بررسی تطبیقی زبانهای تالشی و تاتی استان قزوین

بررسی تطبیقی زبانهای تالشی و تاتی استان قزوین

زبان تالشی آستارا ، زبان تاتی تاکستان ، سگز آباد ، ابراهیم آباد ، اردبیلک

فرستنده:ضیاء طرقدار

فارسی

 

تالشی

( آستارا )

تاتی

( تاکستان )

تاتی

( سگز آباد )

تاتی

( ابراهیم آباد)

تاتی

( اردبیلک )

بام

بون –  bun

بُن – bon

بون –  bun

بون – bown

بوم – bom

بینی

وینی – vini

وینیه- vinniye

ونیه – venia

ونیه – venia

وینی – vini

پایین 

جینه – jina

جیر – jir

جیرا – jirā

جیرا – jirā

جیر – jir

پدر

دادا – dada

دادا – dādā

دَدَه – dada

دَدَه – dada

دادا – dādā

پی یر-piyar

تلخ

تِل – tel

تَل – tal

تَل – tal

تَل – tal

تَل – tal

خانه

که – ka

کیه – kiya

چیه – čia

کیه – kia

خانَه – xāna

خواهر

هووئه –hova

خاکه – xāke

خواچه – xuača

خواکه – xuāka

خواخور – xāxor

دختر

کِلَه – kela

تیتیه – titiye

تی تیه – titia

تی تیه – titia

دتری – detāry

دروغ

دوی – duy

دورو – duru

درو – dero

دورو – doru

درو – duru

دیوانه 

تور – tur

تور – tur

تور – tur

تور – tur

تور – tur

زن

ژِن – žen

زینیه – zeyniye

زنیه – zania

زنیه – zania

زِن – zen

سفید 

ایسپی – ispi

ایسبی – isbi

اسبی – esbi

سبی – sebi

سوید – sivid

سگ 

اِسپَه – espa

اسبه – asbe

اسبه –  asba

اسبه – asba

سگ – sag

گرگ 

وَگ – vag

ورگ – varg

ورگ – varg

ورگ – varg

وِرگ – verg

مرغ

کاگ – kag

کرکه – karke

چرگه – čarga

کرگه – karga

کرگ – kerg

نردبان

سِرد – serd

اَسلته – aselte

سورده – sorda

سورده – sorda

روی – چهره

دیم – dim

دیم – dim

دیم – dim

دیم – dim

دیم – dim

منابع در ادامه نوشتار

منابع :

1 – تات نشین های بلوک زهرا ، جلال آل احمد ، انتشارات ژکان ، چاپ اول ، 1389 ، ص 163 – 197 – لغات تاتی سگز آباد و ابراهیم آباد از این منبع .

2 – سرای من ، صغری بهرامی ، فاطمه بهرامی ، محمد حسین بهروزی ، انتشارات اندیشه زرین ، چاپ اول ، 1389 ، ص 191 – 206 – لغات تاتی اردبیلک از این منبع .

3 – فرهنگ تاتی تاکستان ، رضا رحمانی ، انتشارات سال ، چاپ اول ، 1390 ، ص 35 – 231 – لغات تاتی تاکستان از این منبع .

4 – لغات تالشی منطقه آستارا از نویسنده وبلاگ  دوستداران تالش ( آستارا )  می باشد .

مشخصات فرستنده و نوشتار

گرد آورنده : ضیاء طرقدار

نگارنده : ضیاء طرقدار

وبلاگ نگارنده: پیوند(اینجا را بفشارید)

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از