تجزیه ایران

حوزه ایران بزرگ
حوزه ایران بزرگ-برای دیدن اندازه اصلی تصویر را بفشارید

در آغاز سده ی هفدهم میلادی ( سده ی یازدهم خورشیدی ) سرزمین یگانه ی ایرانیان از سوی روسیان و انگلیسیان تجزیه شد و در این فرگشت ، قرار دادهای بسیاری بر ملت ایران تحمیل شد . این قرار دادها ، عبارتند از :

1 – قرارداد گلستان ( 1192خ / 1813 م ) جدایی بخش بزرگ قفقاز

2 قرارداد ترکمان چای ( 1206 خ / 1828 م ) جدایی دیگر بخش های قفقاز

3 – قرار داد پاریس ( 1236 خ / 1857 م ) جدایی بخشهایی از خراسان بزرگ از ایران

4 حکمیت گلد اسمد ( 1250 خ / 1871 م ) جدایی بخشهایی از بلوچستان

5 – حکمیت گلد اسمید ( خ / 1873 م ) جدایی بخشهایی از سیستان

6 – قرار داد اخال ( 1260 خ / 1881 م ) تجزیه سرزمینهای خوارزم و فرا رود

7 – تجزیه ولایت سلیمانیه بر پایه عهد نامه ی دوم دوم ارزروم ( 1226 خ / 1874 م )

8 – تجزیه ولایت خانقین بر پایه مقاوله نامه ی تهران ( 1290 خ / 1911 م )

9 – تجزیه آگری ( آرارات ) کوچک ( 1311 خ / 1954 م )

10 – تجزیه قریه ی فیروزه ( 1333 خ / 1954 م)

11 – تجزیه بحرین ( 1349 خ / 1970 م )

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از