اسم های خداوند با معنی در دین زرتشت

خداوند

۱-ایزد (به معنی سزای پرستش)
۲-هروسپ توان (به معنی توانای مطلق)
۳-هروسپ آگاه (به معنی دانای مطلق)
۴-هروسپ خدا (به معنی خداوند مطلق)
۵-آُبده (به معنی بی آغاز)
۶-ابی انجام (به معنی بی انجام)
۷-بنشت (به معنی ریشه آفرینش)
۸-فراخ تنهه (به معنی پایان آفرینش)
۹-جمغ (به معنی ازهمه بالاتر)
۱۰-فرجه تره (به معنی از همه برتر)
۱۱-تام آُفیچ (به معنی ویژه تر)
۱۲-اُبره ونده (به معنی از چیزی بیرون نیست)
۱۳-پرواندا (به معنی به همه پیوند دارد)
۱۴-ان ایاپ ( ” اوست نایاب –کسی او را نمی بیند.)
۱۵-هم ایاپ (اوست همه یاب-اورا همه می بینند.)
۱۶-آدُرو (راست ترین)
۱۷-گیرا (دستگیر)
۱۸-اُچم (بی سبب)
۱۹-چمنا (مسبب الاسباب)
۲۰-سپنا (پیشرفت دهنده)
۲۱-اُفزا (افزاینده)
۲۲-ناشا (با انصاف)
۲۳-پَروَرا (پرورنده)
۲۴-پانه (پاسبان)
۲۵-اَئین آئینه (دارای چندین شکل)
۲۶-ان آئینه (بدون شکل)
۲۷-خَروشید توم (بی نیاز ترین)
۲۸-مینوتوم (روحانی ترین)
۲۹-واسنا (در همه جا حاضر)
۳۰-هروسپ توم (وجود کل)
۳۱-هوسپاس (سزاوار سپاس)
۳۲-همید (امید همه به اوست)
۳۳-هرنیک فره (اوست هرفر نیکی)
۳۴-بیش ترنا (رنج زدا)
۳۵-تروبیش (دافع درد)
۳۶-انوشَک (بی مرگ)
۳۷-فَرَشک (مراد دهنده)
۳۸-پژوهَدهَه (قابل پژوهش)
۳۹-خاورافخشیا (نور النوار)
۴۰-ابَرزا (بخشاینده)
۴۱-استو(برتری دهنده)
۴۲-رَخو (ستوه نشونده)
۴۳-ورون (بی نیاز)
۴۴-افریفه (از تباهی نجات دهنده)
۴۵-بفریفته (فریب ندهنده)
۴۶-ادوای (یکتا)
۴۷-کام رد (صاحب کام)
۴۸-فرمان کام (به میل خود فرمان دهد)
۴۹-آیختن (بی شریک است)
۵۰-افَرموش (فراموش نکننده)
۵۱-همارنا (شمارکننده ثواب و گناه)
۵۲-شنایا (قدردان)
۵۳-اتَرس (بی ترس و بیم)
۵۴-ابیش (بی رنج)
۵۵-افرازدم (سر افرازترین)
۵۶-هم جون (همیشه یکسان)
۵۷-مینوستی گر(آفریننده جهان مینوی)
۵۸-امینوگر(آفریننده جهان مادی)
۵۹-مینونهب (روح مجرد)
۶۰-آدرُبادگر (سازنده هوا ازآتش)
۶۱-آدرُنم گر (سازنده آب از آتش)
۶۲-بادآدرگر(سازنده آتش ازهوا)
۶۳-بادنم گر(سازنده هوا ازآب)
۶۴-بادگل گر (سازنده خاک ازهوا)
۶۵-بادگرتوم (آفریننده جولایتناهی)
۶۶-آدرکبریت توم (فروزنده کل آتشها)
۶۷-بادگرجای (تولید کننده باد)
۶۸-آب توم (خالق آب)
۶۹-گل آدرگر(سازنده آتش از خاک)
۷۰-گل وادگر(سازنده هوا ارخاک)
۷۱-گل نم گر(سازنده آب ازخاک)
۷۲-گرکر(سازنده کل)
۷۳-گراگر(سازنده سازندگان)
۷۴-گرآگرگر(_____)
۷۵-آگرآگرگر(_____)
۷۶-اگرآگرگر(_____)
۷۷-اگمان (بی گمان)
۷۸-ازمان (بی زمان-همیشگی)
۷۹-اخوان (بی خواب)
۸۰-آمُشت هشیار (همیشه هوشیار)
۸۱-پشوتنا (پاسبان تن )
۸۲-پدمافی (پیمانه دار)
۸۳-چیر (زبردست)
۸۴-پیروزگر (فاتح)
۸۵-اورمزد (دانای مطلق)
۸۶-خداوند (خداوند)
۸۷-ابرین کُهن توان (_____)
۸۸-ابرین نُتَوان (_____)
۸۹-ِوسپان (نگهبان همه)
۹۰-ِوسپار (آفریننده همه)
۹۱-اهو (حاکم مطلق)
۹۲-اوخشیدار (بخشنده)
۹۳-دادار (دادار)
۹۴-رایومند (نورانی)
۹۵-خروه مند (باشکوه)
۹۶-کرفه گر (نیکوکار)
۹۷-داور (داور)
۹۸-بوختار (نجات دهنده)
۹۹-فرشوگر (رستاخیز کننده)
۱۰۰-هَدهَه (بخودی خودپیدا شده)
۱۰۱-اشم وُهی (اشم وهی)

5
دیدگاه بگذارید

avatar
4 تعداد نظرات
1 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
پرطرفدار ترین دیدگاه ها
دیدگاه با بیشترین پاسخ
5 تعداد نویسندگان دیدگاه
ميكاييلدرساهومان هرمزدیسرباز ایرانويشتاسب نویسندگان نظرات اخیر
  اشتراک  
اطلاع از
ميكاييل
مهمان
ميكاييل

درود
ممکنه بیست نام خداوند که در هرمزد یشت آمده رو جداگانه پهرست کنید؟

درسا
مهمان
درسا

درود بر هموطن اریایی
بسیار عالی و بینهایت جالب بود
سپاس از شما بخاطر زحماتتون در گرداوری مطالب
پاینده و سرافراز و پیروز باشید👏👏👏👏👏🌹🌹🌹🌹

هومان هرمزدی
مهمان

صاحب امتیاز دامنه vespar.ir هستم. در اوستا در بخش صد و یک نام خدا این کلمه رو دیدم اما در املا شک داشتم. vaspar هستش یا vespar ؟ در این نوشته واژه ۹۰ هستش
ممنون میشم اگر این کلمات رو با حرکه گذاری و یا نوشتار لاتین منتشر کنید.
جایگاه کلمات پارسی دری در بین جوانان رو به کم رنگ شدن هستش
باتشکر

ويشتاسب
مهمان
ويشتاسب

بی نهایت سپاسگذارم
مطالب بسیار مفیدی هستند
امیدوارم همه بتوانند به خوبی از ان استفاده کنند