خانه برچسب‌ها «فره ايزدى» (تائيد الهى)

برچسب: «فره ايزدى» (تائيد الهى)

نگاهی بر اسطوره های ایران زمین

  نخستين دودمان فرمانروا در تاريخ اساطيرى و حماسى ايران زمين «پيشداديان» بودند. پيشداد به معنى «اولين کسى که قانون آورده است». در شاهنامه فردوسى...

محبوب‌ترین ها