ایل بختیاری (ایل آریایی اصیل)

ایل بزرگ و قهرمان بختیاری
ایل بزرگ و قهرمان بختیاری

اقوام ایرانی اصیل می توان به ایل لر ( لر بزرگ ؛ ایل بختیاری و لر کوچک اهالی لرستان) کرد ، بلوچ و نام برد که همگی از زیر شاخه ها یا تیره های پارت هستند.

ایل بختیاری با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر به تنهایی بزرگ ترین ایل جهان و ایران است ( البته کرد ها آن قدر زیاد هستند که یک قوم شناخته می شوند) که لر ها تنها در استان های چهار محال و بختیاری ، خوزستان ، کهکیلویه و بویر احمد ، پارس ( ممسنی پارس) شاهین شهر اصفهان لرستان ، بوشهر(سپید پوستان) و … زندگی می کنند .

این ایل یکی از زیر شاخه های تیره پارت نژاد آریا و از نزدیکان آن میتوان به پارت های گلستانی و شمال خراسان اشاره کرد. که روزگاری را در کنار دریای کاسپین ( خزر ) به گذرانده اندو نام خود را بدان دریا دادند ، این ایل به همراه لر های کوچک ( اهالی لرستان ) و کرد ها بعد از مهاجرت از جنوب سیبری ( کوچ معروف و بزرگ هندواروپایی) در استان کونونی پارتیانا ( خراسان ) نشین شدند .

تا اینجا تیره آنان بسیار کوچک بود و رفته رفته بر جمعین آنان افزوده شد . آنان حکومت اشکانی را قبل از اسلام به راه انداختند البته پدران آنان از بزرگان فرمانروایی هخامنشیان بودند ( لباس و پوشاک آنان ) و هم چنین بعد از اسلام ، حکومت زندیه به دست آنان تشکیل یافت . لر ها ( بختیاری ها ) تا پیش از زمان حمله اشکانیان به سلوکیان بیگانه و یونانی در آستر آباد ( گرگان ) بودند و برای پاسداری از مرز ها و پیروزی بر جنگ ها به کوه های بختیاری کنونی آورده شدند.پس از حمله اعراب مسلمان به همراه کرد ها و لر های کوچک و دربار ساسانی ( البته در آن زمان هنوز تقسیم بندی لر ها وجود نداشت) به کوه های زاگرس ( استان کنونی چهار محال و بختیاری و کهکیلویه ) گریختند و به جنگ چریکی با اعراب پرداختند . آنان در کوه ها به جنگ با اعراب می پرداختند تا جایی که پارس ها به آنان لقب بختیاری ؛ دارای شانس و بخت همیار دادند . آنان که زرتشتی بودند بعد از شناخته شدن اسلام ؛ مسلمان شدند و مذهب شیعه را برگزیدند .

ایل بختیاری به 2 شاخه هفت لنگ و چهار لنگ تقسیم شده است این تقسیم ناشی از مالیات های زمان خود بوده است ( حدود 1000 سال پیش ) 11 برادر و پسر عمو بودند که بر سر زمین های اجدادی به جنگ و ستیز پرداختند که در نهایت 4 لنگ ها توانستند زمین های بیشتری را تصاحب کنند که خود باعث میشد مالیات افزور تری بپردازند و هفت لنگ ها کمتر.

ایل بزرگ بختیاری در مشروطه
ایل بزرگ بختیاری در مشروطه

جدایی ؛

جدایی لر ها ( اعم از بختیاری { لر بزرگ } و لر کوچک { اهالی استان لرستان کنونی } ) از کرد ها به جنگ و ستیز برای تصاحب جایگاه خان بر می گردد. همان طور که از پایتخت استان چهار محال و بختیاری ؛ شهر کرد پیداست نشان می دهد که روزی کرد ها در آنجا بودند که سپس با پیروزی لر ها ( اعم از بختیاری و لر کوچک) بر آنان بیرون رانده شده و راه به سوی شمال زاگرس را در پیش گرفتند و ساکن شدند که بسیار بر جمعیت آنان افزوده شد . از برهان های ( دلایل ) افزایش شمارگان ( جمعیت ) آنان خوبی آب و هوا ( بهتر از چهار محال ) و بارش باران و حاصل خیزی خاک بود. انان که در کشور ها ایران عراق ترکیه سوریه لبنان و … زندگی میکنند آریایی نژادند و زبان آنان از زیر شاخه های زبان هندواوروپایی است . لر ها هم که جمعیت زیادی را شامل می شدند دارای تیره ها ( طوایف ) زیادی بودند که همین باعث جدایی لر های بزگ ( بختیاری ) از لر های کوچک شد لر بزرگ نام خود را از دارایی خان های زیاد میگیرد و به همین صورت لر کوچک . لر های کوچک هم را ه شمال غرب را در پیش گرفتند و جداشدند.

زبان ؛ پارسی دری

زبان بختیاری ها پارسی دری است که بسیار به پارسی کنونی نزدیک می باشد ولی تفاوت آنان به تلفظ حروف و واژگان بر می گردد مثلاٌ آنان حرفی مبتی بر “ق” ندارد و معمولاٌ غ ( خ و ق قاطی ) تلفظ میکنند و پارسال اصیل ترین زبان باقی مانده از پارسی شناخته شده است مثلاٌ پیر های این ایل که تمام و کمال لری ( پارسی دری) را سخن می گویند برای تمجید و تعریف می گویند : گفت ندارد ( حرف ندارد ) و کمترین میزان مخلوطی با زبان برادران عرب را دارد . بسیاری از این قبیل واژگان در آن دیده شده است . آنان برای گفتن شعر می گویند (( بیت یا بیتی)) ( مثلا ٍ می گویند یارو بیت بست بمان { مسخره کرد } ) یا بی ساز ابازه یعنی بدون ساز می رقصد که واژه رقص عربی و بازیدن پارسی است. آنان به آتش قسم می خورند و نان و نمک را مقدس می دارند و یکدیگر را نمک گیر میکنند. زبان ما بختیاری ها از قوانینی محکم بر خوردار است و جمع بستن آن بسیار شبیه به پارسی است ولی در بعضی جاها تفاوت نیز دارد.

مرد بختیاری
مرد بختیاری

پوشاک

از پوشاک و لباس آنان می توان به چوخا ( چوغا ) اشاره کرد که پوشاک مردان است . این لباس شبیه به کردین است البته نه با سر شانه های تیز و دراز بلکه بر روی شانه ها افتاده است . از جنس موی بز است و نقش و نگار های آن از روی پاسارگاد ( مقبره کورش بزرگ ) تقلید شده است . و به آیین زرتشت بر میگردد . چرا که سپنتا مینو ( مخالف شیطان یا اهریمن ) با رنگ سفید مشخص شده است و با ایجاد راه راه هایی از میان خط ها سیاه ( انگره مینو = شیطان یا اهریمن ) به سوی بالا و برتری بر شومی و بدی قرار میگرد و بر عکس خط های سیا یا انگره مینو به سوی پایین آمده و تنزل پیدا می کنند . مردان بختیاری نیز شلوار هایی با دمپاچه بسیار گشاد می پوشند و به رنگ سیاه است که به آن شلوار دبیت می گویند که نشان دهنده مردانگی است . کلاهی نیز از جنس نمد به رنگ سیاه یا سفید بر سر می گذارند . این لباس در گذشته های کهن با تیر و کمن و اکنون با تفنگ ( معمولا برنو ) مزین می شده و خواهد شد . حتا اکنون هم بختیاری ها ی شهری نشین که شمارشان به حدود 3 میلیون نفر می رسد ،از فرزندان پسر ( به لری پسر کٌر گفته می شود ) با لباس محلی ( که بسیار هم گران است !) و تفنگ اسباب بازی ، سیما ( عکس ) می گیرند.

آنان همواره به فرزندانشان اعم از دختر و پسر می اموزند که راست بگویند ( کرداری ) راست بنشینند ( روی اسب ) و راست تیر بیاندازند ( کمان و تفنگ ) .

از پوشاک زنان می توان به مینا که همان نوعی روسری است ( چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام ) نام برد . این مینا بیشتر به شکل مقنعه زیبا و بزرگ رنگی است . آنان این نوع روسری را با سکه هایی از زر ( طلا ) یا نقره همان دوران تاریخ مزین میکنند و بدان مفتخرند که به آن لچک می گویند و به دور پیشانی میبندند ؛ 98% دختران اکنون بختیاری از مادر بزرگانشان به ارث برده اند ( ارث مردان ، چوغا و کردین و کمان یا کمن و تفنگ است ) اغلب بختیاری ها هم زبانشان را تمام و کمال بلدند وظیفه خود میدانند چرا که جز این از بین خواهد رفت . ( اینجا آریاویچ ؛ آریانا ؛ آریه ورته ؛ اران ؛ و در نهایت ایران به معنای سرزمین آریایی ها است ) زنان ایل اصیل بختیاری دامنی که بدان دامن غری می گویند نیز می پوشند که همانند شلوار مردان ؛ دبیت بسیار گشاد است و همین طور بسیار شبیه به لباس زنان هخامنشی و شمالی ها نیز هست. ( همانند لباس مردان ) زنان هم دوش مردان می جنگیند.

درون و بیرون

آنان مردمانی مهمان نواز و مهمان دوست هستند که با قلبی مهربان ، همواره نگذاشته اند تا صمیمیت ها پایمال شوند آنان همواره دوشا دوش دیگر برادران خود از کشور مقدس خود دفاع کرده اند و آخرین دفاع آنان در دفاع مقدس بود . یکی از بهترین و موفق ترین جنگ ها در زمان مشروطه بود که به وسیله برادران خود ستار خان و باقر خان توانستند حکومت نظامی تشکیل دهند و تهران را فتح نمایند .

بیرون : ( ظاهر ) آنان مردمانی قد بلند و هیکل دار هستند ؛ سفید پوست هستند و رنگ موی یک بختیاری اصیل قهوه ای یا زرد است که البته به آب و هوا هم بستگی دارد مثلا در خوزستان و در نزدیکی پارسوماش( مسجد سلیمان ) منطقه ای در یکی از دره ها وجود دارد که به آن” دره بوری ” می گویند و مردمانی بور و زیبا داشت علت را که جویا شدیم گفتند که “”اووٍس “” owes یعنی آبش . مردمان قدیم بختیاری قبل از سوختگی نژاد بر اثر آب و هوا چشمانی سبز و آبی داشتند که اکنون شمارشان در بختیاری ها بسیار زیاد است و معمولا در هر خانواده 65 نفری ( پدر بزرگ و مادر بزرگ و دایی عمه عمو و…) همواره حداقل 28 نفر آنان بدین شکل هستند البته بقیه چشم و مو ی قهوه ای دارند.

رسوم

آنان بقیر از جشن نورور ، 4 شنبه سوری ، 13بدر ، جشن شب یلدا (در جشن شب یلدا شاهنامه خوانی رواج دارد ) و جشن سده ، مراسمی مانند شاهنامه خوانی ( در شب یلدا ) گاه گریو ( غم از دست دادن عزیزان ) دیوان حافظ خوانی و … نیز دارند:

شاهنامه خوانی : یکی از رسوم مهم است که در شب یلدا توسط خان یا ریش سپید یا پدر فامیل که آن یا قسمت هایی از آن را از بر بود ؛ خوانده می شود . که پیشین توسط با سوادان خوانده می شد ولی بعدا بدلیل عقب مادنگی ناشی از عدم ارتباط چندین ساله در کوهستان شاهنامه را افرادی سینه به سینه حفظ و منتقل میکردند البته دیوان حافظ هم مرسوم بوده است.

گاه گریو : موسیقی غم ناکی است که توسط توشمال ها ( تیره ای از هندی ها که در دوران بعد از اسلام به ارتش آن زمان یعنی بختیاری ها برای ایجاد شور و غرور ارتشیان توسط حکومت افزوده شد که البته آن ها با هم هم نژاد هستند) نواخته و خوانده می شود که بسیار اندوهگین بوده و هنوز هم در میان بختیاری های شهری به صورت رسم و نماد در آمده و حتما هم باید اجرا شود.

البته بر عکس این مراسم هم در عروسی رواج دارد که باز هم توسط توشمال ها نواخته و خوانده میشود.

تازیدن : بعد از عروسی گروهی از جوانان پسر با همراهی کل زدن ( نوعی آوای ایجاد شده توسط دختران و بانوان که در تمام ایل های ایرانی الاصل رواج دارد و در بسیاری از آهنگ ها پاپ امروزی نیز هست ) دختران و بانوان به سوی دره یا دشت با اسب و تفنگ نوعی ورزش دوستانه انجام می دهند که همیشه با خروش تفنگ و در گذشته با کمان همراه بود.

از عقاید این ایل ( بختیاری ) مانند دیگر مسلمانان اعتقاد به خدای یگانه قرآن، محمد ( ص ) ،علی ولی الله ( ع ) ، و نان و نمک و آتش است که به همه آنان قسم می خوردند و یاد می کنند.

اسب خوب ، پسر خوب ( از لحاظ جنگ جویی ) داشتن نیز افتخاراست . اینجا ایران است.

83
دیدگاه بگذارید

avatar
37 تعداد نظرات
46 پاسخ ها
1 دنبال کنندگان
 
پرطرفدار ترین دیدگاه ها
دیدگاه با بیشترین پاسخ
54 تعداد نویسندگان دیدگاه
بختیاریTarikhرضابختیاریلر نویسندگان نظرات اخیر
  اشتراک  
اطلاع از
Tarikh
مهمان
Tarikh

پارثوا(پارت)،پارس و پرسوش همه یکی و یک تبار هستند و بسان استخوان های دنده قفسه سینه استخوان جناغ قفسه سینه ایران را نگاه می داشتند که این استخوان جناغ حکومت ماد بود.پارس در سانسکریت به معنای پهلو و مرز و همچنین استخوان قفسه سینه هست.طبق تحقیقات جدید پارسوا دریاچه ارومیه هیچ ارتباطی به پارسیان نداشته است و آشوریان به مردمان مرزهای خود پارسوا می گفتند بر اساس معنای واژه پارس و در همان زمان که آشوریها به مرزهای خود پارسوا می گفتند پارس ها در جنوب ایران حکومت تشکیل داده بودند و چنین چیزی نبوده که از دریاچه ارومیه آمده… ادامه مطلب »

رضا
مهمان
رضا

مگر نه اینکه کوروش هخامنشی در ایذه بدنیا اومد و ایذه صد در صد بختیاری نشینن همین

لر
مهمان
لر

هعیی خدا نیگاه چجوری تاریخو جعل کردین:( که لرهاکردا شکست دادن شهر کرد که در اصل کرد بودنو لرا گرفتن ینی مفتت گرونته بخدا تاریخو جعل نکنین این چه در وری که گفتین یه کمی تاریخو نیگاه میکردی بد نبود

جهانگیر
مهمان
جهانگیر

در این فیلم دانشمند روسی از دانشگاه هاروارد دکتر آناتولی کلیوسوف بنیانگذار آکادمی تبار شناسی ژنتیک بر اساس آخرین یافته های باستانی-زبانی و ژنتیک به این پرسش که چه کسانی آریایی هستند پاسخ می دهد. این گفتگوی تلویزیونی با شبکه روسیا الیوم صورت گرفته و در تاریخ ۲۴.۰۷.۲۰۱۹ منتشر شده است
مشاهده در آپارات:
https://www.aparat.com/v/JqoIw

دریافت با کیفیت بالا از آپارات : ۸۰ مگابایت

******

من
مهمان
من

کرد به معنی مهاجر و کوچ نشین هست در اینجا ما حتی واژه کردان تازی(عرب)هم داریم دوم قوم بختیاری به گفته رومن گیرشمن ریشه در تمدن ایلام داره نه آریایی

بختیاری
مهمان
بختیاری

سلام
آقا یا خانم ، این یارویی که نام بردی حرف مفت زده . لر ها آریایی هستن و کسانی مثل این یارو نمیتونن تاریخ رو دستکاری کنن . شما هم به این حرف های الکی اعتماد نکن
شما هم که این متن رو گذاشتی ، لر ها پارس هستن نه پارت .

بختیاری
مهمان
بختیاری

احسنت

حسین عیسوند
مهمان
حسین عیسوند

کی گفته تشمال ها از هندهستن . نیمی از فرهنگ ما بخاطر وجود تشمال از زمان اغاز بختیاری بوده. تشمال ها در گذشته یکجا بودند و به مرور زمان به خاطر شغل خود از هم دور شدند

امیر عباس بختیاری
مهمان
امیر عباس بختیاری

با سلام واحترام قوم لر (بختیاری ها) به باور اکثر قوم شناسان و تاریخ دانانان از نژاد وشاخه ایرانی پارس هستند نه پارت.لطفا بیشتر مطالعه وتحقیق کنید.

نادر
مهمان
نادر

در حال حاضر تنها داور وقابل اعتمادترین آنها آزمایش ژنتیک است.
از محاسن آزمایش ژنتیک این است که بعد از ظاهر شدن نتیجه به شما می گوید با چه کسانی در جهان هم تبار هستید.
البته دوستان توجه کنند که هنگام سفارش گزینه تبار پدری را انتخاب کنند یعنی Y dna
پیش بینی من برای برادران بختیاری هم تبار بودن با افرادی از کرد های کاکایی و غرب خاورمیانه وارمنستان و گرجستان است.
چون ۳ نفر از آنان که قبلا آزمایش داده بوده اند یکی J1 و دیگری هاپلوگروپ J2 ویکی هم G2 بوده است.

نادر
مهمان
نادر

نگاهی به فرم بینی اکثر مردان بختیاری باندازید متوجه می شوید بیشترین شباهت را به کردهای کاکایی و برخی شمالیها و ارمنیها دارند و اصلا شبیه فارسها نیستند.هر چه مربوط به آریایی خواندن بختیاری ها می شود مربوط به همین چند سال اخیر با اهداف خبیث سیاسی بوده.اخیرا عده ای سعی می کنند با دروغ بافی آریایی بودن بختیاری ها را که اصلا در تاریخ جایی ندارد را به زور به تاریخ بچسبانند. البته همین افراد هم خوب می دانند اگر نزد اساتید تاریخ ایران وجهان چنین حرف هایی بزنند مضحکه می شوند چون حتی یک سند دال بر آریایی… ادامه مطلب »

یک لر
مهمان
یک لر

ای اسکل های روزگار خود ژرمن ها هیتلر رو بیرون کردن یا از دستش فرار میکردن بعد صد سال تو ایران هنوز اریا اریا میکنن یه عده الحق که اون جاسوس انگلیس حق داشت راحت گولتون بزنه

parastoo
مهمان
parastoo

ببخشید خودتون از کدوم بختیاری هستید منظور طایفتون رو میخوام بدونم ؟؟؟؟؟ شما اشتباه ی جاهای از نوشته هاتون هست چرا اطلاعات غلط می دین ؟؟؟؟ (اجدادی به جنگ و ستیز پرداختند که در نهایت ۴ لنگ ها توانستند زمین های بیشتری را تصاحب کنند که خود باعث میشد مالیات افزور تری بپردازند و هفت لنگ ها کمتر.)شما روی چه حساب میگیم ۷ لنگ مالیات کمتری می داده اصلا ۷ یا ۴ نداریم ولی رو این حر فای شما یعنی ۷ لنگ قوم کوچیکی هست که این اشتباه هست از روی ۷لمگ و ۴ لنگ می شه فهمید کدوم ایل… ادامه مطلب »

Reza
مهمان
Reza

کسانی که میگن بختیاری کردنیست .شهرکرد کرد نیست.دراشتباهند.اولا ازاسم لباس بختیاری میتوان به جواب کل سوالات رسید

حسین
مهمان
حسین

اطلاعات غلط دادید قوم فارس یا همین آریایی هیچ ربطی به لر ، بختیاری و… نداره آریایی یه قومه که اسمش کم رنگ شده و همینطور کسایی هستند دوست دارند تمدن این قوم برای
قوم خودشون باشه.

بختیاری
مهمان
بختیاری

درسته اریایی یه قوم بزرگه ولی لر ها ، کرد ها قوم های اون هستن ، کوروش بزرگ لر بود و همین طور اریایی. اگر لری افتخار کن که اریایی هستی ، اگرم نیستی وقتی نمیدونی نگو

فریدون
مهمان
فریدون

مگر این کلمه آریایی چه مزیتی داری که هر کی از جاش بلند میشه میگه من آریایی ام؟ صد رحمت به فارس های فارس و کرمان و یزد و اصفهان و بلوچ ها و خراسانی ها که حدود ۲۵% آنان از نظر ژنتیک آریایی هستند یعنی خیلی بیشتر از لرها و بختیاریها و با این وجود دنبال این مزیت ها و ادعاها نمی روند. خودتان را اذیت نکنید زمانه تغییر کرده دیگر تاریخ بدون پشتوانه ژنتیک معنایی ندارد دانش ژنتیک بر آریایی بودن بختیاری ها خط بطلان کشیده و ثابت کرده فقط ۹% آنان آریایی تبارند. و تاریخ هم می… ادامه مطلب »

نوید بختیاری
مهمان
نوید بختیاری

شما ب خودت فشار نیار ک چیزی رو از طریق ژنتیک ثابت کنی من از جایی دارم جوابتو میدم ک تمدن ۱۷هزار ساله داره و بر میگرده به انسان‌های نخستین پس نیازی نیست خودمون رو برای کسی یا گروهی ثابت کنیم شماهم در حدی نیستی که با اطلاعات بی پایه و اساس حرفی بزنی قبل از بردن نام مقدس لر بهتره دهانت رو آب بکشی

افشین
مهمان
افشین

شما برین بخونین ببینین پارسی باستان چه شکلی بود اون زمانه که بعضیا که ادعای جدایی و متفاوت بودن دارن خندشون می گیره از این اطلاعات اشتباهشون. بختیاری و لر یکی از تیره های پارس هست. حالا ما در گذشته قومی به نام لر نداشتیم و لرها یکی از اصیل ترین پارسی رو صحبت می کنن . مازنی هم همین طور گیلک هم همین طور. کردها و آذری ها(تـات، تالش) از ریشه مادها هستن که بسیار به پارسی نزدیک بوده و هست. بختیاری ها هم دقیقا اون لباس زیبای محلی شون یادآور سربازان پارسی هخامنشی هست و نیازی به گفتن… ادامه مطلب »

مجهول
مهمان
مجهول

چه کسی به بختیاریها گفته شما آریایی هستید؟
نگاهی به اینجا بیندازید:

http://iraniangen.blogfa.com/post/16

و

http://iraniangen.blogfa.com/post/13

بختیاری
مهمان
بختیاری

اگه عربی حرف مفت نزن شما هیچی درباره تاریخ ایران پارسی نمیدونید بختیاری ها اریایی هستن و قوم های دشمن اون نمیتونه عوضش کنه

میثم زاهد
مهمان
میثم زاهد

اطلاعاتی که دادید سراسر ناشیانه و بدون سند هست. بختیاری و کلا لرها و کردها اکثرا از ماد و پارس هستند و هیچ ربطی به پارت و اشکانیان ندارند. و اکثر بختیاریها از نسل سپهسالار بدر الدین بختیار پسر اتابک ملک شجاع الدین خورشید اولین اتابک لر کوچک در لرستان هستند که بدست پدر و دسیسه پسر عمویش کشته شد و او جد عموم بختیاری ها و لرهای لیرابی(بهمئی و طیبی و یوسفی و شیر عالی) لرهای شوهانی و لرهای کرامی و عموم لرهای بویر احمد و و و. نخستین بار هم در دوران صفویه بخاطر رشادت یکی از خوانین… ادامه مطلب »

فریدون
مهمان
فریدون

خوب برای خودتون می برید و می دوزید
ماد کجا و شما کجا!
پارس کجا و شما کجا؟
برارم
تاریخ و ژنتیک می گوید بختیاریها از کردهای سوریه هستند
کردها می گویند خالو و بختیاریها هم می گویند خالو و سوریها هم می گویند خالو

کیان
مهمان
کیان

خالو یعنی دایی خاله یعنی خواهر مادر خالو خال خاله همه از یک ریشه هستند جنوب کشور بندریها فارس شیراز و بسیاری از گویش های زبان فارسی وجود دارند کمی سواد بد نیست

افشین
مهمان
افشین

چه ربطی داره فارسیهای خراسان هم میگن خالو…. . بختیاری اصله پارسه .

Aria
مهمان

آیا کهن ترین قوم ایرانی، بختیاری ها هستند؟؟

. AMIR ALI .
مهمان
. AMIR ALI .

بله و کوروش هم بختیاری بوده است

HASTI
مهمان
HASTI

کوروش بختیاری بوده

کم جوک بگو ترو قران رو چه حسابی اینو می گی

Arya
مهمان
Arya

هنوز توی جهل خودت موندی
کوروش توی انشان(ایذه کنونی)بدنیا اومد

بختیاری
مهمان
بختیاری

جناب خراسانی از بحث ژنتیک که جز علوم تجربی هست برای اثبات این ادعا غافل نباشید لرها به لحاظ ژنتیکی خالص ترین آریایی ها هستن و با فارس های امروزی بالای ۹۰ درصد شباهت ژنتیکی دارند تحقیقات پروفسور سی فورزا

fvf
مهمان
fvf

با سلام دوستان اول تاریخ بخوانید دوم تاریخ بخوانید شهرکرد یا همان ده کرد یک وجه تسمیه اش بخاطر اب سردی ک در این مکان وجود داشته است کر یعنی سرد و دلیل دیگر چون اخرین نقطه بوده وبسیار صعب العبور بوده دهکرد نامیده شده و لر با بختیاری فرق میکنه

مهدی بختیاری
مهمان
مهدی بختیاری

شهرکرد یا ده کرد فقط به خاطر گله دار بودن مردم این شهر بوده که به زبان فارسی صحبت میکنند.و اینکه ده کرد محل تولید کوردین لباس نمدی بوده البته ده کرد قدمت زیادی نداره و کمتر از ۸۰۰ سال هست.

بختیاری
مهمان
بختیاری

داداش الکی تفرقه نندا الکی جا کسیم نظر نده