تسخیر بابل (به دست کورش کبیر)

تسخیر بابل

گرفتن بابل کار بسیار مشکلی به نظر می آمد با این وجود لشکر ایران در (بهار 539 ق .م) از دجله عبور کرده و به نبرد نبونید (سلطان جابر بابل) شتافت .

گرفتن بابل با حمله مستقیم امری محال بود (کوروش) با هم فکری سردارش گئوبروه ( اوگبارو) با برگرداندن آب فرات و باز شدن مجاری آب به داخل شهر وارد شهر گشته و بدون خون ریزی و غارت و درمیان استقبال مردم بابل به فتحی بزرگ و تاریخی نایل گشت .

او با مردم و نبونید مهربانی نمود و در (معبد بزرگ مردوک) موافق مراسم مذهبی بابلی ها (تاج گذاری) کرد و به اعتقادات اهالی احترام فراوان گذاشت .

کوروش ملت بنی اسرائیل را که از زمان بخت النصر در بابل در اسارت بودند آزاد نمود تا به ریاست زروبابل نامی به وطن بازگشته  وبه بازسازی خانه خدا ( ساخته شده توسط سلیمان نبی واقع در اورشلیم ـ قدس ) که به دستور بخت النصر به آتش کشیده شده بود ، بپردازند .

کوروش در بابل برای جذب قلوب بابلی ها بیانیه ای داده که عین آن در حفریات بابل به دست آمده و اکنون معروف به استوانه کوروش یا (اولین اعلامیه حقوق بشر) است .

شاه در بیانیه خود را خادم مردوک خدای بزرگ بابلی ها می خواند . او برده داری و قربانی انسان را بر می اندازد و به آبادانی شهر همت می گمارد و در سال نو دست خدای بعل را به رسم بابلیان لمس می کند . از این جهت روحانیون بابل بسیار او را ستوده اند و همچنین احترام  پیامبران یهود به کوروش فوق العاده است . در تورات ( کتاب مقدس ) مقام کوروش تا مسیح خداوند برآمده است . کمبوجیه پسر ارشد کوروش به ولایت بابل منسوب می شود . پس از یک سال نبونید در می گذرد و کوروش ضمن اعلام عزای عمومی شخصا در عزا داری شرکت می کند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از