قوت گرفتن سومر باستان

در ۲۵۰۰ ق.م سومر باز رونقی از نو گرفت و شهر لاکاش پایتخت پادشااهی بزرگی گودآ نام گردید.

این پادشاهی انزان را مطیع نموده، به دادگری و عدالت و کمک نمودن به فقرا و ضعفا پرداخت و معابد و ابنیه جدید بنا کرده ، مصالح آن را از شامات و عربستان و عیلام طلبید .

در ۲۴۵۰ ق.م مشاهده میشود که حکومت و اقتدار به شهر اور منتقل و دراینجا سلسله ای از پادشاهان محلی برقرار شده است.

از اینکه در این زمان به جای زبان سامی که معمول زبان سارگن و غیره بود زبان سومری رواج یافته، می توان استنباط کرد که باز سومری ها قوی شده اند.

دومین پادشاه این سلسله دونگی استعمال تیروکمان را از سامی ها اقتباس مرد و از این جهت لشگر او قوی گردید و فتوحاتی در اطراف کرده عیلام و لولوبی را تسخیر نمود، ولیکن از قراین چنین به نظر می آید ،که حفط نتیجه فتوحات مشکل بوده ،زیرا سومری ها مجبور بودند برای رفع شورش ها همواره قشون کشی نمایند.

از لوح هایی که به دست آمده ،استنباط می شود که عیلام در این زمان کاملا جز سومر بوده است.

منبع: تاریخ کامل ایران/قبل از اسلام/حسن پیرنیا/ص ۴۶/چاپ ششم

لوحه سومری دربرگیرندهٔ نام‌های خدایان سومری به خط میخی حدود سده ۲۴ پیش از میلاد
لوحه سومری دربرگیرندهٔ نام‌های خدایان سومری به خط میخی حدود سده ۲۴ پیش از میلاد

 

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از