Home ایران باستان بانوان نامور تاریخ ایران زمین

بانوان نامور تاریخ ایران زمین

 معرفی ۱۷ شیرزن پر افتخار ایران باستان

شیرزنان ایران باستان

……………………………………………………………………

یوتاب

 یوتاب : سردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است . وی درنبرد با اسکندر گجستک همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است او در کوههای بختیاری راه را بر اسکندر بست . ولی یک ایرانی راه را به اسکندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آورد . از او به عنوان شاه آتروپاتان ( آذربایجان ) در سالهای ٢٠ قبل از میلاد تا ٢٠ پس از میلاد نیز یادشده است . با اینهمه هم آریوبرزن و هم یوتاب در راه وطن کشته شدند و نامی جاوید از خود برجای گذاشتند .

آرتمیز

آرتمیز : نخسیتن و تنها زن دریاسالار جهان تا به امروز . او به سال ۴٨٠ پیش از میلاد به مقام دریاسالاری ارتش شاهنشاهی خشیارشا رسید و در نبرد ایران و یونان ارتش شاهنشاهی ایران را از مرزهای دریایی هدایت می کرد . تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی – برجستگی و متانت سرآمد همه زنان آن روزگار نامیده اند.آرتمیس نیز درست میباشد .

به درخواست بازدید کنندگان منابع  برای تمام این ۱۷ شیرزن ایرانی اضافه شد

اتوسا

 آتوسا : ملکه بیش از ٢٨ کشور آسیایی در زمان امپراتوری داریوش. هرودوت پدر تاریخ از وی به نام شهبانوی داریوش بزرگ یاد کرده است و آتوسا را چندین بار در لشگرکشی ها داریوش یاور فکری و روحی داریوش دانسته است . چند نبرد و لشگر کشی مهم تاریخی ایران به گفته هرودوت به فرمان ملکه آتوسا صورت گرفته است .

آرتادخت

آرتادخت : وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشکانی . به گفته کتاب اشکانیان اثر دیاکونوف روسی خاور شناس بزرگ او مالیات ها را سامان بخشید و در اداره امور مالی خطایی مرتکب نشد و اقتصاد امپراتوری پارتیان را رونق بخشید

آزرمی دخت : شاهنشاه زن ایرانی در سال ۶٣١ میلادی . او دختر خسرو پرویز بود که پس از” گشتاسب بنده” بر چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد . آذرمیدخت سی و دومین پادشاه ساسانی بود . واژه این نام به چم ( معنی) پیر نشدنی و همیشه جوان است

آذرآناهید : ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یکم بنیانگذار سلسله ساسانی . نام این ملکه بزرگ و اقدامات دولتی او در قلمرو ایران در کتیبه های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستایش کرده است . ( ٢۵٢ ساسانیان )

پرین : بانوی دانشمند ایرانی . او دختر کیقباد بود که در سال ٩٢۴ یزدگردی هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و کنار ممالک آریایی گردآوری نمود و یکبار کامل آنرا نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت گردیده است . از او چند کتاب دیگر گزارش شده است که به احتمال زیاد در آتش سوزی های سپاه اسلام از میان رفته است .

زربانو : سردار جنگجوی ایرانی . دختر رستم و خواهر بانو گشسب . او در سوار کاری زبده بوده است که در نبردها دلاوری ها بسیاری از خود نشان داده است . تاریخ نام او را جنگجویی که آزاد کننده زال – آذربرزین و تخوار از زندان بوده است ثبت کرده .

فرخ رو : نام او به عنوان نخستین بانوی وزیر در تاریخ ایران ثبت شده است وی از طبقه عام کشوری به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید

کاساندان : پس از شاهنشاه ایران او نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است . کاساندان تحت نام ملکه٢٨ کشور آسیایی در کنار همسرش کورش بزرگ حکمرانی میکرده است . مورخین یونانی ( گزنفون ) از ویبا نیکی و بزرگ منشی یاد کرده است .

گردآفرید : یکی دیگر از پهلونان سرزمین ایران . تاریخ از او به عنوان دختر گژدهم یاد میکند که بالباسی مردانه با سهراب زور آزمایی کرد . فردوسی بزرگ از او به نام زنی جنگجو و دلیر از سرزمین پاکان یادمیکند

آریاتس : یکی از سرداران مبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد . مورخین یونانی در چند جا نامی کوتاه از وی به میان آورده اند

گردیه : بانوی جنگجوی ایرانی . او خواهر بهرام چوبینه بود . فردوسی بزرگ از او به عنوان هسمرخسروپرویز یاد کرده که در چند نبردها در کنار شاهنشاه قرار داشته است و دلاوری بسیاری از خود نشان دادهاست . ( ساسانی ٣۴٨ + شاهنامه فردوسی )٢٧۴

هلاله : پادشاه زن ایرانی که به گفته کتاب دینی و تاریخی بندهش ( ٣٩١ یشتها ۱+۲۷۴ یشتها ۲)کیانیان بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست . از او به عنوان هفتمین پادشاه کیانی یاد شده است که نامش را “همایچهر آزاد” ( همای وهمون ) نیز گفته اند . او مادر داراب بود و پس از “وهومن سپندداتان” بر تخت شاهنشاهیایران نشست . وی با زیبایی تمام سی سال پادشاه ایران بود و هیچ گزارشی مبنی بر بدکردار بودن وی و ثبتقوانین اشتباه و ظالمانه از وی به ثبت نرسیده است

پوران دخت : شاهنشاه ایران در زمان ساسانی . وی زنی بود که بر بیش از ١٠ کشور آسیایی پادشاهی میکرد .او پس از اردشیر شیرویه به عنوان بیست و پنجمین پادشاه ساسانی بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست و فرامانروایی نمود

شیرین : شاهزاده ارمنی . ارمنستان یکی از شهرهای کوچک ایران بود و شاه ارمنستان زیرا نظر شاهنشاه ایران . خسرو پرویز و شیرن حماسه ای از خود ساختند که همیشه در تاریخ ماندگار ماند . شیرین از خسرو ۴ فرزند به نامهای نستور – شهریار – فرود و مردانشه بدنیا آورد که هر چهار فرزند وی در زندان کشته شدند .

پس او سر بر بالین ( جسد بی جان ) خسرو نهاند و با خوردن زهری عشق اش به خسرو را جاودانه ساخت و هردو جان باختند .

بانو گشنسب : دختر دیگر رستم – خواهر زربانوی دلیر . نام بانو گشسب جنگجو در برزونامه و بهمن نامه بسیار آمده است . یکی از مشهورترین حکایت های او نبرد سه گانه فرامرز – رستم و بانوگشسب است . او منظومه ای نیز به نام خود دارد که هم اکنون نسخه ای از آن در کتابخانه ملی پاریس و در کتابخانه ملی بریتانیاموجود است

منابع این نوشتار:

یوتاب : منبع :دانش نامه آزاد ویکی پدیا….اینجا کلیک کنید

آدميرال آرتميز، منبع : دكتر مير حسن عاطفي

آتوسا ، منبع: دانش نامه آزاد ویکی پدیا….اینجا کلیک کنید

آرتادخت ، منبع: دانش نامه آزاد ویکی پدیا….اینجا کلیک کنید

آزرمی دخت ، منبع: دانش نامه آزاد ویکی پدیا….اینجا کلیک کنید

آذرآناهید ، منبع: دانش نامه آزاد ویکی پدیا….اینجا کلیک کنید

پرین ، منبع : ک ایران پیش از اسلام

زربانو ، منبع ، ک ایران پیش از اسلام

فرخ رو ، منبع ک ایران پیش از اسلام

کاساندان ، منبع: گزنوف

گردآفرید ، منبع : دانش نامه آزاد ویکی پدیا….اینجا کلیک کنید

آریاتس ، منبع : گزنوف(منابع یونانی)

گردیه: منابع :شاهنامه + ک  تاریخ ساسانس

هلاله ، منابع : تاریخی بندهش ( ٣٩١ یشتها ۱+۲۷۴ یشتها ۲)

پوران دخت ، منابع : دانش نامه آزاد ویکی پدیا….اینجا کلیک کنید

شیرین ، منبع : موزه بریتانیا

بانو گشنسب، منابع :کتابخانه ملی پاریس و در کتابخانه ملی بریتانیا

مشاهده محتوا بیشتر
ادامه مطلب شمشاد امیری خراسانی
بارگذاری بیشتر در ایران باستان
اشتراک
اطلاع از
guest
164 Comments
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
میتراداتس(مهرداد)

ممنون بابت مطالب زیباتون

آرش

در فیلم معوم الحال ۳۰۰ کلا تاریخ رو وارونه کردند، در نسخه ۲ هم بدتر مخصوصا به آرتمیس اشاره شده و گفته میشود که یونانی بوده که جون یتیم میشه به ایران می پیونده
آیا سندی برای رد این ادعا و اثبات اصالت ایرانی وی هست ؟
یکی از دلایلی که گفته میشود که نام یونانی هست قرابت نام آرتمیس با آرتیمیس اله یونانی می باشد

fatemeh

درود

امروز فیلم سیصد۲ را دیدم سردرد به کنار غم بزرگی بر قلبم نشست تنها روزنه امیدم این است روزی خواهد رسید فرزندی از جنس داریوش شاه به این اهانت ها پاسخ میدهد و جهانیان باز هم تماشاگر قدرت ایرانیان خواهند شد

زنده باد یاد و نام بانو ارمتیس

Faeze

واقعا غرورآفرین بود سپاس فراوان

فریما

عالی.حرف نداره.
اصن مگه میشه حرف از ایران و بانوی ایرانی باشه و من خوشحال نشم؟
فقط یه چیزی…یانوی ایرانی حیا داره.لطفا اون عکسی ک *** پای یکی از بانوها دیده می شه رو پاک کنید تا عرب زاده ها واسمون دست نگیرن.

تهمورث

اولا اون خانم واقعی نبود با نقاشی کامپیوتر ساخته شده بود دوما شما به عنوان زن اریایی دوس داری پاهاتون بپوشون یکی دیگه دوس نداره اضافه کنم زن ایرانی آزاد هستش

مبینا

حیا فقط به پوشش نیست و خانم ها هم حق آزادی در پوشش و دارن💔

سعید

بسیار ممنون از آگاهی ارزندتون

yas

به بخشیده خداوند شاد مهربان
درود بر شمایان
در سالهای کهن (ایران باستان)تمامی انسانها سواد خواندن ونوشتن نداشتن .البته ناگفته نماند که حال هم همین گونست .
پس باید باتامل به سند اینکه فروهر ازآن ونماد یکتا پرستی ایرانیان بوده وهست .بیندیشیم که چه زیبا نیاکان وچه با فهم بودند با یک نگاه بی آنکه سواد زبان مکان وزمان خاصی را بخواهد .بیاد خداوند مشورت با عالم یادکردن خدا وتشویق به کردار پندار گفتار نیک وپرهیز از کردار پندار وگفتار بد میکنه .ودر آخر اگر کارهایت را با خوبی شروع کنی باخوبی به پایان میرسانی وبرعکس

لیلا

گشته بر خوناب غم ایران من ای دریغ از غرش شیران تنگستان من ………. درود . من کاملا اتفاقی با سایت شما اشنا شدم.در هنگامه ای که ایران و ایرانی و پیشنه ی پر افتخار این مرز و بوم کمترمورد توجه قرار میگیره و عده ای سودجو یا نادان سعی در تخریب چهره ایران دارند وجود جوانان اگاهی مثل شما باعث خوشحالی و امیدواری هستش.از صمیم قلبم امیدوارم تا اخر یعنی رسیدن به هدف که سرافرازی ایرانمونه پایدار بمونی و ناامید نشی.و همیشه یادمون باشه که این مردم کشور هستن که کشورشون رو میسازن یا خراب میکنن.اباد باشی ایران ازاد باشی ایران از ما فرزندان خود دل شاد باشی ای ایران

یزدان

سلام، توی این پست عکس زن ایرانی بدون حجابه درصورتی که اگه توی سنگ نگاره های تخت جمشید و همچنین کتب تاریخی ایران باستان نگاهی بندازین میبینید ک حجاب داشتن.

نامیا

سالارین بخدا لذت بردم وباعث افتخار همه ی ما ایرانیاس این شیرزنها ،
موفق باشین ‎:)‎ 👍

داود

با سلام .عکسها با نوشته ای که در مورد حجاب در آیین زرتشت نوشته اید جور در نمی آید.

سرباز کوروش

درود بر شیر زنان پارس که این گونه بر ای پارس افتخار آفریدند باید یادشون تو تقویم ایران ثبت مثل مال عربها که توتقویم مون ثبت شده

سعید

بانوی دانشمند،سرکار خانم دکتر مریم میرزاخانی هم قطعا در ردیف بانوان نامور ایران زمین قرار دارن.
فکرشو بکنید،اولین زن در دنیا که موفق به دریافت جایزه فیلدز ریاضیات گردید.
میدونم تقریبا شش ماه از اون موقع گذشته اما خواستم یادآوری کنم از این بانوان افتخار آفرین همین الانم زیاد داریم.

سعید

اصلاح میکنم:نه ماه از اون موقع گذشته

رضا

درود بر بانوان سرزمینم ایران. زنهای الان رو یه مقایسه کنین ۱۰متر چادر دور خودشون میپیچن که بزور راه میارن. اعراب ایران رو بخاک سیاه نشوندن

سح

اها اقارضاالان مشکل ما خانوما بزورراه رفتنه؟؟؟؟؟؟

ويشتاسب

رضا ایول خخخخ

آتوسا

اخه اگر نپیچن چشمای شما مردها امون نمیده که!!!

گرچه بی حجاب و با حجاب شما ذاتن چشماتون فانوس دریاییه…
ادم نمیدونه چیکار کنه.
کاش حجاب ما پلک چشماتون بود ولی نیست.

جهل ایران رو به خاک سیاه نشوند. که هنوزم نسل جاهلان پا برجاست.
درود بر مردم آریایی که اصیل زندگی میکنند و با تفکر سخن میگن.

شماره 3004

درود بر بانوی آریایی. من هم با نظر شما موافقم برای تغییر و پیشرفت ابتدا باید از پندار و گفتارو کردار خودمان شروع کنیم.ما باید طرز فکر تازیان را در افکار خودمان بکشیم و به آزاد اندیش سابق خود بازگردیم.آن روز است که جهان دوباره شاهد عزت و اقتدار ایرانیان خواهد بود.

مبینا

ولی بازهم زن ها حق ازادی رو دارن این از طرز تفکر بعضی مرد ها و البته بعضی زن هاست هست که باید عوض بشه و باعث بشه حقوق افراد پایه مال بشه

سحر

نظرمیدید یه چیز درست حسابی بگید ..پوشش چه ربطی به موفقیت داره

سمیرا

من می خوام شیرزن بشم

revival

عزیزم الگوی شیرزن شدنت رو باید در جای دیگری دنبالش بگردی.
کسی که با سخنانش حماسه به پا میکند و مانند یک رهبر با سخنانش در جمعیت تشنج به پا میکند که همه انگشت به دهان میمانند و در علم و استدلال کسی جلودارش نیست و حرف حقیقت را با جرئت تمام میزند و حتی در خانه به جای پرورش یک انسان عادی ( مادری) چندین حماسه ساز تربیت میکند, شاه زنان ,سیدزنان عالم حضرت فاطمه ی زهرا (ع) است.اینی در علوم شان کتابی دارند که علوم محض در ان جا دارد و هیچ زن دانشمندی به پای ایشان نمیرسد.
از این بانو کسی مانند حضرت زینب تربیت میشود که بعد از واقعه ی کربلا سخنرانی ای برای مردم اهل شهر میکند که همه میگویند این بانو به گونه ای حرف میزند که انگار علی زنده شده و دارد سخرانی میکند.
اگر به دنبال الگو در جای دیگری میگردی خودت میدونی ولی شاید انقدر که باید زن قدرتمندی نمیشوی

زوپير

بانوان ایرانی نیز در جنگ شرکت اشتند درود بر انان
اقای ریوال همین عربا الگویشان فاطمه و زینب هستن الان خیلی قدرتمند هستن؟؟ یا سوریه و عراق خیلی قدرتمندن؟؟؟
شما الان هدفتان چیه ؟؟ با زنان ایران مشکل دارید دارید غیرمستقیم حرفتان را میزنید؟

۱۳۷۰

من یک زن ایرانی که الگوم حضرت فاطمه زهرا(س)هست
به تاریخ کشورم افتخار میکنم و حس غرور دارم
اما هرچیزی در جای خودش
اسلام دین اعراب نیس
بلکه یک دین جهانیه

حواست باشه تعصب چشتو کور نکنه

میدونم که بحث با شما بی نتیجست
اما سکوت زور داره
تو مجبور به الگو قرار دادن حضرت فاطمه و حضرت زینب نیستی
اما حق نداری جلودار کسی باشی.

پری

اگه هرکسی یاد بگیره تو نحوه ی حرف زدنش به بقیه زور نگه و نظرشو تلقین نکنه , بهتر میتونیم همدیگه رو درک کنیم!
کسی که به اسلام و بانوان معروف تاریخ اسلام ایمان داره,نباید این حقو از کسی که به تاریخ ایران و زن اصیل و بزرگ تاریخ ایران علاقه منده بگیره و بزور بخاد بگه زن فقط حضرت فاطمه یا حضرت زینب و ..
هرکدوم ازینا تو دوره ی خودشون کارایی کردن ک برای علاقه مندانشون جذابیت داشته و قابل احترامن.به علایق و اعتقادات هم احترام بذاریم

پری

بیاید یاد بگیریم که به نظر بقیه احترام بذاریم و زورگویی نکنیم.هر زن ایرانی حق اینو داره که بخاد زنان پارسی رو بعنوان الگوی خودش انتخاب کنه,نه زن عرب رو.هرقدرم که اون زن عرب نمونه باشه.

م

با سلام
این که زنان ایران زمین همانند مردان آریایی حماسه آفرین بوده اند همانند روز روشن است.اما این گونه تصاویر درخور این زنان پاک نیست.در کتب تاریخی زنان اصیل همواره با پوشش کامل معرفی شده اند و این زنان از خانواده های اصیل و سرشناس ایران هستند.در ضمن در حجاب زنان پیش از اسلام پوششی همانند چادر وجود داشته که با گذر زمان تغییر می کرده و به شکل چادر امروزی در آمده هست
ایرانیان همواره پوشش جزو فرهنگشان بوده.لطفا با دیدن چند عکس زنان برهنه هویت خود را عوض نکنید.قبل از هر قضاوت لطفا به منابع صحیح مراجعه کنید.نگذارید دشمنان ایران از جهل ما استفاده کنند
درضمن اعراب قبل از اسلام حجاب درستی نداشته اند.چادر ارمغان اسلام است نه اعراب

پری

چادر بعد از انقلاب به پوشش زن ایرانی اضافه شد!اطلاعاتتون رو کامل تر کنید.درضمن زن ایرانی تا قبل از اسلام پوشش آزاد داشت.

ستاره

ایشون چی میگن ؟ چادر ؟ ایران باستان ؟
بعدشم میشه یکبار به جای دقت به این چیزا به موارد دیگه هم توجه کنین میشه؟
الان بحث افتخارات زنان در ایران باستانه

حق جو

دوست عزیز تو اول تصاویر و نقش زنان رو تو طول تاریخ ایران قبل از آریایی ها و بعد اون نگاه کن بعد نظر بده که ایرانیا چادر داشتن درضمن مسلمونا چادر رو از یهودیا گرفته یکم مطالعه بد نیست

revival

ااااااااه
چرا اسم استر زن خشایار شاه که ۷۰۰۰۰ قوم ایرانی رو با امضای خشایار شاه به خاک و خون کشید را نزاشتین.
استر زن یهودی شاه ,خشایار شاه را به شراب دعوت میکند و اضای کشتن ۷۰۰۰۰ قوم ایرانی را میگیرد. این هارو بهتون نگفتن.
دوستان باسواد در تخت جمشید یک عالمه دالان های کوچک و تو در تو هست که بانوان پاک شاهان و شاهزادگان به راحتی در قصر عبور کنند تا مبادا در دید سفیران خارجی یا مردهای دیگر قرار نگیرند.
روزی توریست غربی به در زمان هخامنشیان به ایران می اید و در سفرنامه ی خود این گونه مینویسد : مردان این سرزمین لباس های پوشیده ای دارن طوری که کمتر دیده میشود استین لباسشان تابالای مچ دستشان باشد.حتی حیا و پوشیدگی در بین مردان هم رواج داشته.
کسانی که میگن چادر دور خودشون پیچیدن جای سوال داره که پوشید دامن سختره یا پوشیدن چادر.
نمیدونم این عکس ها زاییده ی ذهن پریشان کی هست ولی هیچ کدام از این عکسها شباهتی به زنان اریایی که به حیا مشهورند ندارد.
و فکرکنم کمتر کسی اینو نمیدونه که پله های تخت جمشید با ارتفاع خیلی کمی ساخته شده تا مچ پای بانوان پاک و با ارزش اریایی را کسی نبیند.
عفت و حیا و پوشیدگی زنان کشور ما ریشه در تاریخ و تمدن دیرینه دارد . کشور ما کشور فرهنگ غنی و ارزش های اخلاقیست و تاریخ نشان داده زنهای ایرانی مانند الماسند که هر بی سرو پایی نمیتواند به انها نگاه بیندازد.
ما مانند اروپایی ها بی ارزش نیستیم.

kourosh

با سلام. دوست عزیز ماجرای استر و داستان هایش دروغ و یاوه ای بیش نیستند. این داستان یک افسانه یهودی است که هرگز وجود نداشته است.برای اثبات گفته هایم این مقاله را مطالعه کنید:
https://parsiandej.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%8C%D9%BE%D9%88/

من قبلا مکررا در مستند ها شنیده بودم که پله های تخت جمشید به علت انکه معمولا باید بزرگان و ریش سپیدان استان های کشور به دیدار پادشاه می ایند و چون این افراد معمولا پیر بودند پله ها را با ارتفاع کوتاه و عریض ساختند تا چند هیئت خراجگذار همزمان به راحتی از کنار یکدیگر عبور کنند.
بله در دوران ایران باستان ارزش و احترام بسیاری برای زنان قائل بودند و ان ها در پست های سیاسی و نظامی گاها راه می یافتند.

ایرانبان

احتمالا شما خودتون یهودی هستید که از منابع صهیونیست ها استفاده میکنید ، ما جعلیات را قبول نداریم همان طور که سرزمین های اشغالی توسط ترکان خزری ” یهودی” را متعلق به مردم بومی فلستین میدانیم نه یه عده مهاجر که با جعلیاتی همچون استر سعی در تاریخ سازی برای خود هستند.
تاریخ آریایی هیچ ربطی به صهیونیسم ندارد و تمام گفته های کتاب استر چرندیاتی است که هیچ سندیت تاریخی ندارد، اصلا نام خشایارشا در این داستان نیامده ونامی که به عنوان شاه ایرانی امده اصلا در خاندان هخامنشی وجود نداشته ، هیچ مورخی این داستان تخیلی را قبول ندارد چون هیچ چیز آن با اسناد تاریخی همگون نیست و انگار نویسنده از هخامنشیان فقط اسمی شنیده بود و باقی زاده تخیلات این فرد است.

مثلا صحبت از فرزندی میکند که از استر و آن شاهی که مثلا ادعا میشود منظور خشایارشا است بوجود میاید و شاهزاده یهودی میشود، در صورتی که ما میدانیم بعد از خشایارشا اردشیر اول پادشاه میشود که اصلا حتا نامش هم برده نشده،

جالب اینجاست که بین تمام پادشاهان هخامنشی خشایارشا و اردشیر اول کسانی هستند که به وضوح از خدای آریایی ها نام برده اند در سنگنبشته هایشان ، ولی یهودیان ترک تبار خزری از هیچ دروغی نمیگذرند دقیقا مثل تجزیه طلبان قبیله پرست.

مينا

این فکر نظر که پل هاى ان جا رو کوتاه نزدیک بهم گذاشتن تا مچ پا معلوم نشه فقط یک نظریه هست در واقع هیچ سند و مدرک دلیل وجود نداره براى اثبات ان

soorena

دوست عزیز به فرض شما درست میگید ولی از خود بپرس چرا این طور شد کی نقشه کشید ؟ کی حسادت کرد ؟و خود گرفتار شد ؟ من نمیخام از یهود دفاع کنم ولی کمی منصف باشیم در این اتفاق اگر چه درستیش معلوم نیست . او از خود و نژادش دفاع کرد همانطور که ما از خود و از نژادمان دفاع میکنیم منصف باشیم

ﻣﺮﺗﻀﻲ

ﺣﺠﺎﺑﺸﻮﻥ ﺧﻴﻠﻴﻬﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺍﻳﺮﺍﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺏ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻫﺎ ﺷﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ.ﺩﺭﺿﻤﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺯﻱ ﻳﻚ ﻋﺮﺏ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺯﻥ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﻣﺮ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻴﮕﻪ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺯﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﺖ.

حوریه

متاسفانه در حال حاضر اونطور که شما هم میگین امن و امان نیستا
دیدم که میگم
چشم چرون همه جا هست توجیه غیر منطقی نکنید لطفا

Fateme

نه مرد عرب از کوروش می پرسه

حق جو

شما به بزرگی خودتون ببخشید که سرشون لخت بوده خدایی شما مسلمونا تو فضولی کردن و تعیین تکلیف کردن واسه بقیه ید طولایی دارید کلا تا یه زن می‌بینید دنبال عرض و طول حجابشید 😂😂😂

محمد

چرا تا حرف از تمدن و افتخارات زنان و مردان ما در ایران باستان میشود ، عده ای آن را با شخصیتهای دیگر مقایسه میکنند؟ درود بر تمدن ایران باستان .

سینا

بله مسلما اگه این ها زن ۷م یه شیخ ۲۰۰ شتره میشدن که شتراش رو بیشتر از زناش دوست داشت هیچ وقت اینطورنمیشدند..
ایرانیان باستا با حیا یا باحجاب یا هرچی که بودن مانمیدونیم.. فقط میدونیم آزاد بودن

بهناز

درود نامیرا باشین
علاقه‌ای به مرزبندی‌های سیاسی و رنگی و دینی ندارم ولی تاریخ رو بیش‌تر از هر چیز دیگه‌ای دوست دارم

elahe

عزیزم !خیلی زیبا بود ادم افتخار میکنه به همچین کشور با قدمتی

ایرانی

فوق‌العاده هستند

امیر

آتوسا بزرگترین زن تاریخ ایرانه. عجیبه برام که چرا تو دوره پهلوی بهش زیاد پرداخته نشد.

آمه

مطالب جالب بودن اما عکس ها با تاریخ همخوانی ندارن.

soorena

درود بر آقا شمشاد امیری نخست از شما سپاسگزارم به خاطر سایت خوب و آموزندتون خیلی وقت بود دنبال چنین سایتی بودم که با زحمت شما چنین سایت خوبی در دست رس ما است خواستم بگویم که من عکسها و نوشته های زیرش از سایت شما گرفتم نمیدونم اجازه داشتم یا نه خواستم از شما اجازه بگیرم من به قانون کپی رایت پایبندم ولی مطالب خوبی در مورد زنان نامی ایران بود من هم ایران و بزرگان ایران را دوست دارم برای همین خواستم این عکسها را داشته باشم دوست دارم پاسخ بدهید مرسی

soorena

سلام به دوستان میهن پرست وبا تشکر از آقای شمشاد امیری من فکر میکنم که برخی دوستان ذاتا با ایرا ن و ایران دشمن هستند همه ی مردم جهان به گذشته خود افتخار میکنند البته گذشته آنها قابل مقیسه با ما نیست ولی به نیکی یاد میکنند در ایران عده ای هستند که نمیخوهند بپذیرند که ما چه اندازه گذشته درخشان داشتیم اینها ایرانی نیستند همه میدانیم ایران شدند برای همین گذشته ای هم ندارند ولی ما به شاهان اگر چه میگویند ستمکر بودند افتخار میکینم و به خود میبالیم که از نظر سیاسی و اقتصادی و علم سرآمد جهان بودند آنهایی که مخالف هستید لطف کنید گذشته را بخوانید و مقایسه کنید ………ای کاش در این زمان یکی از این زنان دلیر پارسی بود وبه این سیاست و اقتصاد ایران سرو سامان میداد درود بر ایران و ایرانی ودرود بر گذشته ایران

......

بیش از حد اغراق آمیز!!!!!!!
پوران دخت و آذرمیدخت در آخر به قتل میرسن
یوتاب هم در وجودش شبهه وجود داره

زینب

سلام ببخشید از بانو نگان هم منبعی داربد؟؟من این اسمو خیلی دوست دارم و دنبال منبع براش میگردم میتونید کمکم کنید؟؟

mahsa

دلم میخواست زمان اونا بدنیا میومدم
چون ایران واقعا زیبا بود الانم خوبه ولی اون دوران حس عجیبی داره

همچنین ببینید

وصیت نامه کورش بزرگ + منبع

در متون تاریخی وصیت نامه ای از کوروش بزرگ نقل کرده اند که سرشار از مفاهیم بالای انسانی است…