به پارسیان دژ خوش آمدید !

تارنگار پارسیان دژ از ۱ فروردین ۱۳۹۱ به طور رسمی کار خود را در وب پارسی آغاز کرد و استقبال هموطنان گرامی قرار گرفت.امیدواریم بتوانیم به اندیشه ایرانشهری و رشد فرهنگی کشور عزیزمان کمکی کرده باشیمتمام قوانین سایت منطبق با قوانین جاری کشور است.ثبت است بر جریده عالم دوام ما

ثبتنام در پارسیان دژ


آخرین نوشتار ها حذف واژگان بیگانه از زبان پارسی وجایگزینی معادل فارسی آن Archives - صفحه 5 از 7 - پارسیان دژ - تاریخ ایران ایران باستان ایران معاصر

جایگاه زبان پارسی در گروه زبان های آریایی (بخش نخست)

آرمان بنیادین نگارنده از نوشتن این گزارش ها آشنایی هرچه بیشتر با توانمندی های بسیار زبان پارسی است توانمندی هایی که زیر کوهی از نا آگاهی، کژ پنداری و کژ اندیشی و ستم زمانه به دست فراموشی سپرده شده است زبانی که تنها زبان گروه زبانهای آریایی (هند و اروپایی) است که واژه های آن […]

ادامه نوشتار...

گهرواژه گان ارزشمند و آسمانی پارسی

*بیائید واژه های شیرین ترازقند وارزشمند پارسی رامردانه بیش ازپیش پاس داریم: * اتوبوس:راهی برمیانشهری   امتیاز:برتری   بخار:ابرک   پودر:ریزه   تبعیض نژادی(:آپارتاید):برتری نژادی   تبعیض: برتری   ترکیب:آمیزه یاآمیغ   ترکیبات:آمیزه هایاآمیغگان   جد:نیا   اجداد:نیاکان   جوهرمرکب:زگالآب یارنگنگاره یارنگنگار  ادامه در ادامه نوشتار

ادامه نوشتار...

ریشه واژه کلمه لغت تابستان

واژه تاپ در زبان پارسی به مانای تف گرم و داغ است که با افزودن پسوند ستان به شکل تاپستان و سپس تابستان درآمده است. مانند زمستان که زم به مانای سرد در واژه زمین (سرد شده) و زمهریر نیز به کار رفته است. از ریشه تاپ واژگان زیر ساخته شده اند: تاپن=گرم شده (مانند […]

ادامه نوشتار...

زبان های ایرانی

  زبان شناسان زبان ها و گویش های ایرانی را در دوران باستان به سه بخش دسته بندی کرده اند: 1-زبان های ایرانی کهن 2-زبان های ایرانی میانه 3-زبان های ایرانی کنونی زبان های ایرانی کهن و میانه امروزه رواجی ندارند و تنها از اسنادی که از گذشته ها ی دور بر جای مانده است […]

ادامه نوشتار...