Tag Archives: دبیر کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست آذربایجان

شوروی و جدایی آذربایجان از ایران

امروز به بحث جدایی آذربایجان ایران به دست شوروی وشکست خوردن شوروی و وطن فروشان از دست مردم ایران می پردازیم. ابتدا فرمان (کمیته‌ی مرکزی اتحاد جماهیر شوروی)  به (دبیر کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست آذربایجان) درباره‌ی («اقدامات برای ایجاد جنبش تجزیه‌طلبی در آذربایجان جنوبی و دیگر استان‌های شمالی ایران») و سپس به …

Read More »