Home ایران باستان سرداران و فرماندهان دلیر سپاه ایران زمین

سرداران و فرماندهان دلیر سپاه ایران زمین

سرداران دلیر ایران زمین از دیرباز تا کنون

درود بر فرزندان ایران زمین ، در این نوشتار می خواهم نام ، نشان و دلاوری های سرداران دلیر ایران زمین که در برابر یورش بیگانگان و دشمنان بد سگال و ددمنش این مرزوبوم قد برافراشتند و تا پای جان ایستادند برایتان بگویم. صد البته بسیارند سرداران دلیر سپاه ایران زمین که برای شکوه این سرزمین اهورایی جنگیدند همانند مردونیه ، ماسیست ، داتیس ، ستاسپ و بسیار سرداران دیگر ، اما از کسانی که نام برده می شود فرماندهان و دلاورانی هستند که در برابر یورش دشمن بپاخاستند…

۱-    سردار آریوبرزن هخامنشی

 

آریوبرزن یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران است که در برابر یورش اسکندر مقدونی به ایران زمین، دلیرانه از سرزمین خود پاسداری کرد و در این راه جان باخت و حماسه‌ی «در بند پارس» یا «دروازه پارس» را از خود در تاریخ به یادگار گذاشته است.در جنگ دربند پارس آخرین پاسداران ایران با شماری اندک به فرماندهی «آریوبرزن» دربرابر سپاهیان پرشمار اسکندر دلاورانه دفاع کردند و سپاهیان مقدونی را ناچار به پس نشینی نمودند.

آریوبرزن با ۴۰ سوار و ۵۰۰۰ پیاده و وارد کردن تلفات سنگین به دشمن، خط محاصره را شکست و برای یاری به پایتخت به سوی پارسه (Persepolis) شتافت. ولی سپاهیانی که به دستور اسکندر از راه جلگه به طرف پارسه رفته بودند، پیش از رسیدن او ، به پارسه (تخت جمشید) دست یافته بودند. آریوبرزن با وجود واژگونی پایتخت و در حالی که سخت در تعقیب سپاهیان دشمن بود، حاضر به تسلیم نشد و آنقدر در پیکار با دشمن پافشرد تا گذشته از خود او  همه یارانش از پای درافتادند و جنگ هنگامی به پایان رسید که آخرین سرباز پارسی زیر فرمان آریوبرزن به خاک افتاده بود.

نامش پاینده و یادش گرامی باد


۲-سردار سورنا


سورنا یکی از سرداران بزرگ و نامدار تاریخ در زمان اشکانیان است که سپاه ایران را در نخستین جنگ با رومیان فرماندهی کرد و رومی‌ها را که تا آن زمان در همه جا پیروز بودند، برای اولین بار با شکستگی سخت و تاریخی روبرو ساخت. کراسوس فرمانروای بخش شرقی کشور روم آن زمان؛ یعنی شام بود و برای گسترش دولت روم در آسیا، قصد حمله به ایران و هند را داشت. کراسوس با سپاهی مرکب از ۴۲ هزار نفر از لژیون‌های ورزیده روم که خود فرماندهی آنان رابرعهده داشت به سوی ایران روانه شد و اشک۱۳ پادشاه اشکانی، سورنا سردار نامی ایران را مأمور جنگ با کراسوس و دفع یورش رومی‌ها کرد. نبرد میان دو کشور در سال ۵۳ پیش از میلاد در جلگه‌های میانرودان و در نزدیکی شهر حران روی داد. در جنگ حران، سورنا با یک نقشه نظامی ماهرانه و به یاری سواران پارتی که تیراندازان چیره‌دستی بودند، توانست یک‌سوم سپاه روم را نابود و اسیر کند.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۳-سردار بهمن جادویه

 

بهمن جادویه یا بهمن مردانشاه در پایان دوران ساسانی و در طی حملهٔ اعراب به ایران فرمانده سپاه ایران در منطقه سواد (عراق) بود. نام او بیشتر بخاطر فرماندهی در جنگ پل ، میان ایران و اعراب بود که به پیروزی ایرانیان منجر شد. در سال ۶۳۴ میلادی بهمن جادویه ازسوی رستم فرخزاد از تیسفون به همراه سپاه و فیلان جنگی به سواد فرستاده شد؛ از آن سوی ابوعبیده مسعود ثقفی با لشگر خویش از روی پلی که  بر روی رود فرات بود گذشت و در طی جنگی سخت ابوعبیده با حدود چهار هزار نفر از لشکریانش در این جنگ که جنگ پل نامیده می‌شود، کشته شدند و گروه باقی‌مانده فرار کردند. بهمن جادویه می خواست تا فراریان را دنبال کند لیکن خبر رسید که در تیسفون  شورش رخ داده است ، از این رو بهمن راه تیسفون را در پیش گرفت. بر اساس گفته هایی، پس از این شکست سنگین عمر بن خطاب تا یکسال دیگر نام عراق را نمی‌آورد.در سال ۶۳۷ میلادی در جنگ قادسیه در روز دوم لشکر کمکی اعراب که از شام رسیده ‌بود، وارد میدان شد و نبردهای تن به تن بین پهلوانان دو سپاه صورت گرفت. هنگام مبارزه سه نفر از سرداران ایرانی که بهمن جادویه هم یکی از آنان بود، کشته‌شدند.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۴- سردار رستم فرخ زاد

 

رستم فرخزاد فرمانروای خراسان ، فرزند سپهبد فرخ هرمز ، سردار نامدار و کاردان و دلیر پایان دوره ساسانیان بود. در سال ۶۳۶ میلادى از سوی شاهنشاه ایران ، یزدگرد سوم مامور جمع آوری سپاه و جنگ برای بیرون راندن اعراب شد. سپاهیان او به فرماندهی بهمن جادویه با اعراب جنگیدند. در این جنگ (جنگ پل) اعراب شكست خوردند و متواری شدند. یكسال پس از این شكست، عمر بن خطاب خلیفه اعراب سپاه دیگری برای حمله به ایران تدارك دید و فرماندهی آن را به سعد بن ابی وقاص سپرد و برای مقابله با یورش اعراب بار دیگر رستم فرخزاد به فرماندهی سپاهیان ایران برگزیده شد و خود شخصا فرماندهی کل نیروی لشکری را به عهده گرفت و درفش كاویانى (پرچم ایران) را در برابر خود قرار داد. دو سپاه در قادسیه (در ۳۰ كیلومترى كوفه ) در برابر هم صف آرایى كردند. این جنگ (جنگ قادسیه) چهار روز به دازا كشید و با وجود برتری ایرانیان در روز نخست، به سبب ورود نیروهاى کمکی سورى به سپاه اعراب در روز سوم  و برخاستن توفان شن به سمت نیروى ایران ، جنگ برای سپاه ایران سخت شد ، رستم در صحنه جنگ از پا افتاد و جنگ در روز چهارم به سود اعراب پایان گرفت و درفش كاویانى به دست تازیان افتاد. هنگامی که تن رستم را یافتند جای صد ضربه شمشیر و نیزه بر تنش بود…

 

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

 

۵-سردار پیروز نهاوندی

 

فیروزان سرباز گمنام و بنامی است که برای نجات ایران با اعراب مهاجم جنگید و سمبل مقاومت مردم ایران در مقابل اعراب مهاجم است. در جنگی که به سقوط تیسفون منجر شد به دست اعراب اسیر شد و به عنوان برده به یک نفر عرب  ( به قولی حاکم بصره یا کوفه ) فروخته شد. آنگونه که در کتاب (تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی) گفته شده ، فیروزان کسی بود که عمربن خطاب خلیفه مسلمین و کسی را که به ایران لشکر کشید را کشت و به نوعی انتقام ایرانیان را گرفت . فیروز دختری داشت که گویا مروارید نام داشت و از آنجا که در زبان عربی به مروارید، لولو میگویند به فیروزان ابو لولو یا پدر مروارید گفته میشد. پیروز نهاوندی که تا آن زمان همچنان پایبند به آیین نیاکان بود ، به سال ۲۳  هجری ، در یک فرصت مناسب « عمر » خلیفه اعراب را  که دستور تجاوز به خاک پاک ایران را صادر کرده بود را ( به عنوان یک متجاوز ) به خونخواهی یزدگرد سوم ، رستم فرخ زاد و  زنان و دختران ایرانی که توسط اعراب متجاوز به بردگی گرفته شده بودند ، با خنجری دو دم از پای در آورد. عبدالله ابن عمر، پس از قتل پدرش، فیروزان را همراه با دخترش مروارید، هرمزان سردار معروف ایرانی و یک مسیحی ایرانی را ناجوانمردانه به قتل رسانید.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۶-سردار سلطان جلال الدین خوارزمشاهی

6

در زمان حمله مغولان به ایران سلطان جلال الدین خوارزمشاهی در برابر مغولان وحشی قد برافراشت و چندین جنگ بین سلطان جلال الدین و مغولان در گرفت. پس از جنگ پروان که با شکست سنگین مغولان پایان یافته بود ، چنگیز خان مغول خود وارد جنگ شد ، در گذرگاهی بنام نیلاب در رود سند دو سپاه به هم رسیدند چنگیز گذرگاه را بست ، سلطان از یک سو رودخانه ای خروشان و ژرف و از سویی دیگر دشتی پهناور پر از مغولان وحشی را پیش روی خود می دید. با این وجود امید خود را از دست نداد و وارد کارزار شد بطوری که کاتب سلطان ، جنگ را چنین توصیف کرده است : (مردانه با اندک سپاه در برابر چنگیز ایستاد و حمله برد وآن جمع را به هر سوی بتاخت ، چنگیز روی شکست بدید پشت نموده بگریخت…) در ابتدا پیروزی با سلطان بود اما ده هزار نفر از افراد زبده لشکر مغول بنام بهادر که کمین کرده بودند حمله کردند و چیدمان سپاه ایران را برهم زدند و سپاه سلطان یکپارچگی خود را از دست داد گروهی کشته شدند و گروهی خود را به آب زدند و فرو رفتند جنگ هر دم سخت تر می شد. مادر ، همسر و کنیزان سلطان از او خواستند تا آنها را به آب بیندازد تا به دست مغولان نیفتند و سلطان ناچار چنین کرد

شبی آمد که می باید فدا کرد                         به راه مملکت فرزند و زن را

به پیش دشمنان ایستاد و جنگید                   رهاند از بند اهریمن وطن را

 پس از آن ، سلطان ، مرگ در دل امواج خروشان سند را بر ننگ سرافکنده ایستادن در برابر چنگیز به جان خرید و سوار بر اسب و شجاعانه بی هراس از مرگ خود را در میان امواج سهمگین سند انداخت وتوانست پیروزمندانه خود را از چنگال مرگ بیرون بکشد. حمداله مستوفی می گوید : (سلطان جلال الدین با هفتصد مرد ، بی کشتی از آب سند گذر کرد) چنگیز وقتی این صحنه را دید رو به پسران کرده گفت : (از پدر ، چنین پسر باید…)

همچنین چنگیز درباره سلطان جلال الدین گفته بود : اگر من صد مرد جنگی چون او داشتم جهان را می گرفتم…

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۷- سردار نادرقلی افشار

7

 

نادرقلی ملقب به نادر شاه از ایل افشار پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه است. او از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسلام است و بسیاری از مورخین او راقدرتمندترین پادشاه ایرانی بعد اسلام می دانندکه سرکوب افغانها و بیرون راندن عثمانی و روسیه از کشور و تجدید استقلال ایران و نیز فتح هندوستان و ترکستان و جنگهای پیرزومندانه او سبب شهرت بسیارش گشت. به او در اروپا لقب «آخرین جهانگشای شرق» داده‌اند. در آن زمان افغان‌ها به رهبری محمود افغان اصفهان را تصرف کرده و شاه سلطان حسین صفوی را به قتل رسانده بودند. محمود افغان نیز که تنها بر اصفهان و نواحی اطراف آن حکومت می‌کرد، کمی بعد به‌دست پسر عمویش به‌نام اشرف افغان به‌قتل رسید. نادر به شاه طهماسب دوم پیوست و در سردار سپاه او شد. سپس خراسان را به تصرف خود در آورد. وی پس از آن، برای به‌قدرت رساندن شاه طهماسب با افغان ها وارد جنگ شد رییس افغانها یعنی اشرف افغان را در مهماندوست در نزدیکی دامغان و سپس در مورچه خورت اصفهان و برای بار سوم در زرقان فارس شکست داد. او سپس در تعقیب اشرف، افغانستان را مورد تاخت و تاز قرار داد و قبایل این دیار را مطیع خود نمود. بدین ترتیب پس از هفت سال شورش افغان‌ها به پایان رسید.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۸- سردار رییسعلی دلواری

8

 

رئیس‌علی دلواری در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در روستای دلوار از توابع تنگستان متولد شد. دوران جوانی او همزمان با حضور گسترده استعمار انگلیس در خلیج فارس بود. وی نقشی کلیدی در قیام جنوب داشت. قیام مردم تنگستان به رهبری وی روی هم هفت سال طول کشید و در این مدت دلیران تنگستانی دو هدف عمده را دنبال می‌کردند، پاسداری از بوشهر و دشستسان و تنگستان به عنوان منطقه سکونت خود و جلوگیری از حرکت قوای بیگانه به درون مرزهای ایران و دفاع از استقلال وطن. در آغاز جنگ جهانی اول قوای روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب، ایران را در معرض هجوم قرار دادند. رئیس علی آمادگی خود را برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیسی اعلام داشت. قیام دلیران تنگستان علیه اشغالگران آغاز شد و نیروهای متجاوز انگلیسی که قریب به پنج هزار نفر بودند در دام دلیر مردان تنگستانی گرفتار آمدند و عده زیادی از متجاوزان انگلیسی در این حمله کشته شدند انگلیسی‌ها مجبور شدند نیروهای کمکی از عراق و هند به بوشهر اعزام کنند و دلوار را به شدت بمباران کردند.

جنگ میان دلیران تنگستان به رهبری رئیس علی از یک سو و نیروهای بریتانیا تا شهریور ۱۲۹۴ خورشیدی ادامه یافت و انگلیسی‌ها نتوانستند بر رئیس علی و یارانش برتری یابند. رئیس‌علی در محلی به نام «تنگک صفر» هنگام شبیخون به قوای بریتانیا توسط فردی نفوذی و اجیر شده، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و در سن ۳۳ سالگی کشته شد.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۹-سردار میرزا کوچک خان جنگلی

9

 

یونس استادسرایی مشهور به میرزا کوچک‌خان جنگلی در اعتراض به نقض تمامیت ارضی و استقلال ایران از سوی بیگانگان بعد از مشروطه قیام کرد.میرزا یونس معروف به میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ در سال ۱۲۵۷ در محله قدیمی استادسرا شهر رشت چشم به جهان گشود. او مردی قوی بنیه، زاغ چشم و دارای سیمایی متبسم بود و از نظر اجتماعی مردی باادب، فروتن، خوش برخورد، مومن به اصول اخلاقی، طرفدار عدل و آزادی و حامی مظلومان بود. میرزا کوچک‌خان اهل ورزش بود و از مصرف مشروبات الکلی و دخانیات خودداری می‌کرد. در سال ۱۲۹۳ ه. ش میرزا که تازه از تبعید آزاد شده و به رشت آمده بود به شدت تحت تاثیر ظلم و ستم نیروهای روس بر مردم گیلان قرار گرفت و تصمیم گرفت که دوباره دست به قیام بزند. اما این بار به دنبال نجات ایران وبویژه گیلان از اشغال آشکار نیروهای نظامی نیز بود.میرزا پس از جمع کردن دوستان و همفکرانش به جنگل رفت و قیامش را آغاز کرد. قوای روس و البته نیروهای داخلی وابسته به آنها بارها تلاش کردند جنگلی‌ها را سرکوب کنند اما کاری از پیش نبردند و عمدتاً شکست خوردند.پس از مدتی قزاق‌ها، به فرماندهی سردار سپه برای دعوت او به مرکز به مذاکره رفتند و بنا به دلایل فراوانی مذاکرات به شکست انجامید. در نهایت قوای قزاق از فرصت استفاده کرده و طی شبیخون‌های متعدد نیروهای جنگل را وادار به عقب نشینی کردند و بعضی از سران تسلیم یا کشته شدند. میرزا همراه با تنها یار وفادارش،گائوک آلمانی معروف به هوشنگ به طرف کوه‌های خلخال حرکت کردند، ولی گرفتار بوران و طوفان گردیدند و سرانجام زیر فشار سرما و برف ، درحالی که میرزا هوشنگ را به کول گرفته بود، از پای درآمدند.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

۱۰- سردار محمد ابراهیم همت

hemat

 

به روز ۱۲ فروردين  سال ۱۳۳۴ هـ.ش در شهرضا چشم به جهان گشود. در شهریور سال ۱۳۵۹ اعراب بعثی عراق به میهن ما یورش آوردند. شهيد همت به صحنه کارزار وارد شد و در طي ساليان حضور در جبهه هاي نبرد، افتخارها آفريد. شهيد همت در جريان عمليات خيبر به دیگر دلاوران گفته بود: «بايد ایستادگی کرده و مانع از بازپسگيري مناطق تصرف شده، توسط دشمن شد. يا همه اينجا شهيد مي شويم و يا جزيره مجنون را نگه مي داريم.» رزمندگان لشکر نيز با تمام توان در برابر دشمن مردانه ايستادگي کردند. حاجي جلو رفته بود تا وضع جبهه توحيد را از نزديک بررسي کند، که گلوله توپ در نزديکي اش اصابت مي کند و اين سردار دلاور در راه آزادی میهن در عملیات خیبر دعوت حق را لبيک گفت و در ۲۴ اسفند سال ۶۲ به دیدار خداوند شتافت.

نامش پاینده و یادش گرامی باد

 

 

 

۱۱-سردار عباس بابایی

11

عباس بابایی در سال ۱۳۲۹، در شهرستان قزوین دیده به جهان گشود. در سال ۱۳۴۸، به دانشکده خلبانی نیروی هوایی راه یافت و در سال ۱۳۴۹، برای گذراندن دوره خلبانی به آمریکا رفت.
با دلیری بی اندازه در جبهه های مبارزه با دشمن ، صفحات نوین و زرینی به تاریخ دفاع مقدس و نیروهای هوایی ارتش نگاشت و با بیش از ۳۰۰۰ ساعت پرواز با انواع هواپیماهای جنگنده، قسمت اعظم وقت خویش را در پرواز های عملیاتی و یا قرارگاه ها و جبهه های جنگ در غرب و جنوب کشور سپری کرد  و تنها از سال ۱۳۶۴ تا هنگام شهادت، بیش از ۶۰ مأموریت جنگی را با موفقیت کامل به انجام رسانید. عباس بابایی درصورتی که برای تشرف به خانه خدا انتخاب شده بود از رفتن به حج سرباز زد و گفت ((جنگ حج من است)) و همسرش بدون عباس بابایی راهی حج شد و عباس به همسرش قول داد که در در روز عید قربان در مکه به او بپیوندد تیمسار عباس بابایی صبح روز پانزدهم مرداد ماه روز عید قربان با یک فروند هواپیمای آموزشی اف–۵ از پایگاه هوایی تبریز به پرواز درآمد و وارد آسمان عراق شد تیمسار بابایی معاون عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به هنگام بازگشت از مأموریت هدف گلوله ضد هوایی قرار گرفت و به شهادت رسید…
نامش پاینده و یادش گرامی باد

۱۲-سردار شهید گمنام

12

حرفی نمیزنی چرا «بابای جعبه ای»؟ 

… خسته شدم … بیرون بیا بابای جعبه ای
لطفا بلندتر کمی بابای جعبه ای… … این جا نمی رسد صدا بابای جعبه ای

با آن قدت تو جا شدی آنجا ببین مرا…جا میشوم ببر مرا بابای جعبه ای…

قد عروسکم شده ای باور کن ای عزیز… من‌‌ مادرت قبول؟ ها؟ بابای جعبه ای…

بابا عروسکی چرا لالا نمی کنی؟   شب شد لالا لالا بابای جعبه ای…

 

بابای جعبه ای به خدا میسپارمت…

 

یادشان گرامی باد…

 

بدرود فرزندان ایران… دان

 

مشاهده محتوا بیشتر
ادامه مطلب شمشاد امیری خراسانی
بارگذاری بیشتر در ایران باستان
اشتراک در
اطلاع از
guest
104 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دان

درود بر شمشاد امیری خراسانی سپاس از مهرتان

انوشیروان

خوارزمشاهیان ترکانی بودند که ایران را اشغال کرده بودند. آوردن نامش اصلا خوب نبود

دان

درود بر انوشیروان گرامی.انوشیروان جان چه نام زیبا و پر افتخاری برای خودتون برگزیدید. خدمت شما بگم که خوارزمشاهیان ترک نبودند قومی آریایی بودند که همراه با دیگر اقوام آریایی به این سرزمین کوچ کردند. مادها , پارس ها , پارت ها , سغدیان , بلخیان , خوارزمشاهیان و دیگر اقوام پاک آریایی که خون آریایی در رگهاشون جاری بود

دان

درود بر انوشیروان گرامی پوزش می خواهم خوارزمشاهیان ترک تبار بودند و من اونها رو با خوارزمیان که اقوام آریایی بودند اشتباه گرفتم به هر صورت خوارزمشاهیان ایرانی تر از مغول ها بودند. و چون سلطان جلال الدین خوارزمشاهی دلیری بسیاری از خودش در برابر مغول ها نشون داد و خانواده ش رو هم فدا کرد از دیدگاه من شایستگی این رو داره که در اینجا نامش برده بشه.در هر صورت از شما سپاسگزارم که این نوشتار رو خوندید و دیدگاه گذاشتید دیدگاهتون باعث شد که من برم در مورد خوارزمشاهیان مطالعه کنم و نژاد و خاستگاهشون رو بدونم.سپاس. بدرود

انوشیروان

با درود و سپاس از توجهتان،او برای حفظ حکومتش جنگید و ترک ترکه،ایرانی تر نداره،ضمنا اگر بخش سلجوقی و غزنوی را از پارسیان دژ حذف کنید خیلی خوب است،من واقعا معنی وجود این دو بخش را نمی فهمم،اشغالگران ایران هرچه قدر هم قوی اشغالگرند،غزنوی ها با حکومت ایرانی سامانی جنگ داشتند با این حال تو این سایتند.

دان

درود سپاسگزارم.ببینید انوشیروان عزیز اگر خوارزمشاهیان ترک تبار بودند و در ایران حکومت می کردند مردمی که خوارزمشاهیان به آنها حکومت می کردند که ایرانی بودندو و شما هم در مورد یورش مغول ها به این سرزمین و ویرانی ها و کشتارهاشون خوندید و شنیدید.هر کس با هر هدفی هر اندازه جلوی مغول ها مقاومت کرده قابل تقدیره با این حال دیدگاه شما هم قابل اندیشیدن هستش. بسیار ازتون سپاسگزارم که نوشتار رو خوندید و دیدگاه گذاشتید. هدف پارسیان دژ همینه و برای همین امکان گذاشتن دیدگاه برای خوانندگان وجود داره.

دان

و صد البته ۹۰ درصد نوشتارهای من در پارسیان دژ مربوط به دوران باستان بویژه هخامنشیان هستش و در مورد بقیه دوران ها به اندازه کافی نمی دونم تا سخن بگم. با این حال در مورد اینکه شما میگید بخش سلجوقی و غزنوی حذف بشه باید بگم که تاریخ رو نمیشه خط زد یا پاکش کرد با این حال دیدگاه شما برای بنده بسیار محترم هستش ولی پاسختون رو باید جناب شمشاد امیری خراسانی که مدیر سایت هستند بدهند.باز هم سپاسگزارم

انوشیروان

سربداران نیز در برابر مغولان ایستادگی کردند

دان

درود بر شما کاملا درسته سربداران هم بسیار در برابر مغولان وحشی ایستادگی کردند ولی نامی ازشون برده نشده. خوب این نوشتار نوشتار کاملی نیست همین دیروز خود بنده یادم آمد که از بابک خرمدین هم نامی برده نشده. ولی خوب ضرب المثل پارسی هست که میگه کاچی به از هیچی سپاسگزارم که نوشتار ها رو با دقت می خونید و معلومه که بهشون می اندیشید. بنده بسیار خوشحال می شم که اگر ایرادی در نوشتارهام بود به من گوشزد بشه. سپاسگزارم

بهرام بهرام

درود
آوردن نام شهیدهمت خوب نبود
چون ایشان شهیدبه اصطلاح دین ومذهب میباشدنه ایران
به امثال این شهیدان عنوان شهیداسلام تلقی میشودنه شهیدوطن

دان

درود بر بهرام گرامی و سپاسگزارم از شمشادجان که پاسخ خوبی دادند. کاملا با شمشاد جان موافقم. یورش صدام به این سرزمین اهورایی صدها بار بدتر از یورش عمرابن خطاب به ایران بود میدانستید صدام به جنگ ایران و عراق می گفت (قادسیه ۲) یعنی این صدام پلید کاملا با دیدگاه نژادپرستانه به این جنگ آمده بود و این جنگ را جنگ اعراب و پارسیان می دانست.و چقدر خنده دار و مضحک است که اعراب صدر اسلام خود را برتر از پارس ها می پنداشتند… کمی بیندیشید…اعراب وحشی سوسمار خور بیابانگرد… شهید همت در برابر این چنین وحشیانی بپاخاست.شهید همت و همه شهدای ما. برای آزادی میهن رفتند. حساب شهدا از دیگران جداست. ما وامدار شهدایمان هستیم. نامشان زنده و یادشان گرامی باد

بهرام بهرام

بنده هیچ وقت به خودم اجازه نمیدهم به شهداتوهین کنم
فقط به من بگوییدچراامروزه ازنامشان سواستفاده می کنن؟
آیاایرادازشهداست که موردسواستفاده قرارمیگیرند؟
بنده ازاین قلبم بدردمیآید که شهداراازتاریخ ۱۳۵۷به بعدشهیدمی نامند
آیاتابحال شده دولت مانامی ازشهدای زمان پهلوی که برای خاک پاک وطن درفلان هنگ ژاندارمری جان باختند نامی ببرد؟
پس چرامی گویندشهدابرای حوری بهشتی جنگیدند؟پس چراتوجبهه ها به شهدامی گفتندبگویید کربلا کربلا ماداریم میآییم؟
ای کسانی که سنگ امثال همت رابه سینه می زنیدبه من بگوییدآیانامی ازنام پاک کوروش بزرگ درجبهه ها برده شد؟
خداروح امثال همت راشادکند ولی بازهم می گوییم اینان برای سرافرازی اسلام جنگیدند نه خاک پاک وطن
شهیدبابایی نوژه شیرودی کشوری تیمسارظهیرنژاد صیاشیرازی پژوهنده قهرمانی عباس دوران
اینان شهید وطنند
آری اینان شهیدملتند
آنان شهیدامتند

دان

درود بر بهرام گرامی.شهدا دستشون از این دنیا کوتاست اگر هم کسی از نامشون سوء استفاده میکنه ایراد از اونها نیست گفتم که حساب شهدا از دیگران جداست. ما تمام شهدا رو میگیم ما وامدار تمام شهدا هستیم.فرقی نمیکنه شهید همت باشه یا شهید بابایی.پارسیان دژ یک سایت فرهنگیه و خود من اگر در این سایت بحث های سیاسی بشه در اونها شرکت نمی کنم ولی سخنان شما رنگ و بوی سیاسی داره.چون شهید بابایی و شیرودی و کشوری و صیاد شیرازی در غالب ارتش به مصاف دشمن رفتند و شهید همت در غالب سپاه به جبهه ها رفت شما اینطور قضاوت می کنید؟ اگر اینطور است شما بیاید و به جای واژه شهید از واژه کشته شده در راه وطن استفاده کنید.ارتش و سپاه و بسیج و … فرقی نمیکنه برادر. همه این مردان دلیر در برابر دشمن پلید اونهم از نوع عربش برخاستند.همین.یاد ونام تمام شهدا رو گرامی میداریم

رخ شاهنشاه

باتمام روانم تقدیم به روان بلندکسانی که تیموررالنگ کردند:
چقدرخوب می شدتوی سایت پارسیان دژراجب کسانیکه تیموررادرکوههای زاگرس لرستان تاآخرعمرمعلول کردندمطالبی هرچنداندک نوشته می شد.
بحث ملیت درمیونه ودفاع ازایران نه قومیت
این رخدادمهمی درتاریخ پرفرازونشیب ایرانه

دان

درود بر دوست بزرگوارم. تلاش می کنم نوشتاری رو درباره تیمور لنگ آماده کنم. سپاسگزارم

رخ شاهنشاه

شیخ علی خان بیرانوند خطاب به سرلشگرامیراحمدی وزیرجنگ رضاشاه بزرگ درسال۱۳۰۱هجری شمسی:
“اینجالرستان است عقاب بخواهد ازآن عبورکندبایدپرهایش راباج بدهد”
عشایربیرانونددراواخرقاجاربمدت۳۰سال راه ارتباطی شمال به جنوب حدفاصل بروجردتاخرم آبادرامسدودکرده بودند وبه هیچ احدی اجازه ترددنمی دادند حتی قوای نظامی مگرباباج دادن
امیراحمدی آن مردبزرگ ۱۰۰کیلومتربروجردتاخرم آبادراطی۳۴روزدرگیری وزدوخوردبالرها پاکسازی کردودراین راه بیش ازهزارکشته داد.
چیزی به شکست امیراحمدی نمانده بودکه وی درخواست یک فروندهواپیماازهمدان می کندتامواضع بیرانوندهارابکوبند ودرنهایت خرم آبادراکه۳۰سال فتح نشده بودرافتح کرد.
هدفم ازدرج این مطلب این بودکه یادی کنیم ازسربازان وفرماندهان شجاعی که درراه امنیت ایران درنزدیکی خرم آبائمقتول گشتند وآرامگاه آنان باعنوان سربازان گمنام در۱۰ کیلومتری خرم آبادقراردارد.روحشان شادیادشان گرامی
سرانجام درسال۱۳۰۲ شیخعلی خان بیرانونددربروجردتوسط سرلشگرطهماسبی به دارآویخته شد.

دان

درود بر شما دوست گرامی. سپاسگزارم از مطالب ارزنده تون و در اینکه هم میهنان لر ما از نژاده ترین آریاییان و از دلیر ترین ایرانیان هستند شکی نیست اما ناگفته نمونه که نوشتار ((سرداران و فرماندهان دلیر ایران زمین )) در ستایش و بزرگداشت سرداران دلیر و بزرگی که در برابر یورش بیگانگان ایستادگی کردند نوشته شده آریو برزن در برابر اسکندر گجسته ، سورنا در برابر کراسوس ، رستم فرخ زاد در برابر سعد ابن اب وقاص و عمر ، شهید بابایی در برابر یورش صدام پلید و همه و همه که در نوشتار به اندازه کافی نوشته شده. از دیدگاه بنده دلیری و جان بر کفی فقط در دو مورد بسیار ارزشمنده یکی برای ناموس و یکی برای میهن… زنده باد مام میهن

حسین المذحجی العربی الاحوازی

و حال از فرماندهان و دلیران عرب بدون در نظر گرفتن قبل و بعد اسلام.عنتره بن شداد.عمرو.حمزه.علی ع و تمام ائمه.رسول اکرم نباید فراموش شود.مختار.حبیب بن مزاهر.مسلم بن عقیل.تمام شهدای عرب اهواز و خوزستان.حضرت عباس و اکثر اعضای بنی هاشم.به خیلی قبل میرویم.شداد بن عاد بن ارم.اکثر افراد عاد و ثمود و فرماندهان حکومت اعراب نبطی در پترا.وای دستم خسته شد.

دان

درود بر دوست خوب عربم.حبیب ابن مظاهر رو با (ظ) می نویسند نه با (ز).بسیار خوب خیلی خوبه که یک فرد عرب هم تاریخش رو دوست داره و درباره اش پژوهش میکنه و به خودش می باله.هیچ کس منکر این نیست که اعراب هم سرداران دلیری داشتند. امیدوارم همیشه به تاریخ مردمت ببالی دوست عزیز.بدرود

دان

برخی از سخنانم رو پس میگیرم.فکر کردم یک عرب با شعور پیدا شده که فقط داره تاریخ قوم خودشو تبلیغ می کنه و تعصبی نداره ولی فکر نمی کردم اونقدر نادان باشه که به کوروش بزرگ هخامنشی که تمام دنیا اون رو می پرستند دست کم کسانی که تاریخ رو میدونند کوروش بزرگ رو می پرستند. اعراب شکم باره سوسمار خور بیابانگرد رو چه به مطالعه تاریخ.

سعید

اگه عربا خیلی دلیر بودن الان داعش راحت تو عراق و سوریه قدم نمیزد.تا همین جاشم که طاقت آوردن بخاطر حمایتهای ایران هست.
اگه عربا خیلی دلیر بودن اسرائیل شش روزه تمام سرزمینهای عربی رو تصرف نمیکرد.
اگه عربا خیلی دلیر بودن اون موقع که تمام دنیا ارتش عراقو تجهیز میکرد جلو نوجوونای ایرانی کم نمیاوردن و هشت سال معطل نمیشدند و آخرهم به شکر خدا یک وجب از خاک این سرزمین نصیبشون نشد.
اگه عربا خیلی دلیر بودن فلسطین الان دست اسرائیل نبود.
تازه بعد از اینکه عمر به نامردی بر ایران چیره شد تمام فتوحات بعدی اسلام مثل اندلس به لطف نبوغ جنگی ایرانیان بود.
البته اگه در جایی بحث نجاوز به ناموس باشه تمام اعراب با هم متحدن.
نمیدونم چرا کشورم از عمر شکست خورد فقط میدونم وقتی جنایات اعراب در ایرانو مرور میکنم دوست دارم فریاد بکشم.

دان

درود بر دوست خوبم سعید گرامی. چه پاسخ دندان شکنی دادی بهش. سپاسگزارم سعید جان. اگه یه یونانی بیاد در برابر ما در برابر ایرانیان در برابر پارسیان و آریاییان عرض اندام کنه باز اندکی جای اندیشیدن داره چون یه نیمچه تاریخ و تمدنی دارند. عرب سنگ سری مثل این آقای نمیدونم حسین چی چی چه می فهمه تاریخ و تمدن چیه؟

حسین المذحجی العربی الاحوازی

سعید و دان:اولا که شما شعور رو این میدونین که من تاریخ عرب رو بگم و کوروش رو سرور خودم بدونم و در مورددحرف نزنم در حالی که شما نازی های ایران چپ و راست فحاشی میکنید.من کوروش دو کس خاصی نمیدونم و هر چیز خوب و بدی در موردش میتونه درست باشه.در ضمن اخه کدوم احمقی یه شاه اونم کوروش رو دوست داره و میپرسته مطمن باش که در شرق بری یا در غرب نام عرب رو همه میشناسن اون هم یک کشور نیست امارات کوین قطر عربستان از لحاض اقتصادی سر هستن و سیاست پیچیده هست.یمن و عمان و اردن اثار تاریخی به شدت عظیم تر از تخت جمشید دارن.اعراب که در ببابان زندگی میکردند بله یعنی بدوی ها بله سوسمار میحوردند اما مصریان و کل شمال افریقا و عراق و یمن و عمان به هیچ وجه سوسمار نمیخوردند و کسی رو زنده به گور نمیکردند.و نه مثل اریایی ها با خواهران ودمادران و محارم خود معاشقه و مقاربه نمیکردند.عراق قضیه ی سیاسی شدیدی داره رفیق این طور حرف زدن تو مناطق اسلامی نشانگر بی عقلی تو هست.ربطی به اعراب هم نداره چون پاکستان و افغانستان هم همین طوره.تو فکر کردی امریکا و اسراییل که فیلمی مثل سیصد و فاطیما میرقصد و نوح درست میکنن بی کار نشستن؟ خنده داره.داعش رو همون حزب بعث که که از ما اعراب خوزستان شکست خوردن تشکیل دادن.سیاست انریکا این بود که این بعثی ها رو تو کل کشور ها پخش کنه که کرد و تو وقت خودش یه سورش درست کنه.تو شام شروع شد و بعث که بین مردم زندگی میکردن بلند شدن و تو عراق مثل همین قضیه.وقتی فلسطینی ها تو جایی باشن که به هیچ وجه نمیتونن اسلحه دریافت کنن و دور و ورشون کسی مثل ملک عبدالله که از ال سعود یهودی هست.شاید ندونی اما طایفه ی ال سعود اصالتا یهودی هستن.و به گفته ی بعضی ها بنی اسراییلی هستن.خب چه کار میتونن بکنن الان هم که چند تا موشک اومده دستشون دارن حمله میکنن.در مورد جرت و معرفت اعراب مثال زدنی هستن میگی نه بیا اهواز یه رفیق پیده کن قسم میخورم هیچ گونه علاقه ای به کوروش و اریایی بودن ندارن.دشداسه و چفیه میپوشن.دله ی عربی دارن و… اما اگه رفیق اونا بشی با این که عجمی اما تا اخر باهات هستن.یه سر به شهدا بزن ببین چند نفر عرب بودن و چند نفر از اونا زرتشتی!!!در ضمن اعراب نیازی به نبوغ جنگی ایرانیا ندارن و نداشتن.چون تونستن اران و خودشون تصرب کنن و شاهتون کمرش برید.مثل پدرش که ادعای خدایی میکرد.کی گفته اعراب نیمچه تاریخ دارن.حتی تاریخ اعراب بدوی بیشتر از ایرانه چه برسه به یمن السعید.حکوما شداد بن ارم رو بخون حکومت نبطی ها.حکومت حمیریان.سبا.ملکه ی سبا.سد مارب که اولین سد جهان باستان بود.و مهمترین ان حکومت اسلامی اعراب عزیز.اعداد یک تا نه که حال در فارسی استفاده میشه از ابداعات اعراب بود.برای اولین بار اعراب در اندلس پرواز کردن.سفر نامه ی بن فضلان عالیه.دانشمندان ایران هم که مت مخلصشونم و دوستشون دارم چون مثل شما نبودن و شاگرد ائمه ی عرب بودن.به فرض همین لر ها که دویتشون دارید جز چادر نشین ها چیز دیگری هستن؟

دان

در ایران باستان زنان دارای جایگاه بسیار بلند و مقامی بس ارجمند بوده اند و این نشان از تمدن بسیار غنی ایرانیان بوده است.
اعراب با زنان و دختران، مانند چهارپایان رفتار می‏کردند و آنان را به صورت کالا در معرض خرید و فروش قرار می‏دادند. اینان، به خاطر حماقت و نادانی، دخترانشان را زنده به گور می‏کردند.
در میان اعراب وقتی به مردی خبر داده می‏شد که دختری پیدا کرده، رنگش از خشم تیره می‏شد و از روی شرمندگی از انظار مردم پنهان می‏گشت. سپس یا با نهایت بی‏علاقگی از دختر نوزاد، نگهداری می‏کرد و یا کودک بی‏گناه را زیر خاک پنهان می‏نمود
ایرانیان همچون اعراب زن را ننگ نمی دانستند بلکه او را موجودی مقدس و پاک که لازمه حیات است دانسته و مقام او را ارج نهاده اند. در زمان کوروش بزرگ هخامنشی زن حامله حق کار کردن نداشت و بدستور کوروش بزرگ برای زنان حامله جیره و حقوق ماهیانه تا هنگام تولد نوزاد پیش بینی شده بود.
. در میان بعضی قبایل عرب، رسم چنین بود که زنان باردار به هنگام وضع حمل به نقطه‏ای دور از خانواده‏های خود در صحرا می‏رفتند و با کمک زنان دیگر به حفر گودال می‏پرداختند تا اگر نوزاد دختر باشد، کودک بی‏گناه را در میان گودال دفن نمایند و زحمت پدر در به خاک سپردن فرزند، کم شود. در نتیجه، با کشتن دختران بی‏گناه از تعداد زنان کاسته می‏شد و بالاجبار، هر سه یا چهار مرد با یک زن ازدواج می‏کردند. چنین ازدواجی را «ضمد» می‏نامیدند. زن، پس از وضع حمل، به ناچار، به شوهران خود مراجعه می‏کرد و از میانشان پدری برای فرزند خویش پیدا می‏نمود و نوزاد به هر کدامشان که بیشتر شباهت داشت، تعلق می‏یافت و او پدرش محسوب می‏شد. اعراب، حتی دختر را پیش از تولد، شوهر می‏دادند.

دان

در آن روزگاران که هیبت و شکوه دولت ساسانی سرداران و امپراطوران روم را در پشت دروازه های قسطنطنیه به بیم و هراس می افکند ، عربان نیز مانند سایر مردم ((انیران = بیگانه ، غیر ایرانی)) روی نیاز به درگاه خسروان ایران می آوردند و در بارگاه کسری چون درماندگان و نیازمندان می آمدند و گشاد کار خویش را از آنان می طلبیدند. پیش از این نیز بر درگاه شهریاران ایران جز از در فرمانبرداری درنیامده بودند و پیش از اسکندربیابان عرب در زمره سرزمین هایی بود که به داریوش شاهنشاه ایران تعلق داشت.

دان

در دوره ای که شاپور ذوالاکتاف هنوز از مادر نزاده بود برخی از اعراب به بحرین و کناره های دریای فارس به غارت آمده بودند ولی چنان که در تاریخ ها آورده اند زمانی که شاپور از مادر بزاد آمد و انها را ادب کرد و سر جای خویش نشاند.

دان

در روزگار انوشیروان تازیان سرزمین هاماوران نیز مثل تازیان حیره خراج گزار و دست نشانده ایرانیان بودند و سایر بادیه ها و ریگزارهای عرب آنقدر قدر و منزلت نداشتند که حکومت و سپاه ایران را به طرف خویش بکشاند زیرا در این بیابان های بی آب و علف هولناک خیال انگیز از کشت و زرع و زر و بازار هیچ نشانی نبود و به جز مشتی عرب گرسنه و برهنه که همچون غولان و دیوان همه جا بر سر اندکی آب و مشتی سبزه با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند ، از آدمی نیز در آنجا کس اثر نمی دید.

دان

درود.این چند جمله فقط بخش کوچکی از نوشتاری است که دارم درباره تاریخ افتخار انگیز !!!!!!!!!! اعراب آماده میکنم و به زودی در پارسیان دژ منتشر خواهم کرد. این نوشتار رو فقط به افتخار آقای حسین المذحجی العربی الاحوازی منتشر میکنم.بدرود

دان

راستی یاد چندتا مطلب جالب افتادم که مربوط به زمان لشکر کشی اعراب به ایران میشه و حیفم اومد که براتون نگم.
۱-زمانی که اعراب ایران رو تصرف کردند پس از مدتی که در شهر های ایران ساکن شده بودندسعد ابن ابی وقاص فرمانده اعراب به عمرابن خطاب پیغام داد که سپاهیان در شهرهای ایران طغیان کرده اند و وحشیانه ایرانیان را اذیت و آزار می کنند. عمر پاسخ داد آنها بیش از حد در شهر مانده اند آنها را به بیابان ببر تا آرام بگیرند…
۲- در زمان ساسانیان در ایران کتابخانه هایی پر از کتاب های نگاشته شده توسط دانشمندان ایرانی بودند که وقتی اعراب این کتابخانه ها را دیدند به عمر پیغام دادند که با کتابخانه ها چه کنیم؟ عمر پاسخ داد همه آنها را بسوزانید… قرآن برای ما کافیست…
۳- زمانی که اعراب به تیسفون پایتخت ایران رسیدند در یکی از سراهای کاخ با شکوه یزدگرد سوم فرشی نفیس بود بافته شده از ابریشم خالص که پانصد متر مربع مساحت داشت اعراب مانند دیگر غنایم جنگی آن را بین خود تقسیم کردند.تصور کنید… با شمشیر فرش را قطعه قطعه کردند و به هر کدامشان به اندازه یک کف دست فرش ابریشم رسید…!!!خدایا برای سرنگونی حکومت پارس ها قوم و قبیله قحطی بود؟

فریدون

دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود

سعید

۱_بله تمام دنیا اعرابو میشناسن فقط نمیدونم چرا از عربا اینقد بیزارن.
۲_تو که میگی ما فحاشی میکنیم پس چرا به دوستداران کوروش میگی احمق؟
۳_اعراب همین الانم دارن سوسمار میخورن
۴_تمام شکوه مصر که شما عربا بهش مینازین مربوط به قبل از ورود اعراب به مصر هست.الان مصر چیه؟
۵_تو که میگی آثاری عظیم تر از تخت جمشید در بین اعراب بوده الان کجان؟یه موقع نگی نابود شده چون همین الان آثاری در ایران هست که قدمت ۵۰۰۰ ساله و خیلی بیشتر از اینها داره.
۶_در خود قرآن ذکر شده که اعراب دخترانشونو زنده بگور میکردن.
۷_تو که میگی ایرانیها با محارم خود هم خوابه بودند سندت کجاست؟اسلام پیشرفتهای علمی خودشو مدیون ایران هست،خیلی از کتابهای علمی از زبان پارسی به زبان عربی برگردانده شدند وخیلی از دانشمندان و بزرگان اسلام ایرانی بودند و خودت میدونی که چه احادیثی درباره بزرگی ایرانیان از زبان پیامبر و ائمه ذکر شده.یعنی تمام این خوبیها متعلق به قومی است که با محارم خود میخوابیدند؟یعنی این همه دانشمند اسلامی از بین این چنین مردمانی سر در آورده اند؟اگر واقعا اینگونه باشد پس این چه دینی است که اکثر دانشمندانش حرام زاده بوده اند؟(البته از نظر تو)برو یکم فکر کن
۸_در ضمن تمام قواعد زبان عرب ابتکار دو ایرانی هست(درباره منبعش بعد برات میفرستم الان یادم نیست فقط یادت نره یه سر به همین پست بزنی)
۹_یکی از دوستان من اصالتا عرب هست(عرب ایرانی) و خیلیهم دوسش دارم پس بیخودی تهمت نژاد پرستی نزن.
من از کسی متنفرم که تاریخ و عظمت کشورمو زیر سوال ببره حالا هرکی بخواد باشه.(متاسفانه اکثریت عرب هستند)
۱۰_در ضمن لرها یک قوم ایرانی اصیل هستن و دارای پیشینه طولانی و با شکوه.بیخودی اونارو زیر سوال نبر چون خیلی دوسشون دارم.میهن پرستی اونها قابل ستایش هست.
۱۱_وقتی امثال تو به زرتشتیها میگین مجوس چطور توقع داری زرتشتیا در کنار امثال تو میجنگدین،در ضمن در زمان جنگ تعداد زرتشتیهای مقیم ایران خیلی خیلی کم بود(به دلایل سیاسی)
۱۲_اگه الان اقتصاد عربستان و امارات و … رونق داره همش بخاطر پاچه خواری آمریکا و اسرائیل هست.همین کشورایی که به اقتصادشون مینازی مثل… از اسرائیل میترسن.اونقدر که به اسرائیل دارن پول میدن تا موشک بزنه رو سر هم نژاداشون (فلسطین).اگه نفت نداشتن الان هیچی نبودن.خدا وکیلی اگه دلیر بودن با این همه پول چرا تو یه رشته ورزشی حرفی واسه گفتن ندارن؟چرا تو کف دخترای مو بلوند غربی هستن؟چرا به دختر ایرانی به دید شهوت نگاه میکنن؟مگه خیر سرشون مسلمون نیستن؟فقط بلدن افتخار کنن که پیامبر عرب بوده.

عاشق ایران

اقا سعیدودان نمی دونم چی باید گفت کم میاره بی خود از لر بد میگه….

اگه میخوای بدونی لر کیه لطفا اریو برزن رو بشناس…!

شاهین قربانی

با درود فراوان به متمدن ترین سر سیاهان گیتی (سرزمین پاینده پارس) که هیچ زمان نژاد پرست نبوده ایم و نیستسم و نخواهیم بود چون که این را از پدر آریاییمان یعنی کوروش بزرگ به ارث برده ایم. کوروشی که به ما آموخت تا به همه سر سیاهان گیتی عشق بورزیم و آنها را از سختی ها و ظلم نجات دهیم و نگذاریم دین و مذهب و زبان و رنگ و… بشردوستی و همنوع دوستی را از میان بردارد همانطور که خودش زرتشت بود ولی یهودیان بابل را آزاد کرد و منشورش را که متعلق به تمام جهانیان است به زبان بابلی نوشت تا حس حقارت را از آنها گرفته و به آنها احترام گذاشته و عشق و محبت خود به آنها و تمام سرسیاهان گیتی را بیان کرده باشد.

حسن

عربا به ما لطمه ی زیادی زدن.هم قبلا و هم الان..
ولی من اینو درست نمیدونم که ملخ خور و سوسماری و …صداشون کنیم.

بهترین انسانها مومنان اند

دیوث

مرسی عالی بود اما اشتباه نکنید اسم دیوس اسم یکی از سرداران ایرانی بود

سیامک

اگہ دوست نداری بہ مذہب و عقاعدت فحاشی نشہ بہ مذہب و عقاعد کس فحاشی نکن.

سیامک

خواهشا اول مطالعه کنىد بعد باسندومدرک حرف بزنىد که کساىى مسه ما که مىبىنن دوچار اشتباه نشن

آذرخش آریانا

وقت همگی شما دوستان بزرگوار بخیر من یک آریایی، یک کورد و یک ایرانی اصیل هستم خیلی هم متعصب به سرزمینم پیامای همه شما دوستان رو خوندم خیلی هم خوشم اومد دفاعیات جناب دان و انوشیروان عزیز هم بسیار عالی بود با سپاس از همگی شما دوستان ایران دوست و با تبریک این روز فرخنده و همایون سپنتا آرمیتی ب همگی شما بزرگواران

علی

سلام ایران کشور بزرگ با تاریخ چندین هزارساله است _ در سرزمین ما همه نژاد ها سالها با هم زندگی کردن بحث کردن در مورد نژاد ها باعث اختلاف میشه و این اصلا درست نیس

سورنا

سلام به دان عزیز .کوروش بزر گ رو ستایش نباید کرد اون خدای کوروشه که ستایش بشه.اینو قبول دارم که دنیا از کوروش انسان تر به خودش ندیده ونمیبینه .ولی این دوتا موضوع رو با هم قطی نکنیم بهتره البته بنظر من

سورنا

درباره اون مرد عرب هم باید بگم .هر کسی سوادش کم باشه و اعتقادش زیاد هیچ وقت نمیتونی واقعیتو بهش بفهمونی

خشایار شا

دوستان فقط یه چیزی که خیلیاتون نوشته بودید من اریایی هستم ،من از خیلیا که تخصص تاریخ دارن پرسیدم و مطالعه کردم ،هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه اریایی اصیل چون نژاد های زیادی تو ایران رفت و امد کردن . من خودم به شخصه امید وارم یه اریایی باشم چون طی دست نوشته ها انسان های سخت کوش و کاردانی بودن

روشن

سلام دوست نادیده ام
از این کارت خوشم آمد من هم باور دارم که ایران یک واقعیت ۷۰۰۰ هزار ساله است و امروز دولت جمهوری اسلامی ایران باید وارث همه خوبی های این تاریخ باشد و اینگونه هم هست. بله واقعا اگر بحث فقط اسلام منهای وطن بود که سردارنی که به قول برخی دوستان نباید اسمشان برده میشد نباید به جنگ همکیشان عرب خود میرفتند. پس اگر اسلام هم هست اسلامی است که اسلام راستین است و ملیت نمی شناسد واتفاقا ایرانی مدعی آن است ودر طول تاریخ هم ایرانی مدافع و اشاعه دهنده آن بوده است.
فراموش نکیم امروز اگر کسی بخواهد ایران را نابود کند باید تشیع و انقلاب اسلامی را نا بود کند و بالعکس، بنا بر این ملی گرای واقعی اگر میخواهید، همینها بودند که در لیست آمده و بسیاری دیگر که فرا موش شده است.نه آنهایی شعار ملی گرایی دادند و بحرین را به عربها بخشیدند!شعار ملی گرایی دادند اما در دامن قاتلان ملت ایران پناه گرفتند براستی آنها چقدر از خاک ایران از بعثی ها آزاد کردند؟!
پیشنهاد میکنم
اسامی زیر را اضافه کنید
سردار فلاحی، نامجو، فکوری، شیرودی، کشوری، چمران، خرازی، آبشناسان، هاشمی ، کلاهدوز و همه خلبانان شهید نیروی هوایی و……

روشن

وهم چنین سردار کریمخان زند
سردار امام قلی خان
سردار شاه اسماعیل اول و شاه عباس کبیر ..که ایرانی تز از بسیاری از ایران دفاع کردند

سورنا

درود به خشایار شا عزیز بنظر من این مهم نیست که نژاد ما از اریایی ها هست یا نه مهم اینه که افکارمان مثل اریایی ها باشه

تورک

هنوز ازماست ایران را اگر روزی فرج باشد

جاوید لر

من یک سوال دارم لر بجز ایران تو چه کشورهایی است در ضمن اصن من عرب میبینم حقم میگیره.

آیلین کشکولی

جز ایران عراق هم هست که اکثرا بالاگریوه ای هستن(البته فک کنم)

رضا

یه عده تفرقه افکن دارن نظر میدن حالم بهم میزن این عرب های خونگرم جنوب ایران بودند در مقابل ارتش بعثی ایستادند خیلی از اونا شهید شدند ولی نذاشتند استان های جنوبی ایران به دست عراق بیفته مثل شهید جهان آرا

امیر

من افتخارمیکنم که یک ایرانیم

رضا

حتی حکومت هخامنشیان که یک مردم و نظام چند ملیتی از فارس ترک عرب لر ترکمن بلوچ کرد و… بود و کورش هیچ وقت نژاد خودش برتر نمدونست در غیر این صور هرگز نمتونست بر خاومیانه حکومت کند چون نژاد پرستی در یک کشور چند ملیتی باعث اختلاف و تجزیه اون کشور میشه

داود

جناب دان قاتل پیروز عبیداله عمر بود نه عبداله.در نوشته هایتان هم جای شاه عباس خالیست.
هر پادشاه یا فرماندهی خصوصیات منفی دارد ولی قبول کنید اقتدار و شجاعت شاه عباس خصوصا در جنگ بندر گمبرون زبانزد است.یک توضیح هم در مورد خنجر پیروز که یک خنجر حبشی بود که یک دسته در وسط داشت و دوطرف دسته دوخنجر تیز بود.یادواره پیروز ابولولو در کاشان در سالگرد مرگ عمر میزبان جشن عمرکشان است.

داود

به نظر من یکی از دلایل عدم پیشرفت ایران اینه که ما راه پیشینیان رو ادامه نمیدیم و فقط بهشون افتخار میکنیم!!!!شما همه از یک ملت هستید چه لرستان چه خوزستان و چه …… سردارانی که بالا نوشتید همه مرد عمل بودند(البته درمورد رستم شک دارم).کسانی که دکترین های غرب را ارائه میدهند مثل هانتینگتون روی این قضیه که هویت یک کشور با هویت مثل ایران باید متلاشی شود تا بشود به آن حکومت کرد تاکید میکنند.این برنامه ها شامل ایجاد حس برتری قومی قرار دادن مذهب در مقابل وطن و ارائه تصاویر مدرن از مذاهب گذشته و…..است .شجاعت اعراب خوزستان لرها کردها ترکها و دیگر نژادها در جنگ ایران ستودنی است.و صدالبته اولویت ها متفاوت. گروهی بخاطر اسلام و گروهی بخاطر وطن شهید شدند و گروهی دفاع از وطن را اولویتی اسلامی میدانستند.پس باید به همه احترام گذاشت و انتقادهارا مودبانه پاسخ داد.

کوروش پدر ایران

درود به اقا شمشاد و کاربران پارسیان دژ
اگر این ها نبودند ما نبودیم حالا هرکدوموشون مثل کوروش مثل خشایارشا(ابرمرد تاریخ)چه سورنا چه شاپور و بهمن جادویه و رستم فرخزاد و مخصوصا شاه مردان یعنی پیروز نهاوندی و۰۰۰
امیدوارم درسی برای ما باشند
بدرود

محمد

افتخاروغرورویژه ان گمنامان که ایران رابه اوج رساندند.
ممنونیم به ویژه ازشهدای ۸سال دفاع مقدس وفرماندهان حاضر

دستان

سلام ممنون به خاطر این مطلب عالی شما. ای کاش قدر همه این اسطوره ها رو بدونیم. اما در مورد سردار بزرگ پیروز نهاوندی مقبره این بزگوار در کاشان میباشد دوست عزیز.که پس از قتل عمر به زادگاهش در فین کاشان برگشت و پس از مرگ در آنجا دفن شده‌است و مقبره ایشون هم هنوز در این منطقه می باشد که حکومت ان رو به خاطر جلوگیری از اختلاف بین مذاهب بسته و اخیرا اخباری منتشر شده که به درخواست مقامات مصر قراره تخریبش کنند. که واقعا جای تاسف داره برای ایران اگر اینکارو کنه.

رضا

درود بر شما عزیزان. به نظر من ما واقعیت تاریخ رو به مردم نمیگیم کسی که تاریخ خونده باشه حتما جنایاتی که اعراب در ایران انجام دادن آگاه هست اما کسی که تاریخ نخونده چی؟ ما باید قهرمانان ملی ایران رو به مردم بشناسونیم شوربختانه مردم سرزمین من اعراب رو ستایش میکنن قهرمان من جمونگ و مختار نیست اصلا ارتباطی به ما ندارن بزرگان تاریخ ایران اینقدر فداکاری در ایران ما انجام دادن که نمیشه از یکی دوتا نام برد اما کسایی که اهل تاریخ هستن باید این قهرمانان رو به مردم بشناسونن قدم اول رو باید تاریخی های سرزمینم بردارن.سپاس از شما دوستان عزیز.بدرود

حامد

همه ی ایران در بعد از اسلام تعریف شده و قبل از اسلام به هر دلیلی واضح و غیر واضح تعریف درستی از ایران نداریم زمان ساسانیان اینقدر ظلم و فساد بی دینی و تحریف دین بود که نمیشه اون رو دوره خوب تعریف کرد و قبل از ان سلوکیان بودن که ایرانی نیستن و دوره تاریکی بود و قبل از انها هخامنشیان .  اما اسلام که اومد کتابت برای همه شد تعلیم و تعلم وظیفه ی هر مسلمان و زکات معلم تعلم شد. وقتی اسلام اومد برا کسانی که کتاب ترجمه میکردن اندازه همان کتاب ها و اندازه وزنشان طلا میگرفتن . همه جهانیان غرب و شرق حکومت اسلام دوران طلایی علم و فرهنگ و هنر بود . تا جایی که جنگ هایی صلیبی که هزاران هزار نفر مسیحی در ان کشته شدن رو برای خودشان نعمت میدونن چون تونستن با این جنگ علم و فرهنگ اسلامی رو به اروپا انتقال بدن. همه ی کسانی که در ایران بعد از اسلام هستن خودشون رو بخاطر اعتقاد هاشون فدا کردن چیزی که اسلام به انها یاد داده غیرت و حمیت و ناموس و وطن دوستی از ارکان اسلام هست اگه بخوایم قهرمانان رو از اسلام جدا کنیم مطمئن باشید بهشون خیانت کردیم.

آریانژاد

سلام و تشکر
وبلاگ سردار بازگیر از سرداران دلاور خطه قهرمان پرور کهگیلویه به آدرس ( http://www.sardarbazgir.blogfa.com/ ) جهت استفاده از مطالب آن حضورتان معرذفی میگردد

مسعود مورموگویی

با سلام دو نفر از سرداران ایرانی که یادی از آنها نمی شود آ علی خان مورموگویی و شهید آ وحید خان عبدالوند مهرودی که از فرماندهان شجاع و دلیر و سیاستمدار و دیندار زمان نادر شاه افشار بودند اگر ایران توانست هند افغانستان و روسیه عثمانی رو فتح کنه بخاطر سپاه ۲۰ هزار نفری بختیاریهای هفت لنگ و چهارلنگ بود

محمد ابراهیم

افسران دلیر ارتش را نام نبردید ولی از ********* نام بردید تاسف بار است . هر چند شهید شد ولی ارزش فرماندهانی مانند سروان باقری ها . سروان اکبری ها و دیگر همرزمان بنده از او بیشتر و بهتر بودند

جهان

کسانی که در راه کشور شهید شدند همه قابل احترام و مقدس هستند . درجه همه آنها پیش خداست درست نیست به صراحت بگیم کی خوبتر بوده .

حامد مغانی

درود برشما.متاسفانه در بین سرداران و وطن پرستان دلیر ایران زمین نام سردار عشایر جنوب  صولت الدوله قشقایی که سالیان سال با انگلیسی ها در جنگ بود و توسط آنها کشته شد  نبود.

آیلین کشکولی

سلام
من رفتم تو لینک که بذارم زندگینامه صولت الدوله قشقایی رو
ولی نیومد

یک ایرانی

نگاه کنین همه اومدن به کشور ما دست کشیدن یهودی .انگلیسی.مغول.امریکایی.عرب ها.افغان ها.رومی ها.عثمانی هابعثی هاو………..الان نگاه کنین همشون خار و ذلیل شدن چون به پشتوانه مردم و فرماندهان و تمام کسانی که برای کشورمن زحمت کشیدن که نزاشتن دست دشمنانمون بیفته به ناموسمون الان افغان هارو نیگاه کنین یا عراق  یا عرب هارو نگاه کنین به چهروزی افتادن یا مثلا تو اروپا ببینین هر روز تظاهرات و مخالفت ها الان به کشورم به مردمم افتخار میکنم و فرماندهانی داریم که خواب رو از چشم دشمنانمون گرفتن اونروزایی که به کشورم ضلم میشد دیگه تموم شد دیگه کسی نگاه چپ به ایران نمیکنه زنده باد ایران مقدس

ایرانی

مطلب مفیدی بود از این ۸مورد ۴یا۵ موردش لر بودند

مریم

درود                                                          بسیار خوب بود اما جای برخی از سرداران و دلیران ایران زمین همچون بابک خرمدین،حسن صباح و شهید باقری در آن خالی بود لطفا از این اسطوره های بنام سرزمینمان هم یاد کنید

مه----------------------دی

بزودی زود …دوباره ایران می شویم…

احمد

تاریخ کوه نابالغان نهاوند را بخوانید
دوم
خدا به نیت حق نگاه میکنه چون اگه ایرانی نیتش دفاع از ناموس بوده پس شهید هست اگه نیت عرب هم خدا و عدالت بوده و نه تعصب و نه کسب غنیمت و نه تاراج ناموس مغلوب پس شهید هست اما متاسفانه نیت ۹۰ درصدشون خوب نبوده

بهنام

پس ستارخان وباقر خان چی شد نکنه ما ایرانی نیستیم…

آتنا

خیلی زیبا بود ایران سه بار نابود شدش و از نوع بنا شد یکبار زمان حمله اسکندر بار دیگر اعراب و دست آخر مغول ولی هیچ یک از این دشمنان به اندازه اعراب فرهنگ ایرانیان را نابود نکردند دختران مارو به کنیزی مردانمان را به غلامی بردند. امید وارم روزی برسه که ملت من آگاه بشن و به جای اینکه برسر مزار قاتلان و متجاوزان به ناموسو شرفشون گریه کنن به بزرگداشت رشادتهای سرداران بزرگ ایران زمین که تا آخرین قطره خونشون ایستادگی کردند تا نزارن فرهنگ و سنت تازی جای فرهنگ اصیل ناب آریایی رو بگیره بپردازند.

علی

اخه چرا چرت و پرت میگی
اگه عرابا دختر های ایرانی رو به کنیزی گرفتن
مغول ها به نفرت انگیز ترین شکل ممکن به دختر های ایرانی تجاوز و توهین کردن
به جای این که بری تو تلگرام پست های دروغ ضد دینی رو بخونی برو دوخط کتاب بخون

مهرشاد

درود بر روشنفکران عزیز.
جناب محترم دان .اول از همه سپاس و خسته نباشید میگم خدمت زحمات و تلاش بی وقفه شما در این زمینه و دوم سوالی داشتم که خواستم جوابش در عموم همه عزیزان بذارین .
سوال بنده اینه که با گذشت تقریبا ۱۴۰۰ از حمله اعراب به ایران کتاب های تاریخ و …دستخوش تغیرات زیادی به دست عرب ها شده
و در خواست من اینه که یه کتاب یا منابع خاصی که کامل تر باشه رو به ما معرفی کنید.چون اگه به فرض کتاب باشه بهتره اینجور همیشه در دسترس مون هست .
اینو در این جهت گفتم که خواستم جزئیات بیشتر و داستان ها رو کامل تر بفهمم .
سپاس از زحمات شما.

من ایرانم،مادر دلیرانم،همدرد مظلومانم

درود برتمامی وطن پرستان سراسر دنیا که وطن پرستی را فقط و فقط در تلاش و کوشش خود برای ابادی وطن و رفاه هموطنان میبینند و در مقابل تجاوز و ظلم و ستم برمیخیزند،و هرگز چشم طمع و نیت شوم برای کشورهای دیگر ندارند و ارزویی شادی برای تمام مردمان دنیاا دارند و نیک میدانند که مقدس ترین کلمات در دنیا غیراز نام {خداوند و پدر و مادر بیشک کلمه وطن و هموطن هست}.
هموطن عزیز اگر کتابی میخواید که تحریفی در اون نشده و تاحد امکان حقایق تاریخ رو گفته باشه پیشنهاد بنده به شما کتاب دوقرن سکوت استاد زرین کوب هست،و اگر هم اهل کتاب خواندن و مطالعه هستین و به تاریخ علاقه دارین و با اسلام اشنابشین حتما پیشنهاد میکنم ۱۷جلد تاریخ طبری رو مطالعه کنید یا حدافل جلد ۳وچهار را مطالعه کنید و کتب دیگر بسیار زیاد هستن که شما میتونین مطالعه کنین اما چون اکثرکتبی که بنده مطالعه کردم ممنوعه هستن بخاطر تحترام به پارسیان دژ از نام بردن اونها معذورم اما اکر خود شما دنبال حقایق تاریخی باشین تنها با سرچ کردن کلمه کتابهای ممنوعه میتونید به تحقیق بپردازید/پاینده ایران

با سلام و سپاس از مدیر محترم وبسایت
جا داره از رشادتهای سردار اسماعیل خان طلایی هم تحقیقی بعمل آمده و در وبسایت جهت اطلاع عموم قرار گیرد و از آن مهمتر در خصوص رشادتهای شهدا و سرداران ۸ سال دفاع مقدس .
با تشکر

با سلام و سپاس از مدیر محترم وبسایت
بد نیست راجع به رشادتهای سردار اسماعیل خان طلایی و همچنین رشادتهای شهدا و سرداران ۸ سال دفاع مقدس تحقیقی بعمل آید و نتایج جهت بهر ه برداری عموم در سایت درج گردد .
با تشکر

آرش

ای‌ کاش از سردار غیور ایرانی بابک خرمدین هم یادی میشد

آ.ک

دروود بر رادمان پور ماهک(یعقوب لیث صفار)
شهریار ایرانی که سلطنت عرب را به لرزه درآورد و نشان دا د دلاوری را از نام ایران و ایرانی نمیتوان جدا ساخت

نوید

کاش از سردار بابک خرمدین و مازیار و افشین یاد میکردید

فرامرز

درود برتمامی سرداران ایران، سرداران بی نام ونشان بسیارند، یکی از این سرداران، شهید اسدالله عنبری از روستای زیرتل یاسوج است که در سال ۱۳۶۵ دانشگاه شریف تهران را رهاکرد و برای دفاع از میهن وارد جنگ با اعراب عراقی شد ودر۱۳۶۵/۰۴/۲۶ در خاک مهران جان به جان آفرین تسلیم کرد. قدرشان را بدانیم ویادشان را گرامی بداریم. نامشان ویادشان پاینده باد.

همچنین ببینید

شکل صحیح نگارش نام آذربایجان یا آزربایجان

شکل صحیح نگارش نام آذربایجان بر اساس اسناد معتبر تاریخی در این جستار برآنیم تا با استفاده …