جایگاه علم و دانش را در دین زرتشت

5
برسی جایگاه علم و دانش در متون دین زرتشت کمتر دینی را می‎توان یافت که به اندازه‎ی دین زرتشت به پیروانش دستور دانش‎اندوزی و خِرَدوَرزی و...

ناصر پورپیرار فرمانروای اوهام (۴)

6
تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار  برگرفته از وبسایت آذرگشنسپ ناصر پورپيرار که چند سالی است با فرافکنی های ناشيانه خويش می پندارد بنيان تاريخ مورد...

ناصر پورپیرار فرمان روای اوهام (۳)

0
  تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار برگرفته از تارنمای آذرگشنسپ با انکه دير زمانی است نقدهايی پرشمار ؛ نيکو و شيوا در قالب کتاب ؛ مقاله و...

ناصر پورپیرار فرمانروای اوهام (۲)

0
تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار  برگرفته از تارنگار آذرگشنسپ پيش از اين و در نخستين هفته های به راه اندازی اين تارنگار ؛ نقدی کوتاه بر...

ناصر پورپیرار فرمان روای اوهام(۱)

1
تاملي بر بنيان تاريخی نوشته هاي ناصر پورپيرار : دير زماني نيست که مجموعه کتابهايي با عنوان کلي ( تاملي دربنيان تاريخ ايران ) اثر...

رد نظریه مهاجرت آریایی ها به ایران

5
نادرستی نظریه مهاجرت آریایی ها رسم تاریخ نگارانِ غربی بر این است که م ی گویند گروههای بزرگی از قبایل مهاجر ایرانی از اوائل هزارۀ نخست...

همانی زمان و مکان و نام و نشان پادشاهان ماد با...

13
چکیدۀ مقاله که در آغاز متن مقاله مستتر است: ترتیب و توالی و زمان و مکان و نام و نشان پادشاهان ماد به وضوح نشانگر آن هستند که...

شیر گاو شکن – اسطوره ایرانی

0
شیر گاو شکن نماد شناسی شیر گاو شکن در دیوار کاخ آپادانا در تخت جمشید . شیر نماد خورشید، تابش، گرما و روز های بلند گاو نماد...

جشن سده

6
اگر امروز ما جشن ها و آیین های ملی را فراموش کنیم یعنی ایرانی بودن را به  فراموشی سپرده ایم پس بیایید هر چه...