Tag Archives: قتل عام ارامنه‌

قتل عام ارامنه‌ی ایران توسط سربازان عثمانی در سال ۱۹۱۵

یکی از روزها که در اتاق بودم ٬ صدای داد و فریاد از بیرون شنیدم . پنهانی از پشت پرده سرک کشیدم و نتوانستم آن چه را که می دیدم، باور کنم. یک زن جوان حامله ( ارمنی ) را دیدم که موهای مشکی بسیار زیبا و بلندی داشت و …

Read More »