختران ایرانی که توسط اعراب متجاوز به بردگی گرفته شده بودند ، با خنجری دو دم از پای در آورد. عبدالله ابن عمر، پس از قتل پدرش، فیروزان را همراه با دخترش مروارید، هرمزان سردار معروف ایرانی و یک مسیحی ایرانی را ناجوانمردانه به قتل رسانید.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۶-سردار سلطان جلال الدین خوارزمشاهی

6

در زمان حمله مغولان به ایران سلطان جلال الدین خوارزمشاهی در برابر مغولان وحشی قد برافراشت و چندین جنگ بین سلطان جلال الدین و مغولان در گرفت. پس از جنگ پروان که با شکست سنگین مغولان پایان یافته بود ، چنگیز خان مغول خود وارد جنگ شد ، در گذرگاهی بنام نیلاب در رود سند دو سپاه به هم رسیدند چنگیز گذرگاه را بست ، سلطان از یک سو رودخانه ای خروشان و ژرف و از سویی دیگر دشتی پهناور پر از مغولان وحشی را پیش روی خود می دید. با این وجود امید خود را از دست نداد و وارد کارزار شد بطوری که کاتب سلطان ، جنگ را چنین توصیف کرده است : (مردانه با اندک سپاه در برابر چنگیز ایستاد و حمله برد وآن جمع را به هر سوی بتاخت ، چنگیز روی شکست بدید پشت نموده بگریخت…) در ابتدا پیروزی با سلطان بود اما ده هزار نفر از افراد زبده لشکر مغول بنام بهادر که کمین کرده بودند حمله کردند و چیدمان سپاه ایران را برهم زدند و سپاه سلطان یکپارچگی خود را از دست داد گروهی کشته شدند و گروهی خود را به آب زدند و فرو رفتند جنگ هر دم سخت تر می شد. مادر ، همسر و کنیزان سلطان از او خواستند تا آنها را به آب بیندازد تا به دست مغولان نیفتند و سلطان ناچار چنین کرد

شبی آمد که می باید فدا کرد                         به راه مملکت فرزند و زن را

به پیش دشمنان ایستاد و جنگید                   رهاند از بند اهریمن وطن را

 پس از آن ، سلطان ، مرگ در دل امواج خروشان سند را بر ننگ سرافکنده ایستادن در برابر چنگیز به جان خرید و سوار بر اسب و شجاعانه بی هراس از مرگ خود را در میان امواج سهمگین سند انداخت وتوانست پیروزمندانه خود را از چنگال مرگ بیرون بکشد. حمداله مستوفی می گوید : (سلطان جلال الدین با هفتصد مرد ، بی کشتی از آب سند گذر کرد) چنگیز وقتی این صحنه را دید رو به پسران کرده گفت : (از پدر ، چنین پسر باید…)

همچنین چنگیز درباره سلطان جلال الدین گفته بود : اگر من صد مرد جنگی چون او داشتم جهان را می گرفتم…

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۷- سردار نادرقلی افشار

7

 

نادرقلی ملقب به نادر شاه از ایل افشار پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه است. او از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسلام است و بسیاری از مورخین او راقدرتمندترین پادشاه ایرانی بعد اسلام می دانندکه سرکوب افغانها و بیرون راندن عثمانی و روسیه از کشور و تجدید استقلال ایران و نیز فتح هندوستان و ترکستان و جنگهای پیرزومندانه او سبب شهرت بسیارش گشت. به او در اروپا لقب «آخرین جهانگشای شرق» داده‌اند. در آن زمان افغان‌ها به رهبری محمود افغان اصفهان را تصرف کرده و شاه سلطان حسین صفوی را به قتل رسانده بودند. محمود افغان نیز که تنها بر اصفهان و نواحی اطراف آن حکومت می‌کرد، کمی بعد به‌دست پسر عمویش به‌نام اشرف افغان به‌قتل رسید. نادر به شاه طهماسب دوم پیوست و در سردار سپاه او شد. سپس خراسان را به تصرف خود در آورد. وی پس از آن، برای به‌قدرت رساندن شاه طهماسب با افغان ها وارد جنگ شد رییس افغانها یعنی اشرف افغان را در مهماندوست در نزدیکی دامغان و سپس در مورچه خورت اصفهان و برای بار سوم در زرقان فارس شکست داد. او سپس در تعقیب اشرف، افغانستان را مورد تاخت و تاز قرار داد و قبایل این دیار را مطیع خود نمود. بدین ترتیب پس از هفت سال شورش افغان‌ها به پایان رسید.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۸- سردار رییسعلی دلواری

8

 

رئیس‌علی دلواری در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در روستای دلوار از توابع تنگستان متولد شد. دوران جوانی او همزمان با حضور گسترده استعمار انگلیس در خلیج فارس بود. وی نقشی کلیدی در قیام جنوب داشت. قیام مردم تنگستان به رهبری وی روی هم هفت سال طول کشید و در این مدت دلیران تنگستانی دو هدف عمده را دنبال می‌کردند، پاسداری از بوشهر و دشستسان و تنگستان به عنوان منطقه سکونت خود و جلوگیری از حرکت قوای بیگانه به درون مرزهای ایران و دفاع از استقلال وطن. در آغاز جنگ جهانی اول قوای روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب، ایران را در معرض هجوم قرار دادند. رئیس علی آمادگی خود را برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیسی اعلام داشت. قیام دلیران تنگستان علیه اشغالگران آغاز شد و نیروهای متجاوز انگلیسی که قریب به پنج هزار نفر بودند در دام دلیر مردان تنگستانی گرفتار آمدند و عده زیادی از متجاوزان انگلیسی در این حمله کشته شدند انگلیسی‌ها مجبور شدند نیروهای کمکی از عراق و هند به بوشهر اعزام کنند و دلوار را به شدت بمباران کردند.

جنگ میان دلیران تنگستان به رهبری رئیس علی از یک سو و نیروهای بریتانیا تا شهریور ۱۲۹۴ خورشیدی ادامه یافت و انگلیسی‌ها نتوانستند بر رئیس علی و یارانش برتری یابند. رئیس‌علی در محلی به نام «تنگک صفر» هنگام شبیخون به قوای بریتانیا توسط فردی نفوذی و اجیر شده، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و در سن ۳۳ سالگی کشته شد.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۹-سردار میرزا کوچک خان جنگلی

9

 

یونس استادسرایی مشهور به میرزا کوچک‌خان جنگلی در اعتراض به نقض تمامیت ارضی و استقلال ایران از سوی بیگانگان بعد از مشروطه قیام کرد.میرزا یونس معروف به میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ در سال ۱۲۵۷ در محله قدیمی استادسرا شهر رشت چشم به جهان گشود. او مردی قوی بنیه، زاغ چشم و دارای سیمایی متبسم بود و از نظر اجتماعی مردی باادب، فروتن، خوش برخورد، مومن به اصول اخلاقی، طرفدار عدل و آزادی و حامی مظلومان بود. میرزا کوچک‌خان اهل ورزش بود و از مصرف مشروبات الکلی و دخانیات خودداری می‌کرد. در سال ۱۲۹۳ ه. ش میرزا که تازه از تبعید آزاد شده و به رشت آمده بود به شدت تحت تاثیر ظلم و ستم نیروهای روس بر مردم گیلان قرار گرفت و تصمیم گرفت که دوباره دست به قیام بزند. اما این بار به دنبال نجات ایران وبویژه گیلان از اشغال آشکار نیروهای نظامی نیز بود.میرزا پس از جمع کردن دوستان و همفکرانش به جنگل رفت و قیامش را آغاز کرد. قوای روس و البته نیروهای داخلی وابسته به آنها بارها تلاش کردند جنگلی‌ها را سرکوب کنند اما کاری از پیش نبردند و عمدتاً شکست خوردند.پس از مدتی قزاق‌ها، به فرماندهی سردار سپه برای دعوت او به مرکز به مذاکره رفتند و بنا به دلایل فراوانی مذاکرات به شکست انجامید. در نهایت قوای قزاق از فرصت استفاده کرده و طی شبیخون‌های متعدد نیروهای جنگل را وادار به عقب نشینی کردند و بعضی از سران تسلیم یا کشته شدند. میرزا همراه با تنها یار وفادارش،گائوک آلمانی معروف به هوشنگ به طرف کوه‌های خلخال حرکت کردند، ولی گرفتار بوران و طوفان گردیدند و سرانجام زیر فشار سرما و برف ، درحالی که میرزا هوشنگ را به کول گرفته بود، از پای درآمدند.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۱۰- سردار محمد ابراهیم همت

hemat

 

به روز ۱۲ فروردين  سال ۱۳۳۴ هـ.ش در شهرضا چشم به جهان گشود. در شهریور سال ۱۳۵۹ اعراب بعثی عراق به میهن ما یورش آوردند. شهيد همت به صحنه کارزار وارد شد و در طي ساليان حضور در جبهه هاي نبرد، افتخارها آفريد. شهيد همت در جريان عمليات خيبر به دیگر دلاوران گفته بود: «بايد ایستادگی کرده و مانع از بازپسگيري مناطق تصرف شده، توسط دشمن شد. يا همه اينجا شهيد مي شويم و يا جزيره مجنون را نگه مي داريم.» رزمندگان لشکر نيز با تمام توان در برابر دشمن مردانه ايستادگي کردند. حاجي جلو رفته بود تا وضع جبهه توحيد را از نزديک بررسي کند، که گلوله توپ در نزديکي اش اصابت مي کند و اين سردار دلاور در راه آزادی میهن در عملیات خیبر دعوت حق را لبيک گفت و در ۲۴ اسفند سال ۶۲ به دیدار خداوند شتافت.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

 

 

۱۱-سردار عباس بابایی

11

عباس بابایی در سال ۱۳۲۹، در شهرستان قزوین دیده به جهان گشود. در سال ۱۳۴۸، به دانشکده خلبانی نیروی هوایی راه یافت و در سال ۱۳۴۹، برای گذراندن دوره خلبانی به آمریکا رفت.
با دلیری بی اندازه در جبهه های مبارزه با دشمن ، صفحات نوین و زرینی به تاریخ دفاع مقدس و نیروهای هوایی ارتش نگاشت و با بیش از ۳۰۰۰ ساعت پرواز با انواع هواپیماهای جنگنده، قسمت اعظم وقت خویش را در پرواز های عملیاتی و یا قرارگاه ها و جبهه های جنگ در غرب و جنوب کشور سپری کرد  و تنها از سال ۱۳۶۴ تا هنگام شهادت، بیش از ۶۰ مأموریت جنگی را با موفقیت کامل به انجام رسانید. عباس بابایی درصورتی که برای تشرف به خانه خدا انتخاب شده بود از رفتن به حج سرباز زد و گفت ((جنگ حج من است)) و همسرش بدون عباس بابایی راهی حج شد و عباس به همسرش قول داد که در در روز عید قربان در مکه به او بپیوندد تیمسار عباس بابایی صبح روز پانزدهم مرداد ماه روز عید قربان با یک فروند هواپیمای آموزشی اف–۵ از پایگاه هوایی تبریز به پرواز درآمد و وارد آسمان عراق شد تیمسار بابایی معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به هنگام بازگشت از مأموریت هدف گلوله ضد هوایی قرار گرفت و به شهادت رسید…
نامش پاینده و یادش گرامی باد

۱۲-سردار شهید گمنام

12

حرفی نمیزنی چرا «بابای جعبه ای»؟ 

… خسته شدم … بیرون بیا بابای جعبه ای
لطفا بلندتر کمی بابای جعبه ای… … این جا نمی رسد صدا بابای جعبه ای

با آن قدت تو جا شدی آنجا ببین مرا…جا میشوم ببر مرا بابای جعبه ای…

قد عروسکم شده ای باور کن ای عزیز… من‌‌ مادرت قبول؟ ها؟ بابای جعبه ای…

بابا عروسکی چرا لالا نمی کنی؟   شب شد لالا لالا بابای جعبه ای…

 

بابای جعبه ای به خدا میسپارمت…

 

یادشان گرامی باد…

 

بدرود فرزندان ایران… دان

 

شمشاد امیری خراسانی

شناخت تاریخ و فرهنگ ایران به نمونه ورود به دنیایی است که جز عشق و افتخار و گاهی اندوه چیزی انتظار ما را نمی کشد ، شاید تاریخ ما در حافظه ژن های ما ذخیره شده است تا بتوانیم با آن آگاهی به خود و فرا خود را گسترش دهیم .

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest

111 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
زاگرس نشین دشتستان

دوستان عزیز ایران آنقدر سردار دارد که برای اسم بردنشون باید کتاب ها نوشت پس اگر اسم یک دلیر مردی گفته نشده مشکل از زیاد بودن افتخارات ایران زمین هست و حماسه زنان لرده رو حتما مطالعه کنید با تشکر

Alborz

What about Bahram Chobin ,Sardar Solaimani , Shah Esmail and Abumuslim khorasani ?

Sorena Azargashtasb

درود. جای آخرین شمشیر زن شرق؛ پهلوان لطفعلی خان زند خالی است.

Amir

تا جایی که من میبینم و همه میدانن از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران تاریخ ایران کاملا با تاریخ عرب عوض شده تمام بزرگداشتها و تمام تقویم همه بنام اعراب نامگذاری شده من مخالف اسلام نیستم ولی بحث تاریخ با دین جداست اما متاسفانه بجای اینکه اصل تاریخ رو نشون بدن یه عده کل تاریخ و تقویم ایران رو بنام محمد (ص) علی حسن حسین و فاطمه و رضا و مهدی (عج) تموم کردن و نامی از بزرگان تاریخ در هیچ کجای تاریخ و تقویم ایران نبردن»

سبحان

دوست عزیز ایران باستان اون جوری که تو فکر میکنی نیست و اصلا زمین تا آسمان متفاوت است کافیه در تا یخ تحقیق کنی تا ببینی چه جاهلیت قبل از ایران باستان بوده ، ایران اسلامی ایران حقیقی و مویا و زنده است، کار های گروه پژوهشی آرتا را دنبال کن ، در ضمن قبل از انقلاب هم زیاد نمادهای تا یخی وجود نداشته همش یا شهناز و فرح و فرحناز و … بوده ،روز دعا روز ی بوده که شاه داشته ترور می‌شده و جان سالم به در میبره ، روز ماد روز تولد مادر شاه بوده ،روز پدر روز تولد رضا خان ،روز ازدواج روز ازدواج فرح و شاه بوده ، روز جوان روز تولد ولیعهد ،خب کدام اعیاد و … باستانی بوده؟

آیلین کشکولی

سلام
چرا اسمی از صولت الدوله قشقایی نبود؟!
که چقدر بیگانه ستیزی کردند
صولت الدوله نبود که سهراب خانِش جزیره هرمز رو پس گرفت و شمشیر طلا از شاه هدیه گرفت!؟
نذاشتند تَه ایران بره!

پارسا

کاش به جای ستایش وتمجیدازبزرگان عرب ازسرداران نامی ایران باستان برای مردم کشورمان به ویژه نسل جوان بگوییم وبنویسیم تا بیشترپی به عظمت وقدرت ایران درآن زمان ببرند. درود بر کورش بزرگ ونادرشاه افشار ویعقوب لیث وآریوبرزن وامیرکبیرو رئیسعلی دلواری وصدها سردارنام آورایرانی??????

صادق

د چرت و پرت نگو
شاهان صفوی و قاجار و زندیه و دلواری که شیعه بودند هیچ ربطی به کوروش و زرتشتیان کافر نداره

KMES

کجای تاریخو خوندی که به نظرت کوروش و زرتشتیان کافرند؟؟؟ من که هر جایی خوندم یا نوشته بود کوروش یکتا پرست بود و زرتشتیان مردم رو به یکتا پرستی دعوت می کردند یا نوشته بود نام کوروش در قرآن (ذوالقرنین) آمده به عنوان کسی که سدی بزرگ ساخت تا مردم از قوم عجوج مجوج در امان باشند

پاسخ

سلام دوست گرامی کاری با درستی یا اشتباه پیامت ندارم
ولی اسم حکومت قدرتمند با ایمان مقتدر صفوی رو کنار اسم رژیم نحس پوسیده نکبت سیاه قاجار نیار

آخرین ویرایش 4 ماه قبل توسط پاسخ
حرف راست

داداش خدایی نامردید ها بهرام چوبین با ۱۲ هزار سرباز ۳۰۰ هزار سرباز شاه خاقان رو شکست داد و شاه خاقان رو کشت و پسرش رو زندانی کرد و کمبوجیه یکم مصر رو فتح کرد

ایرونی ریکا

درود و عرض ادب خدمت هم میهنان عزیز کشورم زیادی طولانی نمیگم ادامه نمیدم ولی این سایت و این فرمانده ها متاسفانه بدون هیچ تاریخی اول یا دوم شدن نادر شاه غیر ممکن دیده باشین کی بوده بعد این و فرمانده حساب‌کنین اون شاه بوده بعد تنها سپهبد یا فرمانده ای که در ایران لقب بزرگ یا کبیر و دریافت کرده اسپهبدان طبرستان(مازندران) فروخان بزرگ بزرگترین و اولین فرمانده توسط مقاله های بهرام مشیری و ریچاد فرای داده شده…یکی از جنگ های او…
سپاه ۲۰ هزار نفری فروخان بزرگ تونست سپاه ۵۰ هزار نفری یزید با سعد بن وقاص و پدر مختار دو شخص دیگه که بودن اسمشون و نمیارم چون الان اشخاص دینی بزرگ مردم ایران هستن شکست خوردن فرض کن عربا بهش لقب خدایی جنگ ها داده بودن…بعد هم اریا برزن و سپهبد سورنا به ترتیب میتونن ۲ و ۳ باشن..فرض کن سعد بن وقاص با لشکر ۳۰ هزاری تونست رستم و ایران شکست بده بعد خود سعد بن وقاص پدر مختار و یزید و ۲ شخص مرموز دیگه با سپاه ۵۰ هزار نفری توسط فروخان بزرگ شکست خوردن بعد اسم رستم هست اسم این نیست البته رستم هم رستمی بود?

محمد امین

به نام خدا
سلام ، خیلی کار بسیار خوبی کردین که ما را با این بزرگواران آشنا کردید.
به نظر من نام شهید سردار سلیمانی از دوران معاصر و نام سردار بهرام چوبین که دلاوری بسیار زیادی مقابل ارتش صد ها هزار نفری ترکان نشان داد ، از دوران باستان در این لیست خالیست.

Mohammad

سلام،من چند ماه پیش عکس یه سردار دیدم که نقاب داشت،لباس زره ای و یه نیزه توی دستش بود ولی اسمشو یادم نمیاد لطفاً اگه کسی می دونه اسمشو بگه فکر میکنم توی زندگی نامش به بی رحمی هم اشاره شده بود

متین عرب پوریان

اسمش فرخان اسپهد طبرستانی است که جلوی تهاجم اعراب و ترکان را به شمال ایران را گرفت و رهبر خوارج را به درک واصل کرد

نامش پاینده و یادش گرامی باد

علی

سلام و خسته نباشید اگر نگاهی به جنگهای مشروطه بیاندازید ستارخان تنها وفقط با اندکی از یاران هم قوای کشوری را شکست داد و هم قوای شوروی را که تبریز را چندین ماه محاصره کرده بودند و پس از پیروزی بافریب انگلیسیها در نهایت جان خودش را فدای میهن کرد.

علی

به نظرم یا شما تاریخ نمیدانید و یا نمیخواهید بدانید .! و خواسته و ناخواسته تیشه به ریشه ایران و ایرانیان میزنید . !

علی

همه اش همین ..!!!؟

مهدی

سلام لطفا کتابی در رابطه با جنگ قادسیه معرفی کنید

جعفر

نام سردار دلها ” سپهبد قاسم سلیمانی” هم باید به این لیست اضافه بشه.

هرگاه کفتارها و روباه ها از مرگی خوشحالی می کنند حتما شیری در بیشه فوت کرده…

مسعود

بادرود،دربحث فیروزان،وفیروز،ایندوجداهستند،فیروزان سرداری بوده،که به اسارت درآمده وفیروز شخص دیگریست که عمررا بقتل میرساند،وگویندهم اکنون قبرش در کاشان است(ومن آنجارادیده ام)لفا”ایندوراقاطی نکنید.

بببب

ایران مال ایرانی بوده وهست.ترکزبانان عزیزکردها لرها عربهاسیستانی ها بختیاریها..برادران تنی هستندکه فقط وعفط تکلمشان فرق میکندولی رگهایی هستنددرکل وبنام ایران.پس میخوانیم بنام ایران وبرای ایران..جان میدهیم نه بنام خخدای تازیان که بنام ایران

پاسخ

اگر آخر پیامت رو زودتر می‌دیدم لایک نمی‌زدم
واقعاً خجالت بکش نژادپرست طاغوتی ملی گرای افراطی

ایرانی نسب

درود بر سرداران رشید ایران زمین از آریوبرزن تا شهید بابایی و امثالهم درود بر شرف و غیرتشان یادشان گرامی

امین

لطفا در مورد سردار فاتح(سردار اسعد بختیاری)مطلب بزارید،با تشکز

حسن جعفری نیارکی

درود بر تمامیه سرداران ایران زمین عزیزمان

نوید

کاش از سردار بابک خرمدین و مازیار و افشین یاد میکردید

فرامرز

درود برتمامی سرداران ایران، سرداران بی نام ونشان بسیارند، یکی از این سرداران، شهید اسدالله عنبری از روستای زیرتل یاسوج است که در سال ۱۳۶۵ دانشگاه شریف تهران را رهاکرد و برای دفاع از میهن وارد جنگ با اعراب عراقی شد ودر۱۳۶۵/۰۴/۲۶ در خاک مهران جان به جان آفرین تسلیم کرد. قدرشان را بدانیم ویادشان را گرامی بداریم. نامشان ویادشان پاینده باد.

آ.ک

دروود بر رادمان پور ماهک(یعقوب لیث صفار)
شهریار ایرانی که سلطنت عرب را به لرزه درآورد و نشان دا د دلاوری را از نام ایران و ایرانی نمیتوان جدا ساخت

آرش

ای‌ کاش از سردار غیور ایرانی بابک خرمدین هم یادی میشد

با سلام و سپاس از مدیر محترم وبسایت
بد نیست راجع به رشادتهای سردار اسماعیل خان طلایی و همچنین رشادتهای شهدا و سرداران ۸ سال دفاع مقدس تحقیقی بعمل آید و نتایج جهت بهر ه برداری عموم در سایت درج گردد .
با تشکر

با سلام و سپاس از مدیر محترم وبسایت
جا داره از رشادتهای سردار اسماعیل خان طلایی هم تحقیقی بعمل آمده و در وبسایت جهت اطلاع عموم قرار گیرد و از آن مهمتر در خصوص رشادتهای شهدا و سرداران ۸ سال دفاع مقدس .
با تشکر

مهرشاد

درود بر روشنفکران عزیز.
جناب محترم دان .اول از همه سپاس و خسته نباشید میگم خدمت زحمات و تلاش بی وقفه شما در این زمینه و دوم سوالی داشتم که خواستم جوابش در عموم همه عزیزان بذارین .
سوال بنده اینه که با گذشت تقریبا ۱۴۰۰ از حمله اعراب به ایران کتاب های تاریخ و …دستخوش تغیرات زیادی به دست عرب ها شده
و در خواست من اینه که یه کتاب یا منابع خاصی که کامل تر باشه رو به ما معرفی کنید.چون اگه به فرض کتاب باشه بهتره اینجور همیشه در دسترس مون هست .
اینو در این جهت گفتم که خواستم جزئیات بیشتر و داستان ها رو کامل تر بفهمم .
سپاس از زحمات شما.

من ایرانم،مادر دلیرانم،همدرد مظلومانم

درود برتمامی وطن پرستان سراسر دنیا که وطن پرستی را فقط و فقط در تلاش و کوشش خود برای ابادی وطن و رفاه هموطنان میبینند و در مقابل تجاوز و ظلم و ستم برمیخیزند،و هرگز چشم طمع و نیت شوم برای کشورهای دیگر ندارند و ارزویی شادی برای تمام مردمان دنیاا دارند و نیک میدانند که مقدس ترین کلمات در دنیا غیراز نام {خداوند و پدر و مادر بیشک کلمه وطن و هموطن هست}.
هموطن عزیز اگر کتابی میخواید که تحریفی در اون نشده و تاحد امکان حقایق تاریخ رو گفته باشه پیشنهاد بنده به شما کتاب دوقرن سکوت استاد زرین کوب هست،و اگر هم اهل کتاب خواندن و مطالعه هستین و به تاریخ علاقه دارین و با اسلام اشنابشین حتما پیشنهاد میکنم ۱۷جلد تاریخ طبری رو مطالعه کنید یا حدافل جلد ۳وچهار را مطالعه کنید و کتب دیگر بسیار زیاد هستن که شما میتونین مطالعه کنین اما چون اکثرکتبی که بنده مطالعه کردم ممنوعه هستن بخاطر تحترام به پارسیان دژ از نام بردن اونها معذورم اما اکر خود شما دنبال حقایق تاریخی باشین تنها با سرچ کردن کلمه کتابهای ممنوعه میتونید به تحقیق بپردازید/پاینده ایران

آتنا

خیلی زیبا بود ایران سه بار نابود شدش و از نوع بنا شد یکبار زمان حمله اسکندر بار دیگر اعراب و دست آخر مغول ولی هیچ یک از این دشمنان به اندازه اعراب فرهنگ ایرانیان را نابود نکردند دختران مارو به کنیزی مردانمان را به غلامی بردند. امید وارم روزی برسه که ملت من آگاه بشن و به جای اینکه برسر مزار قاتلان و متجاوزان به ناموسو شرفشون گریه کنن به بزرگداشت رشادتهای سرداران بزرگ ایران زمین که تا آخرین قطره خونشون ایستادگی کردند تا نزارن فرهنگ و سنت تازی جای فرهنگ اصیل ناب آریایی رو بگیره بپردازند.

علی

اخه چرا چرت و پرت میگی
اگه عرابا دختر های ایرانی رو به کنیزی گرفتن
مغول ها به نفرت انگیز ترین شکل ممکن به دختر های ایرانی تجاوز و توهین کردن
به جای این که بری تو تلگرام پست های دروغ ضد دینی رو بخونی برو دوخط کتاب بخون

بهنام

پس ستارخان وباقر خان چی شد نکنه ما ایرانی نیستیم…

احمد

تاریخ کوه نابالغان نهاوند را بخوانید
دوم
خدا به نیت حق نگاه میکنه چون اگه ایرانی نیتش دفاع از ناموس بوده پس شهید هست اگه نیت عرب هم خدا و عدالت بوده و نه تعصب و نه کسب غنیمت و نه تاراج ناموس مغلوب پس شهید هست اما متاسفانه نیت ۹۰ درصدشون خوب نبوده

مه----------------------دی

بزودی زود …دوباره ایران می شویم…

مریم

درود                                                          بسیار خوب بود اما جای برخی از سرداران و دلیران ایران زمین همچون بابک خرمدین،حسن صباح و شهید باقری در آن خالی بود لطفا از این اسطوره های بنام سرزمینمان هم یاد کنید

ایرانی

مطلب مفیدی بود از این ۸مورد ۴یا۵ موردش لر بودند

یک ایرانی

نگاه کنین همه اومدن به کشور ما دست کشیدن یهودی .انگلیسی.مغول.امریکایی.عرب ها.افغان ها.رومی ها.عثمانی هابعثی هاو………..الان نگاه کنین همشون خار و ذلیل شدن چون به پشتوانه مردم و فرماندهان و تمام کسانی که برای کشورمن زحمت کشیدن که نزاشتن دست دشمنانمون بیفته به ناموسمون الان افغان هارو نیگاه کنین یا عراق  یا عرب هارو نگاه کنین به چهروزی افتادن یا مثلا تو اروپا ببینین هر روز تظاهرات و مخالفت ها الان به کشورم به مردمم افتخار میکنم و فرماندهانی داریم که خواب رو از چشم دشمنانمون گرفتن اونروزایی که به کشورم ضلم میشد دیگه تموم شد دیگه کسی نگاه چپ به ایران نمیکنه زنده باد ایران مقدس

حامد مغانی

درود برشما.متاسفانه در بین سرداران و وطن پرستان دلیر ایران زمین نام سردار عشایر جنوب  صولت الدوله قشقایی که سالیان سال با انگلیسی ها در جنگ بود و توسط آنها کشته شد  نبود.

آیلین کشکولی

سلام
من رفتم تو لینک که بذارم زندگینامه صولت الدوله قشقایی رو
ولی نیومد

محمد ابراهیم

افسران دلیر ارتش را نام نبردید ولی از ********* نام بردید تاسف بار است . هر چند شهید شد ولی ارزش فرماندهانی مانند سروان باقری ها . سروان اکبری ها و دیگر همرزمان بنده از او بیشتر و بهتر بودند

جهان

کسانی که در راه کشور شهید شدند همه قابل احترام و مقدس هستند . درجه همه آنها پیش خداست درست نیست به صراحت بگیم کی خوبتر بوده .

مسعود مورموگویی

با سلام دو نفر از سرداران ایرانی که یادی از آنها نمی شود آ علی خان مورموگویی و شهید آ وحید خان عبدالوند مهرودی که از فرماندهان شجاع و دلیر و سیاستمدار و دیندار زمان نادر شاه افشار بودند اگر ایران توانست هند افغانستان و روسیه عثمانی رو فتح کنه بخاطر سپاه ۲۰ هزار نفری بختیاریهای هفت لنگ و چهارلنگ بود

آریانژاد

سلام و تشکر
وبلاگ سردار بازگیر از سرداران دلاور خطه قهرمان پرور کهگیلویه به آدرس ( http://www.sardarbazgir.blogfa.com/ ) جهت استفاده از مطالب آن حضورتان معرذفی میگردد

رضا

درود بر شما عزیزان. به نظر من ما واقعیت تاریخ رو به مردم نمیگیم کسی که تاریخ خونده باشه حتما جنایاتی که اعراب در ایران انجام دادن آگاه هست اما کسی که تاریخ نخونده چی؟ ما باید قهرمانان ملی ایران رو به مردم بشناسونیم شوربختانه مردم سرزمین من اعراب رو ستایش میکنن قهرمان من جمونگ و مختار نیست اصلا ارتباطی به ما ندارن بزرگان تاریخ ایران اینقدر فداکاری در ایران ما انجام دادن که نمیشه از یکی دوتا نام برد اما کسایی که اهل تاریخ هستن باید این قهرمانان رو به مردم بشناسونن قدم اول رو باید تاریخی های سرزمینم بردارن.سپاس از شما دوستان عزیز.بدرود

حامد

همه ی ایران در بعد از اسلام تعریف شده و قبل از اسلام به هر دلیلی واضح و غیر واضح تعریف درستی از ایران نداریم زمان ساسانیان اینقدر ظلم و فساد بی دینی و تحریف دین بود که نمیشه اون رو دوره خوب تعریف کرد و قبل از ان سلوکیان بودن که ایرانی نیستن و دوره تاریکی بود و قبل از انها هخامنشیان .  اما اسلام که اومد کتابت برای همه شد تعلیم و تعلم وظیفه ی هر مسلمان و زکات معلم تعلم شد. وقتی اسلام اومد برا کسانی که کتاب ترجمه میکردن اندازه همان کتاب ها و اندازه وزنشان طلا میگرفتن . همه جهانیان غرب و شرق حکومت اسلام دوران طلایی علم و فرهنگ و هنر بود . تا جایی که جنگ هایی صلیبی که هزاران هزار نفر مسیحی در ان کشته شدن رو برای خودشان نعمت میدونن چون تونستن با این جنگ علم و فرهنگ اسلامی رو به اروپا انتقال بدن. همه ی کسانی که در ایران بعد از اسلام هستن خودشون رو بخاطر اعتقاد هاشون فدا کردن چیزی که اسلام به انها یاد داده غیرت و حمیت و ناموس و وطن دوستی از ارکان اسلام هست اگه بخوایم قهرمانان رو از اسلام جدا کنیم مطمئن باشید بهشون خیانت کردیم.

دستان

سلام ممنون به خاطر این مطلب عالی شما. ای کاش قدر همه این اسطوره ها رو بدونیم. اما در مورد سردار بزرگ پیروز نهاوندی مقبره این بزگوار در کاشان میباشد دوست عزیز.که پس از قتل عمر به زادگاهش در فین کاشان برگشت و پس از مرگ در آنجا دفن شده‌است و مقبره ایشون هم هنوز در این منطقه می باشد که حکومت ان رو به خاطر جلوگیری از اختلاف بین مذاهب بسته و اخیرا اخباری منتشر شده که به درخواست مقامات مصر قراره تخریبش کنند. که واقعا جای تاسف داره برای ایران اگر اینکارو کنه.

محمد

افتخاروغرورویژه ان گمنامان که ایران رابه اوج رساندند.
ممنونیم به ویژه ازشهدای ۸سال دفاع مقدس وفرماندهان حاضر

کوروش پدر ایران

درود به اقا شمشاد و کاربران پارسیان دژ
اگر این ها نبودند ما نبودیم حالا هرکدوموشون مثل کوروش مثل خشایارشا(ابرمرد تاریخ)چه سورنا چه شاپور و بهمن جادویه و رستم فرخزاد و مخصوصا شاه مردان یعنی پیروز نهاوندی و۰۰۰
امیدوارم درسی برای ما باشند
بدرود

داود

به نظر من یکی از دلایل عدم پیشرفت ایران اینه که ما راه پیشینیان رو ادامه نمیدیم و فقط بهشون افتخار میکنیم!!!!شما همه از یک ملت هستید چه لرستان چه خوزستان و چه …… سردارانی که بالا نوشتید همه مرد عمل بودند(البته درمورد رستم شک دارم).کسانی که دکترین های غرب را ارائه میدهند مثل هانتینگتون روی این قضیه که هویت یک کشور با هویت مثل ایران باید متلاشی شود تا بشود به آن حکومت کرد تاکید میکنند.این برنامه ها شامل ایجاد حس برتری قومی قرار دادن مذهب در مقابل وطن و ارائه تصاویر مدرن از مذاهب گذشته و…..است .شجاعت اعراب خوزستان لرها کردها ترکها و دیگر نژادها در جنگ ایران ستودنی است.و صدالبته اولویت ها متفاوت. گروهی بخاطر اسلام و گروهی بخاطر وطن شهید شدند و گروهی دفاع از وطن را اولویتی اسلامی میدانستند.پس باید به همه احترام گذاشت و انتقادهارا مودبانه پاسخ داد.

داود

جناب دان قاتل پیروز عبیداله عمر بود نه عبداله.در نوشته هایتان هم جای شاه عباس خالیست.
هر پادشاه یا فرماندهی خصوصیات منفی دارد ولی قبول کنید اقتدار و شجاعت شاه عباس خصوصا در جنگ بندر گمبرون زبانزد است.یک توضیح هم در مورد خنجر پیروز که یک خنجر حبشی بود که یک دسته در وسط داشت و دوطرف دسته دوخنجر تیز بود.یادواره پیروز ابولولو در کاشان در سالگرد مرگ عمر میزبان جشن عمرکشان است.

رضا

حتی حکومت هخامنشیان که یک مردم و نظام چند ملیتی از فارس ترک عرب لر ترکمن بلوچ کرد و… بود و کورش هیچ وقت نژاد خودش برتر نمدونست در غیر این صور هرگز نمتونست بر خاومیانه حکومت کند چون نژاد پرستی در یک کشور چند ملیتی باعث اختلاف و تجزیه اون کشور میشه

رضا

یه عده تفرقه افکن دارن نظر میدن حالم بهم میزن این عرب های خونگرم جنوب ایران بودند در مقابل ارتش بعثی ایستادند خیلی از اونا شهید شدند ولی نذاشتند استان های جنوبی ایران به دست عراق بیفته مثل شهید جهان آرا

امیر

من افتخارمیکنم که یک ایرانیم

جاوید لر

من یک سوال دارم لر بجز ایران تو چه کشورهایی است در ضمن اصن من عرب میبینم حقم میگیره.

آیلین کشکولی

جز ایران عراق هم هست که اکثرا بالاگریوه ای هستن(البته فک کنم)

تورک

هنوز ازماست ایران را اگر روزی فرج باشد

سورنا

درود به خشایار شا عزیز بنظر من این مهم نیست که نژاد ما از اریایی ها هست یا نه مهم اینه که افکارمان مثل اریایی ها باشه

روشن

وهم چنین سردار کریمخان زند
سردار امام قلی خان
سردار شاه اسماعیل اول و شاه عباس کبیر ..که ایرانی تز از بسیاری از ایران دفاع کردند

روشن

سلام دوست نادیده ام
از این کارت خوشم آمد من هم باور دارم که ایران یک واقعیت ۷۰۰۰ هزار ساله است و امروز دولت جمهوری اسلامی ایران باید وارث همه خوبی های این تاریخ باشد و اینگونه هم هست. بله واقعا اگر بحث فقط اسلام منهای وطن بود که سردارنی که به قول برخی دوستان نباید اسمشان برده میشد نباید به جنگ همکیشان عرب خود میرفتند. پس اگر اسلام هم هست اسلامی است که اسلام راستین است و ملیت نمی شناسد واتفاقا ایرانی مدعی آن است ودر طول تاریخ هم ایرانی مدافع و اشاعه دهنده آن بوده است.
فراموش نکیم امروز اگر کسی بخواهد ایران را نابود کند باید تشیع و انقلاب اسلامی را نا بود کند و بالعکس، بنا بر این ملی گرای واقعی اگر میخواهید، همینها بودند که در لیست آمده و بسیاری دیگر که فرا موش شده است.نه آنهایی شعار ملی گرایی دادند و بحرین را به عربها بخشیدند!شعار ملی گرایی دادند اما در دامن قاتلان ملت ایران پناه گرفتند براستی آنها چقدر از خاک ایران از بعثی ها آزاد کردند؟!
پیشنهاد میکنم
اسامی زیر را اضافه کنید
سردار فلاحی، نامجو، فکوری، شیرودی، کشوری، چمران، خرازی، آبشناسان، هاشمی ، کلاهدوز و همه خلبانان شهید نیروی هوایی و……

معصومه

باسلام واحترام به همه خواستم بگم فراموش نکنیم اینجا بحث درمورد چندتن ازشجاعان و غیوران وبزرگان ایران زمین بودکه معمولا کمترازشون میدونیم ونیاوردنِ اسامی دیگردلیل بر فراموشیشون نیست وگرنه بایدکتابها نوشته بشه فقط ازاسم این دلیرمردان و زنان ایرانی! درضمن همه بحثهارو باهم قاطی نکنیم! بحث درمورد دلیران باملیت ایرانی ازهرنژادو قومی بود نه درمورد مذهب و دین قرارنیست درمقابل همه چیزموضع بگیریم و متعصبانه برخوردکنیم .
من به نوبه خودم خیلی ازسرداران ودلاوران و شهدای جنگ و … که نزدیک به مابودند رو می شناسم و همیشه سرچ میکنم و مطالعه می کنم وافسوس حضورشون رومیخورم اما درمورد مردان تاریخی که هیچوقت درکتابامون راجع بهشون صحبت نشده ونمیشه وچندتنی خیلی مختصر نمی دونم و اطلاعات چندانی هم نیست واین برای ما جای تاسف داره که کشورهای دیگه قهرمانان ملیشون رو چطورارج می نهندو حتی گاهی بزرگتر از چیزی که هستند نشونشون میدن اما ما ….
خیلی ازنویسنده این سایت سپاسگزارم وامیدوارم درنوشته های بعددیگرمردان وزنان دلاورایرانی هم معرفی بشن تانامشان راجاودان بداریم.

دکمه بازگشت به بالا