به پارسیان دژ خوش آمدید !

تارنگار پارسیان دژ از ۱ فروردین ۱۳۹۱ به طور رسمی کار خود را در وب پارسی آغاز کرد و استقبال هموطنان گرامی قرار گرفت.امیدواریم بتوانیم به اندیشه ایرانشهری و رشد فرهنگی کشور عزیزمان کمکی کرده باشیمتمام قوانین سایت منطبق با قوانین جاری کشور است.ثبت است بر جریده عالم دوام ما

ثبتنام در پارسیان دژ


آخرین نوشتار ها فردوسی بزرگ Archives - صفحه 3 از 4 - پارسیان دژ - تاریخ ایران ایران باستان ایران معاصر

بیژن و منیژه

بیژن و منیژه (عشاق شاهنامه فردوسی) داستان بیژن و منیژه از داستان های شیرین و جذاب شاهنامه است. چون کیخسرو در کین خواهی پدرش سیاوش، بر تورانیان پیروز شد و جهان را از نو آراست، روزی از روزها بر تخت زرین نشست و شادکام از این پیروزیها بزم شاهانه ای آراست. بزرگان و دلاورانی چون […]

ادامه نوشتار...

سیاوش و مرگ دلخراشش

افراسیاب که به مرز های ایران نزدیک شده بود بعد از آنکه سیاوش و رستم به سپهسالاری سپاه ایران برگزیده شدند، کابوس های ترسناک امانش را بریده بود. دانایان راز انجمن ساختند و رأی همگان بر آن شد که خواب افراسیاب از شکستی سخت به دست ایرانیان نشان دارد. همین موارد باعث شد تا افراسیاب […]

ادامه نوشتار...

کیخسرو

نام: کیخسرو نام پدر: سیاوش کیخسرو به عنوان یکی از آرمانی ترین پادشاهان شاهنامه مد نظر است و می توان وی را بعد از جمشید و فریدون از پادشاهان محبوب شاهنامه دانست. کیخسرو تورانیان را شکست سختی داد و به حملات آنان پایان بخشید. این پادشاه در آثار ادبی و هنری ایرانیان نمود فراوانی داشته […]

ادامه نوشتار...

کورش بزرگ در شاهنامه 2

هماهنگی گفته های کوروش با کیخسرو اندرزهایی که کیخسرو پیش از مرگش می دهد و در شاهنامه فردوسی ثبت شده است شباهت زیادی به اندرز های کوروش در کتاب کوروش نامه گزنفون دارد و به طور کلی شرایط پایان زندگی کوروش در کتاب کوروش نامه شبیه به شرایط پایان زندگی کیخسرو در شاهنامه است. بر […]

ادامه نوشتار...