به پارسیان دژ خوش آمدید !

تارنگار پارسیان دژ از ۱ فروردین ۱۳۹۱ به طور رسمی کار خود را در وب پارسی آغاز کرد و استقبال هموطنان گرامی قرار گرفت.امیدواریم بتوانیم به اندیشه ایرانشهری و رشد فرهنگی کشور عزیزمان کمکی کرده باشیمتمام قوانین سایت منطبق با قوانین جاری کشور است.ثبت است بر جریده عالم دوام ما

ثبتنام در پارسیان دژ


آخرین نوشتار ها آثار و ارزش های تاریخی و باستانی Archives - صفحه 10 از 43 - پارسیان دژ - تاریخ ایران ایران باستان ایران معاصر

منابع کلاسیک تاریخ

منابع کلاسیک تاریخ(بخش اول)هرودوت – سده پنجم پیش از میلاد – هالیکارناس در کشور کاری (ترکیه امروزی). برای نخستین بار به زبان یونانی، تاریخ عمومی نوشت. هرچند احتمال دارد پیش از او هم آثاری به یونانی نوشته شده بود که به دست ما نرسید. آثار او در ۹ جلد به طور کامل به دست ما […]

ادامه نوشتار...

برده واژه ای بیگانه در فرهنگ ایرانیان

برده،واژه ای بیگانه در فرهنگ ایرانیان به امپراطوری های تاریخ بنگرید،چه قبل از رنسانس چه بعد از رنسانس برده عضو جدا نشدنی و بسیار ارزشمند برای فاتحان محسوب میشود از رومیان،بزرگترین ملت برده دار تا در میان ترکان عثمانی(به نوعی دیگر)تجارت برده رواج داشت حتی سیاهپوستان که در امپراطوری های دیگر اغلب برده بودند در […]

ادامه نوشتار...

اندرز انوشیروان به فرزندش هرمزد

نکو بشنو و بر دلت نقش کن مگر زنده ماند دلت زین سخن بدان ای پسر کاین جهان بی وفاست پر از رنج و تیمار و درد و بلاست میدانی که من از بین شش پسرم تو را برای سلطنت برگزیدم. پدرم هشتادساله بود که مرا به جانشینی برگزید و اینک من در هفتادوچهارسالگی این […]

ادامه نوشتار...

ناسیونالیسم (ملی گرایی) و نقش آن در تاریخ ملت ها

ناسیونالیسم مهمترین نیرو در جامعه ی انسانی است که می تواند حیات ملی از دست رفته ی ملتی را به آنان بازگرداند. پروفسور پیتر تیلور انگلیسی، ایران را بهترین نمونه این نقش آفرینی ویژه ناسیونالیسم معرفی می کند.* اگر تلاش ایرانیان برای بازسازی ایران و ایرانی بودن در دوران صفوی در برابر خطر چیرگی عثمانی […]

ادامه نوشتار...