به پارسیان دژ خوش آمدید !

تارنگار پارسیان دژ از ۱ فروردین ۱۳۹۱ به طور رسمی کار خود را در وب پارسی آغاز کرد و استقبال هموطنان گرامی قرار گرفت.امیدواریم بتوانیم به اندیشه ایرانشهری و رشد فرهنگی کشور عزیزمان کمکی کرده باشیمتمام قوانین سایت منطبق با قوانین جاری کشور است.ثبت است بر جریده عالم دوام ما

ثبتنام در پارسیان دژ


آخرین نوشتار ها داریوش بزرگ Archives - صفحه 7 از 7 - پارسیان دژ - تاریخ ایران ایران باستان ایران معاصر

داستان بردیای دروغین از زبان داریوش

بنا به روایتی که در کتیبه بیستون آمده‌است…… کمبوجیه پیش از رفتن به مصر برادر خود، بردیا، را کشته بود لیکن مردم از این موضوع خبر نداشتند. از این رو گئومات توانست خود را در نزد عامه، بردیا جا زند و بعد از نشستن بر تخت (در پارس) به کشتن نزدیکان که از این راز […]

ادامه نوشتار...

سازندگان پاسارگاد(تخت جمشید)

سازندگان پاسارگاد از گواهی‌هایی که مورخان یونانی و رومی بر جای گذارده‌اند، مشخص است که ( پاسارگاد را بیشتر ساخته و پرداخته کورش بزرگ ) میدانسته‌اند. این نظریه به چند دلیل دیگر استوارتر می‌شود. اول؛ آرامگاه کورش بزرگ که ساخته خود او بود، چنان ارتباطی از نظر طراحی نقشه و کاربرد نماپردازی در میان باغ […]

ادامه نوشتار...

ترجمه متن آرامگاه داریوش بزرگ

داریوش در نبشته های خود، در اغاز به ستایش اهورامزدا،خدای یگانه که او به سویش رفته می پردازد و سپس خود را می نماید و می گوید که چه انجام داده و چگونه کسی بوده و پس از آن روش فرمانروایی خود را می نماید، گویی داریوش این نبشته را برای روزگاری نوشته که همه […]

ادامه نوشتار...

لشکرکشی داریوش به سرزمین سکاها

اقدام داریوش در لشکرکشی به سرزمین سکا‌های اروپا، در این سال‌های توسعه و آرامش تا حدی غریب به نظر می‌آید. چندین نظریهٔ مختلف، دربارهٔ هدف و محرک داریوش از این لشکرکشی وجود دارد. شاید وی می‌خواسته‌است، آنها را بخاطر حمله‌های مخربی که بارها به سرزمین ایران کرده بودند، تنبیه کند و برای همیشه خیال آنها […]

ادامه نوشتار...