به پارسیان دژ خوش آمدید !

تارنگار پارسیان دژ از ۱ فروردین ۱۳۹۱ به طور رسمی کار خود را در وب پارسی آغاز کرد و استقبال هموطنان گرامی قرار گرفت.امیدواریم بتوانیم به اندیشه ایرانشهری و رشد فرهنگی کشور عزیزمان کمکی کرده باشیمتمام قوانین سایت منطبق با قوانین جاری کشور است.ثبت است بر جریده عالم دوام ما

ثبتنام در پارسیان دژ


آخرین نوشتار ها حکومت ساسانیان Archives - صفحه 3 از 19 - پارسیان دژ - تاریخ ایران ایران باستان ایران معاصر

اندرز انوشیروان به فرزندش هرمزد

نکو بشنو و بر دلت نقش کن مگر زنده ماند دلت زین سخن بدان ای پسر کاین جهان بی وفاست پر از رنج و تیمار و درد و بلاست میدانی که من از بین شش پسرم تو را برای سلطنت برگزیدم. پدرم هشتادساله بود که مرا به جانشینی برگزید و اینک من در هفتادوچهارسالگی این […]

ادامه نوشتار...

نظریه ابن خلدون در مورد کتاب سوزی اعراب در ایران

ابن خلدون جامعه شناس و مورخ مشهور عرب (کتاب سوزی اعراب در ایران) ایرانیان به سبب عظمت کشورشان که کوله بار چندین قرن تسلط بر جهان را در بر داشتند که در نتیجه تمدنی کهن را در خود جای داده بودند و به سبب استمرار شاهنشاهی شان – شان علوم عقلی نزداشان بسیار بزرگ و […]

ادامه نوشتار...

مهتا (موتا) سردار دیلمیان و مبارزه با اعراب

پس از ظهور اسلام که اعراب به ایران حمله کردند، با شکست سنگین یزدگرد سلسله ی ساسانیان سقوط کرد و با گسترش روز افزون دین اسلام در خاک ایران، اعراب نفوذی صد چندان به ایران پیدا کردند و سرتاسر سرزمین ایران به دست اعراب افتاد.اما یکی از مناطقی که سرسختانه در مقابل هجوم اعراب ایستادگی […]

ادامه نوشتار...

خسرو پرویز ساسانی – از محاکمه تا اعدام

در شاهنامه ی فردوسی [ چاپ مسکو، صص ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۹ ]، تاریخ طبری، تاریخ بلعمی، ایران در زمان ساسانیان از آرتور کریستین سن، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام از احمد تفضلی، تاریخ مردم ایران از عبدالحسین زرین کوب و برخی دیگر آثار، درباره ی عاقبت خسرو پرویز ساسانی (۵۹۰ تا ۶۲۸ میلادی )، […]

ادامه نوشتار...