به پارسیان دژ خوش آمدید !

تارنگار پارسیان دژ از ۱ فروردین ۱۳۹۱ به طور رسمی کار خود را در وب پارسی آغاز کرد و استقبال هموطنان گرامی قرار گرفت.امیدواریم بتوانیم به اندیشه ایرانشهری و رشد فرهنگی کشور عزیزمان کمکی کرده باشیمتمام قوانین سایت منطبق با قوانین جاری کشور است.ثبت است بر جریده عالم دوام ما

ثبتنام در پارسیان دژ


آخرین نوشتار ها حکومت ماد ها Archives - صفحه 5 از 10 - پارسیان دژ - تاریخ ایران ایران باستان ایران معاصر

همانی زمان و مکان و نام و نشان پادشاهان ماد با کیانیان

  چکیدۀ مقاله که در آغاز متن مقاله مستتر است: ترتیب و توالی و زمان و مکان و نام و نشان پادشاهان ماد به وضوح نشانگر آن هستند که اینان همان کیانیان اوستا و کتب پهلوی و شاهنامه هستند که تحت نامهای یا القاب مترادف خودشان معرفی شده اند که ما این نامها و یا القاب ایشان را جداگانه به ترتیب […]

ادامه نوشتار...

زنان (بانوان) شاهنامه

ارنواز و شهر نواز ارنواز و شهر نواز که از نزدیکان جمشید پادشاه اسطوره ای ایران زمین هستند، به همسری ضحاک درآمده بودند. پس از قیام کاوه آهنگر و پیروزی فریدون بر ضحاک، او این دو را به ازدواج خود درمی آورد. فریدون از شهرنواز صاحب دو پسر به نام های سلم و تور و […]

ادامه نوشتار...

جشن های نوروز (جشن نوروز)

امروز چرایی(فلسفه) جشن های نوروز را از خانه تکانی تا سیزده بدر را در چند بخش می فرستم. جشنهای نوروزی این موارد می باشند: خانه تکانی .روز درخت کاری.جشن سوری یا چهارشنبه سوری.نوروز.هفت چیدنی(هفت سین )ششم فروردین زاد روز زرتشت.سیزده بدر آرمانم بیان چرایی پیدایش این رسم هاست.   جشن های نوروزی ،خانه تکانی در […]

ادامه نوشتار...

مجسمه هرکول در ایران

مجسمه هرکول، در کناره شاهراه شرقی-غربی جاده ابریشم یا جاده بزرگ خراسان در محوطه تاریخی بیستون نزدیک کرمانشاه از سنگ تراشیده شده‌است. این مجسمه در دوران سلوکی ساخته شده. این تندیس که بر سکویی به طول ۲/۲۰ متر به پهلوی چپ به طور نیم خیز به آرنج تکیه نموده و در دست چپ پیاله‌ای دارد […]

ادامه نوشتار...