ترجمه سخنان کورش بزرگ در متن های بابلی

بنام و یاری اهورامزدا

ترجمه سخنان کورش بزرگ در متن های بابلی
ترجمه سخنان کورش بزرگ در متن های بابلی

این گلچین واژگان اندیشه‌برانگیز «فرمان کوروش بزرگ» دقت بفرمایید. این گلچین واژگان اندیشه‌برانگیز برگرفته از ترجمه مستقیم و واژه به واژه متن بابلی خود منشور در دپارتمان پژوهش‌های بخش خاورمیانه British Museum است.

بند 11: و مردم سرزمین اکد و سومر چونان کالبد مردگان شده بودند؛ او(:کوروش)بر آنان رحم آورد.

بند12: شاهی دادگر را جستجو کرد که دلخواهش باشد. او، کوروش شاه انشان به دستانش گرفت.

بند14: به دادگری و راستی شبانی(:فرمانروایی) کرد… به کارهای نیک و دل راستینش به شادی نگریست…

بند15: همچون دوست و همراهی در کنارش گام برداشت…

بند17: او(:کوروش) شهر بابل را از سختی رهانید…

بند18: همه مردم بابل و تمام سرزمین‌های اکد و سومر و…از پادشاهی او شادمان گشتند و چهره‌هایشان درخشان شد…

بند19: … همه را از سختی و دشواری رهانید…

بند22: … پادشاهی او(:کوروش) را با دلی شاد یاد می‌کنند… آنگاه که با آشتی به درون بابل آمدم…

بند24: سپاهیان گسترده‌ام با آرامش درون بابل گام برمی‌داشتند و نگذاشتم کسی در همه‌ی سومر و اکد هراس‌آفرین باشد.

بند25: در پی امنیت بابل و همه‌ی جایگاه‌های مقدسش بودم… یوغی بر آنها(:اشاره به اسیران و بردگان و یهودیان) نهاده بود که شایسته شان نبود.

بند26: خستگی‌هایشان را تسکین دادم و از بندها رهایشان کردم… از کردار نیک من شادمان شد…

بند28: … بگذار ما با شادی در برابرش باشیم…

بند32: … همه مردمان(:رانده شده از خانه‌هایشان) را گردآوردم و به سکونتگاه‌‌هایشان بازگرداندم…

بند34: … جایگاهی که دلشادشان می‌سازد…

بند35: … و کارهای نیکم را یادآور شوند…

بند36: من(:کوروش) همه سرزمین‌ها را در صلح قرار دادم…

بند45: … من همچون هدیه‌ای پیشکش کردم برای خشنودی‌ات تا به جاودان

گردآوری:  جناب فرید شولیزاده

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از