قدمت نام زرتشت!!

thumb_b1

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

چندیست که در محیط مجازی شاهد انتشار شایعاتی هستیم که اساس آنان بر ((توهم توطئه )) گذاشته شده است.

بر طبق این شایعات زرتشت و آیینش جعلی و ساختگی در چند قرن اخیر است!

این شایعه پراکنان میگویند در گذشته دور حرفی از زرتشت نبوده و زرتشت و آیینش را غربی ها برای ایجاد تفرقه در ایران جعل کردند تا به اهداف استعماری خود برسند.

این در حالی است که این افراد چندان با تاریخ و اسناد و مدارک آشنایی ندارند و اصولا گفته های آنان نیز بی سند و فقط متکی بر توهم توطئه باز نشر میشود و افرادی را که مثل آنان با تاریخ و اسناد تاریخی آشنایی ندارند را فریب میدهند.

 

شاید بتوان ریشه این گفتار ها را در توهمات افرادی مانند ناصر  پورپیرار ویا رضا مرادی غیاث آبادی جستجو کرد.

در نوشتار زیر تنها گوشه ای از اسنادی که به زرتشت و آیینش اشاره دارد جمع آوری شده و از بخش بزرگی از اسناد که مربوط به دوران های اشکانیان ،ساسانیان ، قرون اسلامی میشود چشم پوشی شده است چه بسا که ما بیش از هرچیز سخن از زرتشت و آیینش را در قرون اسلامی و آثار به جا مانده از آن میبینیم.

 

نویسنده: محمد مهدی جوکار

 

جناب غیاث ابادی که در چند روز گذشته لحن و ادبیات خود را بیش از پیش  از حوزه ی ادب و متانت و گذشت و بزرگی یک محقق که میتواند الگوی جوانانی باشد بدور برده اند و در فحاشی متقابل  به مخالفانش عینا و عملا به انان  کلمات  رکیک نثار (!) میکند ، تا این رویکردش نشانی از ادب و اخلاق این محقق و پژوهشگر نام اشنا  باشد. بهرحالا ایشان در مطلبی با عنوان  جایزه! با ادبیاتی عامیانه ؛ از سر حقد و کینه  رجزهایی سروده  و به اصطلاح مبارز طلبیده است . عموم گفته های ایشان  در آن نوشته صحیح و درست است (هرچند ادبیاتی نامناسب دارد)  بجز مطلبی که ذیلا از ایشان نقل میشود :

ما راستش مقداری خسته شده‌ایم از بس دیگران سند خواستند و ما دادیم، عیبی دارد حالا ما بخواهیم و دیگران بدهند؟ پس به این ترتیب و اگر اشکالی ندارد، به هر کسی که سندی نشان دهد که …..نشان دهد نام زرتشت در کدام سند تاریخی کهن‌تر از 1800 سال پیش آمده است؛….یک جعبه پشمک فرد اعلای یزد جایزه داده می‌شود.

مورخان و فیلسوفان یونانی بسیاری که پیش از 1800سال قبل میزیسته اند نام زرتشت  را ذکر کرده اند  و برای  زمان زندگی  او هریک زمانهایی قائل  شده اند زمانهای  بعضا بسیار دور که میتواند همگی نشان و نمودی از قدمت ایین زرتشت  یا ایین مغ و شهرت ان نزد  فلاسفه و مورخان باستان باشد. همانگونه که استاد هاشم رضی در کتاب آیین مغان (ص172) بیان میکند :

« افلاتون، ارستو و خسانتوس و دیگران ، در آثار خود قدمت فراوانی را از عصر زندگانی زرتشت به دست می دهند هرچند که تاریخ های یاد شده به وسیل این بزرگان اختلافات فاحشی را باهم ارانه میدهند اما این اختلاف ارا ، نشانگر  ان است که در سده های چهارم و پنجم پیش از میلاد عصر زرتشت مساله ای کهنه و بسیار دور بوده که این چنین اختلافهایی را موجب میشده است»

بی هیچ مقدمه و شرحی  به بیان نام تعدادی  از مورخانی و فیلسوفانی که پیش از 1800سال قبل از زرتشت  یاد کرده اند می پردازیم .

1- خسانتوس : وی در محدوده 425-465 قبل از میلاد میزیسته است و اولین کسی است که از زرتشت در اثار خود یاد میکند . مطالبی از او بنقل از مورخانی چون نیکولاوس (سده یک پیش از میلاد) و دیوژنس لرتیوس (210میلادی) بیادگار مانده است. مورخ اخیر یعنی دیوژنس لرتیوس بنقل از او درباره ی زرتشت  اورده است :

« زرتشت 600سال پیش از لشکر کشی خشیرشا بطرف یونان بسر میبرده است. »

البته بقول استاد  پورداود در دو نسخه ی (بزعم او غیرمعتبر) دیگر که از دیوژنس لرتیوس بیادگار مانده  رقم  6000سال  ذکر شده است.[1]

2-کتزیاس :  طبیب یونانی که سالهایی در دربار ایران  میزیسته است از کتزیاس کتابی بجای نمانده ولی از کتاب او  توسط مورخانی چون فوتیوس  (875 میلادی) و  دیودورس سیسلیوس (سده یک م) و …. یادداشتهایی از کتاب او  در اثار خود بجای نهاده اند. دیودورس بنقل از کتزیاس   : زرتشت  را پادشاه بلخ رقیب و معاصر پادشاه اشور نینوس و زنش سمیرامیس دانسته است [2] استاد ابراهیم پورداود این داستان را مشروحا اورده است که در این جا چون بنای این مقال برایجاز است از ذکر ان خودداری میگردد.

3- افلاطون : وی فیلسوف نام اشنای یونانی است که در سالهای 427-347 میزیست. او زرتشت را موسس ایین مغ معرفی کرده و ایین او را بهترین طرز ستایش خدایان و دارای افکار عالی دانسته است.

شاگردان او اعم از ارسطاطالیس ،ادکسوس،هرمدرس نیز از زرتشت و زمان او یاد کرده اند ؛ پلینیوس رومی (سالهای32-79میلادی) بنقل از انها در جز سی ام کتاب خود از مغان و موسس اصلی ان  زرتشت صحبت میدارد [3] پلی نیوس حتی از اداب زرتشتیان نیز بیاناتی واقعی اورده است از جمله اداب استفاده از گومیز یا شاش گاو در غسل و شستشو  نقل کرده است [4] هموست که روایاتی در نحوه ی زادن معجزه وار زردتشت  اورده است روایتی که بیان میکند زرتشت بهنگام زادنُ  خندید، او همچنین  نقل میکند که زرتشت پیش از پیامبری ۳۰سال در بیابان زیست ، روایتی که شبیه روایات منابع شرقی است یعنی در متون اوستایی نیز تکرار شده است.[۵]

ادوکسوس و پلینیوس و ارستو معتقد بودند که زرتشت (زورآسترzoroaster) شش هزار سال پیش از مرگ افلاتون میزیسته است.[۶]

4- بروسوس :مورخ کلدانی که در زمان  انتیوخس اول شاه سلوکی میزیست . از او  نوشته هایی در اثار دیگران نقل شده است . از داستانهایی که وی نقل میکند فتح  بابل  بدست مادها است که او سرسلسله ی مادها را   زرتشت معرفی میکند [۷]

5-فیثاغورس : ریاضیدان و فیلسوف معروف یونانی که در سده 5-6پیش از میلاد میزیسته است. او سفرهایی به مصر داشته است از برخی اخبار بر می اید که به ایران نیز سفر کرده است. برخی از مورخان یونانی از جمله پلوتارک (46-125میلادی)، اپولئیوس (متولد125میلادی) ، کامنس الکساندرینوس (متوفی218میلادی) هیپولیتوس (اسقف رومی شنوات 233-303میلادی) و دیگران   اورا شاگرد   زرتشت معرفی کرده اند . پلی نیوس رومی نوشته است :فیثاغورس ،دمکریتوس، امپدکلس و افلاطون  از برای اموختن آیین مغ سفر دور کرده اند! والریوس ماکسیموس (سده اول میلادی) مینویسد : فیثاغورس به ایران رفت و بتعلیمات مغان پرداخت از انان گردش اختران و سیر ستارگان و نیروی و خصایص طبیعی انها آموخت.[۸]

6- دینو Dino : یکی از مورخان بزرگ است که در سال 350 پیش از میلاد حیات داشته است. او تاریخ بزرگی از اوضاع شرق نگاشته است که دران اوضاع اشور را در جلد یک ، اوضاع ماد  را در جلد دو و اوضاع پارس را در جلد سوم اورده بود. از همین منبع سرشار است که نویسندگان چون کورنلیوس cornelius و پلوتارک سودجویی های فراوان کرده اند . اینان نیز زمان زرتشت را 5000سال پیش از جنگ ترویا دانسته اند [۹]

بهرحال پیرامون اگاهی هایی که مورخان باستان از ایین مغ و ایین زرتشت و زمان زندگی او میدهند و بررسی درستی روایات و تطبیق ان با روایات اوستایی و استوره های ایرانی میتوان به کتاب ایین مغان فصل 4و5 و۶ نیز کتاب دین های ایرانی از استاد هاشم رضی رجوع کرد . که با نگاهی گذرا به این منابع میتوان بخوبی پوچی این ادعا که نام و نشانی از زرتشت تا پیش از سال 200یا 300 میلادی نیست  پی برد!

کتاب نامه ها

1- مشروح را بنگرید به : ابراهیم پورداود ، یسنا ، جلد 1 ص 79-80

2- مشروح را بنگرید به : همان ص 81-90

3- مشروح را بنگریدبه : همان ص 91-94

4-مشروح را بنگریده به :هاشم رضی، دانش نامه ایران باستان جلد 3 ص1850، ذیل واژه گئومیز+ وندیداد،ترجمه تفسیر و یادداشت ، هاشم رضی ، جلد ۲ ص۷۲۱-۷۲۸+ هاشم رضی، ایین مغان ص۲۸۸-۲۸۹.

5-مشروح را بنگرید به : ابراهیم پورداود،یسناجلد۱ص ۲۱منابع شرقی که استاد پورداود بدان استناد میکند : از انجمله در کتاب پنجم دینکرد در فصل 2فقره ی 5 ودر کتاب 7 دینکرد در فصل 3 در فقره 2 ودر فقرات24-25 و در کتاب زادسپرم در فصل 4 فقرات 13-15 رجوع شود…+ هاشم رضی ، ایین مغان ص۲۸۱.+ محمود رضا افتخار زاده ، ایران /ایین وفرهنگ ص۱۲۴

۶-مشروح را بنگرید به : هاشم رضی ، ایین مغان ، ص173+ 181-182

۷-مشروح را بنگرید به : یسنا ،جلد1 94-96

۸-مشروح را بنگریده به : همان 96-102

۹-مشروح را بنگرید به : ایین مغان ص187-194

این نوشتار از وبلاگ ((ناگفته های ایران باستان)) برداشته شده است.

بنگرید به: قدمت نام زرتشت (پاسخ به رجزخوانی غیاث ابادی)

3
دیدگاه بگذارید

avatar
3 تعداد نظرات
0 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
پرطرفدار ترین دیدگاه ها
دیدگاه با بیشترین پاسخ
3 تعداد نویسندگان دیدگاه
حسنبهروزسعید نویسندگان نظرات اخیر
  اشتراک  
اطلاع از
حسن
مهمان
حسن

از مباحثه با ابلهانی که تاریخ را نفی می کنند پرهیز کنید …

بهروز
مهمان
بهروز

سلام و سپاس . اما بهتر نیست که به یاوه گویی ها پاسخ ندهید؟ چون اینجوری اونها به هدفشون میرسند . بعضی مسابل نیاز به پاسخ نداره از بس کمدیه ! همه محققان دین در سرتاسر جهان دین زرتشتیرو موثر ترین تفکر خارجی دینی برر ادیان ابراهیمی میدونند . همیشه با خودم فکر میکنم چرا باید عده ای این ابزرگمرد ایرانیرو نفی کنند! بزرگمردی که قدمتش به اندازه  نام های مهرو ابانو اذرو .اسفندو ….. همه ریشه در تفکرات چندهزار سال پیش اقوام ایرانی داره! فقط تاسف میخورم . اینها دروغ باورانی هستن که حقیقت رو نفی میکنن! حتی اگر… ادامه مطلب »

سعید
مهمان
سعید

برکسی پوشیده نیست که هنگامی که حضرت مسیح ظهور کردند بسیاری از مجوسان به دیدار ایشان شتافتند
تمام مسیحیت معتقدند