ما بیدار هستیم

 

فرزندان کورش

 

امروز کورش آسوده بخواب    به خدای ایران قسم فرزندانت بیدارند
 
کورش بزرگ پدر ایران زمین نشانه ای است از سوی خدای ایران برای بیدار ماندن هویت هفت هزار ساله ی ایران
نشانه ای است از اتحاد مردمان ایران زمین
 
امروز شاید دشمنان ایران به کمین نشسته اند ولی ما فرزندان کورش و سربازان ایران آریایی بیداریم
امروز زمزمه ای در بین دشمنان ایران(اسرائیل،انگلیس و …)  افتاده  که باید با ایران وارد  جنگ بشوند.
 
سخن من و تمام ملی گرایان امروز با سران این کشورها و تمام دشنمان ایران و جدایی طلبان است:
بدانید که این کین بوم(کشور) هفت هزارسال است که پاینده مانده است و هرگز هویت ایرانی خود را ازدست نداده
اینجا عراق و افغانستان و یا مانند دیگر کشورهای عربی نیست..اینجا ایران است
 
ایرانی که حتی عرب و مغول و تاتارواسکندر فاتح، هم نتواستند بر آن غلبه کنند و این در صورتی است که برترین تمدن ها نابود شدند
ولی اگر به فکر این هستید که با تفرقه و فشار به کشور میتوانید ایران را نابود و یا به چنگال جدایی طلبان بندازید
کاملا در اشتباهید
 
بدانید اگر هر قدرت و هر کشوری قصد جنگ با کشورمان را داشته باشد ما با چنگ و دندان از آن دفاع میکنیم 
 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از