Tag Archives: کوروش کبیر

شهرهای ایران باستان (اشکانی) در نقشه های بطلمیوسی

کلاودیوس بطلمیوس در اواسط قرن دوم میلادی نوشته هایی از جغرافیای آن عهد دنیای شناخته شده جهان برجای گذاشته که بعدا در اواخر قرن ١۵ میلادی در روم نقشه هایی بر اساس آن نوشته ها تهیه کردند که برای شناسایی نام و نشان شهرهای کهن و بسیاری از شهرهای حالیه …

Read More »

همانی زمان و مکان و نام و نشان پادشاهان ماد با کیانیان

  چکیدۀ مقاله که در آغاز متن مقاله مستتر است: ترتیب و توالی و زمان و مکان و نام و نشان پادشاهان ماد به وضوح نشانگر آن هستند که اینان همان کیانیان اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه هستند که تحت نامهای یا القاب مترادف خودشان معرفی شده اند که ما این نامها و یا القاب …

Read More »

آشنایی با تخت جمشید (پارسه) آثار جاودانه هخامنشیان

پایتخت پرشکوه هخامنشیان تخت جمشید پایتختی که حتی تا به امروز خرابه های ان جلوه ای از شکوه فرمانروایی ایرانی را نشان میدهد. این پایتخت داستانی دراز و پر فراز و نشیب دارد . در این مقاله به سر انجامی اندوه بار این جلوه ای از هنر ایرانی میپردازیم. دکتر …

Read More »

شباهت های بین کورش و فریدون

آشکارترین شباهتی که می‌توان بین کوروش و فریدون پیدا کرد مقابله آنها با شخص‌های تقریباً هم نام است. فریدون با آژی دهاک (معرب: ضحاک) و کوروش با آستیاک، مقابله می‌کند. همانطور که می‌بینید آژی دهاک و آستیاک شباهت زیادی با هم دارند و حتی عده‌ای آژی‌دهاک را آژدهاک خوانده اند …

Read More »

منشأ ملوک الطوایفی در ایران

منشأ ملوک الطوایفی در ایران/ جامعه دودمانی از ویژگی های جوامع آریایی است. بر اساس تقسیمات ارضی جامعه به چهار قسمت تقسیم میشد : خانه ( نمان )، ده ( ویس) ، طایفه ( زنتو)، کشور ( دهیو ). در ایران غربی ،اساس و قاعده دودمانی تا حدی در زیر …

Read More »

منابع کلاسیک تاریخ

منابع کلاسیک تاریخ(بخش اول)هرودوت – سده پنجم پیش از میلاد – هالیکارناس در کشور کاری (ترکیه امروزی). برای نخستین بار به زبان یونانی، تاریخ عمومی نوشت. هرچند احتمال دارد پیش از او هم آثاری به یونانی نوشته شده بود که به دست ما نرسید. آثار او در ۹ جلد به …

Read More »