درباره پارسیان دژ

به نام اهورا مزدا ،خداوند جان و خرد

پارسیان دژ (مرجع ایران شناسی-ایران باستان)

مردمانی که تاریخ خود را نشناسند مجبور به تکرار تاریخ و تباهی هستند.

مطالعه تاریخ ، چشمان شما را به دیدن دنیاهایی موازی باز می کند و دیدی نو به شما می بخشد به گونه ای که حتی بینش شما دچار دگرگونی می شود.

تارنگار پارسیان دژ از ۱ فروردین ۱۳۹۱ به طور رسمی کار خود را در وب پارسی آغاز کرد و استقبال هموطنان گرامی قرار گرفت.

امیدواریم بتوانیم به اندیشه ایرانشهری و رشد فرهنگی کشور عزیزمان کمکی کرده باشیم

تمام قوانین سایت منطبق با قوانین جاری کشور است.

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

WWW.PARSIANDEJ.IR