خانه برچسب‌ها در دوره سامانیان، زبان فارسی از پیشرفت و شکوفایی زیادی برخوردار شد.

برچسب: در دوره سامانیان، زبان فارسی از پیشرفت و شکوفایی زیادی برخوردار شد.

زبان فارسی در دوره سامانیان

  سامانیان ایجادگر دومین نو ایرانگرائی تاریخ تمدن ایران بودند و در شکل‌گیری فرهنگ، تمدن و دانش در ایران پس از اسلام نقش بسزائی دارند. در...

محبوب‌ترین ها