آریایی ها از مهاجرت تا تشکیل اولین حکومت !!!

10
سرزمین اولیه آریایی ها: گروهی از اریایی ها در حدود ۱۲۵۰سال قبل از میلاد وارد ایران شدند. محل تجمع اولیه آریایی هارا ، علف زار...

تاریخ موسیقی – دوران باستان

0
فردوسی در شاهنامه ،ساختن بعضی سازهای ایرانی را به شهریاران اساطیری و باستانی ایرانی نسبت می دهد که چون این اثر حماسی بزرگ ایرانی...

پوریم و پورپیرار: بحثی آسیب‌شناختی

2
به نام اهورامزدای پاک زنده باد ایران و ایرانی نوشته :دکتر شروین وکیلی پیش درآمد مطالعه‌ی متنی که عنوانِ عمومیِ “تاملی در مبحث اقوام ایرانی” را بر خود...

جنگ سورنا (سردار پارتی) و کراسوس (سردار رومی)

33
برآمدن شاهنشاهی اشکانی در ایران، کمابیش همزمان بود با پیدایش امپراتوری روم که پس از تصرف بخش گسترده‌ای از اروپای آن عصر، چشم طمع...

ایرانیان، ملتی یگانه و یکپارچه

2
باوجود اینکه سرزمین ایران در هزاره‌ی نخست پیش از میلاد، مهد مردمانی متمدن و برجسته چون عیلامیان، در جنوب غرب، و کاسیان، در شمال...

سنای روم و سورنا فرمانده ارتش ایرانیان

5
یک قسمت از مذاکرات جلسه سوم مارس سال ۵۲ پیش از میلاد سنای روم حاوی اظهارات چند افسر رومی در باره شکستشان از ایران...

پوریای ولی

2
در فرهنگ ما ایرانیان، هنر پهلوانی پیوسته با جوانمردی و شرافت نفس پیوند نزدیک داشته و گاه پهلوانانی بوده اند که به مرتبۀ قدیس...

تات ها چه کسانی بودند؟

25
انسانها در طول تاریخ گاه بی آب و خوراک و بی سر پناه زیسته اند ولی هیچ انسان بافرهنگی هرگز حتی یکروز بدون ادبیات...

افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان (بخش دوم)

36
افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان(دکتر علیرضا شاهپور شهبازی) برای دیدن بخش اول این نوشتار پیوند مقابل را بفشارید: افسانه ازدواج با محارم در ایران...