به پارسیان دژ خوش آمدید !

تارنگار پارسیان دژ از ۱ فروردین ۱۳۹۱ به طور رسمی کار خود را در وب پارسی آغاز کرد و استقبال هموطنان گرامی قرار گرفت.امیدواریم بتوانیم به اندیشه ایرانشهری و رشد فرهنگی کشور عزیزمان کمکی کرده باشیمتمام قوانین سایت منطبق با قوانین جاری کشور است.ثبت است بر جریده عالم دوام ما

ثبتنام در پارسیان دژ


آخرین نوشتار ها تصنیف و اشعار با ضمینه های ملی Archives - صفحه 13 از 13 - پارسیان دژ - تاریخ ایران ایران باستان ایران معاصر

شعری به یاد آریوبرزن سردار بزرگ ایران

چواسکندرآمد به ملک کیان یکی گرد فرمانده قهرمان به ایرانیان داد درس وطن در این ره گذشت از سروجان وتن که فرزند نام آور میهن است مر آن شیردل آریو برزن است چو اسکندر آهنگ ایران نمود همه آگهان را هراسان نمود جهانگستری فکر وسودای او جهانگیری اندیشه و رای او چو موج شتابنده میراند پیش بشد کار دارا به سختی پریش […]

ادامه نوشتار...